Update articol:

MFP: Am creat cadrul legal pentru înființarea de fonduri suverane de dezvoltare și investiții (video)

Foto Guvernul României Foto Guvernul României

Membrii Consiliului de supraveghere al Fondului Suveran trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecţie: expertiză în domeniul financiar-bancar, necesară îndeplinirii responsabilităţilor specifice fondurilor suverane, experienţă în administrarea de societăţi, integritate profesională, bună reputaţie, cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate complexităţii activităţii specifice fondurilor suverane.

 

Guvernul a aprobat, astăzi, Ordonanța de Urgentă inițiată de Ministerul Finanțelor Publice prin care se creează cadrul legal general pentru înființarea de fonduri suverane de dezvoltare și investiții.

 

Potrivit Ministerului Finanţelor, Proiectul de act normativ reglementează:

 • scopul fondurilor suverane de dezvoltare și investiții – dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singure sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.
 • forma legală – persoane juridice române ale căror condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și care se înființează și funcționează ca societăți pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentei ordonanțe de urgență, precum și a actelor constitutive ale Fondurilor.
 • capitalul social – statul poate aporta bunuri mobile și imobile, inclusiv numerar, la capitalul social al fiecărui Fond. Bunurile mobile și imobile aportate de Statul român la capitalul social inițial trec din domeniul privat al Statului în proprietatea fiecărui Fond la data înmatriculării la Registrul Comerțului. Încadrarea societăților, ale căror acțiuni urmează să facă parte din capitalul social al fiecărui Fond, în categoria societăților de interes strategic se efectuează prin hotărârea Guvernului, pe baza propunerilor transmise de autoritățile publice tutelare.
 • strategia investițională – strategia fiecărui Fond se elaborează de către Directorat, se avizează de Consiliul de Supraveghere și se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre a Guvernului.
 • guvernanța – fondurile sunt administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere și un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnați de AGA pe 5 ani cu drept de reînnoire și în conformitate cu criteriile stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.                                                                                                      Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, azi, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria: “Astăzi am aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru a face primul pas către un obiectiv fundamental, obiectiv care a fost menţionat în programul nostru de guvernare. Este un subiect despre care s-a discutat foarte mult.  Conform recomandării Curţii Constituţionale, Guvernul a decis să facă acest demers în două etape: prima etapă fiind aceea de a crea cadrul primar general în baza căruia să se poată crea astfel de instrumente financiare. Fiecare fond suveran, pentru că vorbim de o ordonanţă de urgenţă pentru crearea unui cadru legal pentru instituirea mai multor fonduri suverane, de la caz la caz, va asigura României investiţii rentabile şi sustenabile în zonele în care se dezvoltă sau în care este nevoie de dezvoltare, de investiţii. Forma legală de organizare a acestor fonduri suverane este cea de societăţi româneşti pe acţiuni, în condiţiile de organizare şi funcţionare pe care le vom stabili separat prin hotărâri de guvern. Fondurile vor fi administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990. Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor pe timp de 5 ani. Aceştia trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecţie: expertiză în domeniul financiar-bancar, necesară îndeplinirii responsabilităţilor specifice fondurilor suverane, experienţă în administrarea de societăţi, integritate profesională, bună reputaţie, cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate complexităţii activităţii specifice fondurilor suverane. Primii membri ai Consiliului de supraveghere se numesc temporar de către acţionari, Ministerul de Finanţe, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care reprezintă statul ca acţionar, iar Consiliul de supraveghere numeşte directoratul până la numirea noilor membri ai Consiliului de supraveghere şi ai directoratului pe o perioadă care să nu depăşească 18 luni. Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi ai directoratului are ca obiectiv organizarea activităţii fondurilor suverane. Înstrăinarea sau achiziţia de către fiecare fond a unor acţiuni sau unor alte active nu se supune prevederilor OUG 98/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale aprobate prin Legea 44/1998 cu modificările şi completările ulterioare şi nici prevederilor Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât scopul acestor fonduri nu-l reprezintă activitatea de privatizare, ci efectuarea de investiţii financiare în nume şi cont propriu, dezvoltarea şi finanţarea de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, precum şi administrarea activelor financiare proprii în vederea obţinerii de profit”.                                                                                                                                  Prin activitatea Fondului vor fi susținute:
 • finanțări ale întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura acționariatului, dacă și numai dacă aceste întreprinderi sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial;
 • finanțări ale companiilor românești de importanță strategică (dezvoltarea sectoarelor cheie, în care companiile românești au șansa de a obține un avantaj competitiv la nivel global);
 • investiții în industrie;
 • investiții în proiecte de infrastructură;
 • finanțări ale start-up-urilor și ale întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare;
 • creări de locuri de muncă în mod durabil, prioritar geografic în zonele cu dezvoltare mai puțin avansată și prioritar economic în sectoarele cu potențial ridicat de creștere economică;
 • stimulări ale inovației și a noilor tehnologii;
 • dezvoltarea capitalului uman și social pe termen lung;
 • creșterea competitivității economiei românești;
 • urmărirea strategiei energetice;
 • piețele de capital.                                                                                                                                                                                                                                                               Prin înființarea fondurilor suverane de dezvoltare și investiții se are în vedere crearea unor vehicule de investiții financiare (intermediere financiară) în acțiuni/participații în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piața financiară din Romania, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă și, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real și proiecte profitabile.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021