Update articol:

Instanța a stabilit că alegerile de anul trecut de la Nuclearelectrica au fost valide, după ce un acţionar le-a contestat

Sursa foto: nuclearelectrica.ro

Tribunalul București a stabilit că alegerile pentru Consiliul de Administrație de anul trecut de la Nuclearelectrica (SNN), din Adunarea Generală din septembrie 2018, au fost valide, respectiv a respins cererea unui acționar de suspendare și anulare a deciziilor, reiese dintr-un raport transmis de companie.

Nuclearelectrica a transmis: “Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, la termenul de judecata din data de 30.10.2019, cu amanare de pronuntare pentru data de 31.10.2019 in dosarul nr. 34778/3/2018, privind inregistrarea de catre un actionar SNN, persoana fizica, pe rolul Tribunalului Bucuresti a unei actiuni in constatarea nulitatii absolute a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018 si suspendarea, pe calea ordonantei presedintiale, a executarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) nr. 12/28.09.2018, instanta a admis concluziile SNN privind exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a dispus respingerea actiunii in anularea Hotararii AGA a SNN, respingerea cererii de interventie accesorie in favoarea reclamantei, precum si respingerea cererii de suspendare a executarii Hotararii AGOA nr. 12/28.09.2018.”

Prin Hotararea AGOA SNN din data de 12/28.09.2018 s-au aprobat urmatoarele: a) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ; b) Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani. c) Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunara a administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art. 37 alin (1) si (2) din OUG 109/2011 privind 2 guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, egala cu de doua ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. d) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, in forma propusa de actionarul majoritar Ministerul Energiei. e) Mandatarea reprezentantul actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A f) Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandate.

SNN arata ca alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada de mandat de 4 ani a avut loc ca urmare a finalizarii procedurii de selectie organizata in conformitate cu prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

In octombrie 2018, un acționar persoană fizică (Dima Tatiana) a înregistrat pe rolul Tribunalului București acțiune în anulare și cerere de suspendare ce fac obiectul dosarului nr. 34778/3/2018, cerere prin care solicită constatarea nulității absolute și suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“AGOA”) nr. 12/28.09.2018.

Administratorii aleși la AGA respectivă sunt Mihai Daniel Aniței, directorul general al Azomureș (care fusese propus de Fondul Proprietatea), Cristian Dima, fost secretar de stat în Ministerul Mediului de Afaceri, Cristian Gentea, Director General Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN), Elena Popescu, Director Direcția Generală de Politici Energetice din Ministerul Energiei, Iulian Robert Tudorache Secretar de stat în Ministerul Energiei (candidați propuși de Ministerul Energiei), dar și CEO-ul companiei, Cosmin Ghiță, și Remus Vulpescu, fost șef OPSPI.

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (03/07/2020)

Reinnoire mandat Director General Adjunct

MedLife S.A. (M) (03/07/2020)

Erata - Initierea program II de rascumparare de actiuni

ELECTROARGES SA (ELGS) (03/07/2020)

Incetare Perioada Proba/Mandat Director General-Convocator AGOA&E 04.08.2020-EN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (03/07/2020)

Modificare agent plata dividende an financiar 2019