Update articol:

Ion Sterian – director general al Transgaz pentru următorii patru ani

ion sterian, ceo Transgaz

Ion Sterian a fost numit  director general al Transgaz pentru următorii patru ani.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA informează pe toți cei interesați că a fost încheiată procedura de selecție pentru postul de Director General și Director Financiar ai companiei, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile HG nr.722/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.

Urmare a încheierii procedurii de selecție și recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA a numit prin Hotărârea nr. 22/27.07.2021 pe domnul ION STERIAN în funcția de Director General și pe domnul MARIUS VASILE LUPEAN în funcția de Director Financiar.

Iniţial, Ion Sterian a fost numit director general al Trangaz în august 2017, în urma unei proceduri de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Întrebat recent de Financial Intelligence care sunt realizările domniei sale ca director general al Transgaz, Ion Sterian ne-a spus: “Sunt numeroase realizări de care mă mândresc, alături de toți colegii mei din Transgaz, fie că fac parte din conducerea administrativă, executivă sau din funcții de execuție. De departe, cele mai semnificative realizări sunt:

  • finalizarea proiectului BRUA-faza 1, un proiect de interes strategic pentru România și pentru Europa, la termenul asumat și la valoarea de 423 milioane euro, cu o economie de 11% (56 milioane euro) față de valoarea bugetată inițial de 479 milioane euro; prin implementarea proiectului BRUA faza I, Transgaz a dus la îndeplinire cea mai importantă parte a angajamentelor asumate față de Comisia Europeană, respectiv de a asigura capacitatea maximă disponibilă (în urma implementării proiectului BRUA faza 1 și a altor lucrări de infrastructură relevante) utilizatorilor de rețea de transport gaze naturale din România către Ungaria și Bulgaria. De asemenea, angajamentele propuse de Transgaz și aprobate de Comisia Europeană nu au implicat costuri suplimentare pentru companie față de cele deja prevăzute pentru implementarea proiectelor de infrastructură planificate;
  • finalizarea cu o lună mai repede decât era prevăzut în contractul de privatizare a VESTMOLDTRANSGAZ, a gazoductului Ungheni-Chișinău (120 km), un proiect strategic pentru România, pentru Republica Moldova și pentru regiune, într-un context socio-politic complex și dificil, agravat și de necesitatea gestionării impactului negativ al pandemiei COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova asupra derulării lucrărilor de construcție;
  • realizarea și punerea în funcțiune a aproximativ 60 de obiective investiționale în valoare estimată de aprox. 2,3 miliarde lei/echivalent în euro – aprox. 500 milioane euro;
  • construirea numai în anul 2020, a aprox. 900 km de conductă de transport gaze naturale (din care 120 km în afara țării) comparativ cu perioada ultimilor 20 de ani în care media anuală a km de conductă construiți a fost de 130 km/an.

Sunt proiecte la care au luat parte toți factorii de decizie și execuție implicați și care prin profesionalism și responsabilitate, printr-o mobilizare exemplară a resurselor angrenate, prin asigurarea unui management eficient pe întreg parcursul derulării acestor proiecte, au reușit să depășească toate constrângerile și provocările întâlnite și să fie realizate cu succes, la termenele asumate, chiar și în contextul actual marcat de pandemia COVID 19″.

 

 

 

 

Ion Sterian, Transgaz: Listarea la Bursa de Valori București a însemnat mult mai mult decât o metodă modernă și competitivă de finanțare a investițiilor

 

BVBStiri BVB

Turbo Long on Daimler AG (RCDAITL1) (27/09/2021)

Reluare tranzactionare - ora 12:05 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie

ROMCAB SA (MCAB) (27/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

TERAPLAST SA (TRP) (24/09/2021)

Hotarari CA 24.09.2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/09/2021)

Infiintarea Filialei Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara