Update articol:

Guvernul a aprobat lista terenurilor agricole situate în extravilan, pentru “Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta – Vatra Dornei

pretul gazelor pixabay.com

Guvernul a aprobat, ieri, o Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale “Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta – Vatra Dornei” .

Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta-Vatra Dornei a fost declarată proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Tronsonul de conductă DN 250 Frasin–Câmpulung Moldovenesc-Pojorâta a fost deja executat, iar tronsonul de conductă Pojorâta–Vatra Dornei este în execuție.

Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al municipiului Vatra Dornei, respectiv al comunelor Sadova şi Pojorâta, judeţul Suceava. Lucrările de construcție a conductei DN 250 Pojorâta – Vatra Dornei se vor desfășura pe teritoriul următoarelor Unități Administrativ Teritoriale: Pojorâta, Vatra Dornei Județul Suceava. Terenurile înscrise în anexa la proiectul de hotărâre a Guvernului sunt scoase temporar din circuitul agricol pe întreaga durata de valabilitate a autorizatiei de construire a conductei, fără a fi necesar obținerea acordului deținătorului terenului.

Procedura de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților va respecta prevederile legale aplicabile.

Prin realizarea conductei se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a obiectivului, respectiv localitățile Vatra Dornei, Pojorâta, Sadova, Iacobeni, Dorna Arini, Șaru Dornei, Dorna Candrenilo și Fundu Moldovei, precum și a unui număr de aproximativ 35.000 locuitori și aproximativ 780 de agenți economici.

Realizarea acestui proiect permite conectarea zonei la o nouă variantă de alimentare cu gaze naturale și diversificarea surselor de energie pentru zona Pojorâta – Vatra Dornei, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale. Astfel se asigură reducerea emisiilor și  susținerea producerii de energie din surse regenerabile și se creează premisele reducerii defrișărilor în zonele ariilor natural protejate.

Realizarea conductei de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta- Vatra Dornei este de asemenea oportună şi necesară pentru valorificarea activităților turistice şi de agreement. În urma eforturilor  depuse de autorităţi şi agenţii economici din zonă, Vatra Dornei a fost atestată ca staţiune turistică de interes naţional. În zonă există staţiuni balneoclimaterice cu o paletă foarte largă de factori naturali, iar investiţiile private în domeniul turismului depăşesc 300 miliarde lei.

Realizarea proiectului de importanță națională în domeniul gazelor naturale ”Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta – Vatra Dornei” nu presupune realizarea de foraje sau săpături profunde care să conducă la alterarea patului geologic, amestecarea straturilor și orizonturilor sau alte efecte cu impact potențial asupra geologiei. Mai mult, proiectului nu presupune traversarea unor perimetre destinate conservării unor elemente, specii și habitate, de interes conservativ.