Update articol:

Mihai Fercală a contestat înregistrarea la Registrul Comerțului a noilor membri ai Directoratului; SIF Transilvania acuză Suciu Popa și Asociații că a prestat servicii juridice fără mandat din partea SIF3

SIF Transilvania: Societatea Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată Suciu, Popa şi Asociații a depus o cerere de renunțare la soluționarea înscrierii membrilor Directoratului la O.R.C. Brasov, în numele S.I.F. Transilvania, fără să aibă mandat de reprezentant convențional de la aceasta

SIF Transilvania a anunțat, astăzi, că a depus la O.R.C. cererea de înregistrare a membrilor Directoratului societății, respectiv a d-lor Moldovan Marius Adrian și Răduță Gib Tony Cristian, în baza Autorizațiilor A.S.F. nr. 77 și 78 din 15.05.2020, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Raportul mai arată că fostul director Mihai Fercală a depus o cerere de intervenție la această înregistrare, cerere ce face obiectul Dosarului nr. 1489/62/2020 înregistrat pe rolul Tribunalului Brasov (părți: petenţi Fercală Mihai și S.I.F. Transilvania S.A., prin reprezentant legal și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov, prin reprezentant legal).

Raportul SIF Transilvania mai arată: “Societatea Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată Suciu, Popa şi Asociații a depus o cerere de renunțare la soluționarea înscrierii membrilor Directoratului la O.R.C. Brasov, în numele S.I.F. Transilvania, fără să aibă mandat de reprezentant convențional de la aceasta.
Mandatul casei de avocatură Suciu, Popa și Asociatii este dat de dl Fercală Mihai. Subliniem faptul că avocații din cadrul Suciu, Popa și Asociații au acționat fără să fie instructați în acest sens de reprezentanții legali ai S.I.F. Transilvania, acționând de conivență cu dl. Fercală Mihai, încercând să blocheze înregistrarea membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania, autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Informăm publicul investitor că în cadrul Dosarelor nr. 100/64/2020, 1028/62/2020,
1033/62/2020, 1099/62/2020, 1104/62/2020, 1137/62/2020, 1135/62/2020, 1836/2/2020, 1889/2/2020, 1208/62/2020, 1931/2/2020, 2036/2/2020, a plângerilor prealabile împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 525 si 526 din 22.04.2020, 539 din 27.04.2020, 558 din 06.05.2020, a plângerii penale făcute împotriva conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, S.I.F. Transilvania a fost reprezentată de către Suciu, Popa și Asociații.
Pentru activitatea menționată, solicitată de dl. Fercală Mihai, în numele S.I.F. Transilvania, facturile emise de această societate de avocați în perioada 01.03.2020 – 15.05.2020 se ridică la suma de 258.739 lei. Facturile au fost achitate până în data 15.05.2020, din dispoziția dlui Fercală Mihai, care și-a continuat exercitarea mandatului de director general și după revocarea acestuia de către Consiliul de Supraveghere. 
Aducem la cunoștința acționarilor că mai există facturi în sold, în valoare de 186.055,33 lei, emise de Societatea de avocatură Suciu Popa și Asociații în datele de: 07.05.2020 (transmisă S.I.F. Transilvania și înregistrată la 04.06.2020), 11.05.2020 (înregistrată la S.I.F. Transilvania în data de 12.05.2020, dispusă la plată de către dl. Fercală Mihai în aceeași zi) și 29.05.2020 (înregistrată la S.I.F. Transilvania în data de 04.06.2020).
Directoratul S.I.F. Transilvania a oprit plata acestor facturi având suspiciunea rezonabilă, din analiza efectuată, că serviciile juridice aferente facturilor emise de avocații de la societatea de avocatură menționată, au fost dispuse de dl. Fercală Mihai, care nu avea calitate de reprezentant legal al S.I.F. Transilvania, lucru cunoscut de avocații din cadrul Suciu, Popa și Asociații care reprezentau societatea în dosare ce aveau tocmai acest obiect, respectiv revocarea dlui Fercală Mihai și a hotărârii C.S. din 15.01.2020 de prelungire a mandatelor dlor Fercală Mihai, Stan
Iulian și Szitas Ștefan, după data de 20.04.2020.
Menționam că Suciu, Popa și Asociatii a acceptat încheierea unui act adițional cu S.I.F. Transilvania în data de 30.04.2020, în condițiile în care dl. Fercală Mihai, semnatar al actului adițional, a fost revocat din funcție în 30.03.2020, iar dlui Szitas Ștefan co-semnatar, i-a încetat mandatul în data de 19.04.2020.
Având în vedere faptul că:
 societatea de avocatură Suciu, Popa și Asociații avea cunoștință de situația litigioasă din cadrul S.I.F. Transilvania și a acceptat încheierea unui act adițional la contractul de asistență juridică încheiat cu S.I.F. Transilvania în data de 30.04.2020, prin persoane care nu mai aveau calitatea de reprezentant legal al S.I.F. Transilvania, respectiv dnii Fercală Mihai și Szitas Ștefan,
 societatea de avocatură a facturat S.I.F. Transilvania pentru servicii juridice ordonate de dl. Fercală Mihai, terț față de S.I.F. Transilvania,
 au fost solicitate dnei Suciu Miruna, partener în cadrul Suciu Popa și Asociații, de către dl. Moldovan Marius Adrian, Președinte Executiv al S.I.F. Transilvania, toate notele de comandă pentru serviciile juridice prestate în numele S.I.F. Transilvania, iar acestea nu au fost transmise societății noastre până în prezent,
Directoratul S.I.F. Transilvania se delimitează de atitudinea și conduita procesuală adoptată de foștii conducători ai societății, sens în care a reziliat contractul de asistență juridică încheiat cu Societatea de avocatură Suciu, Popa și Asociații și a stopat plata facturilor emise în luna mai 2020. Aceste facturi au la bază servicii juridice solicitate în numele și pe cheltuiala S.I.F. Transilvania de persoane fără calitatea de reprezentant legal al societății.

Analizăm în continuare situația contractelor juridice încheiate de S.I.F. Transilvania, a resurselor financiare drenate din societate în baza unor interese personale, a deontologiei profesionale a partenerilor juridici ai S.I.F. Transilvania și a modul în care au ințeles aceștia să respecte principiile fundamentale în exercitarea profesiei de avocat: independența, demnitatea, integritatea, loialitatea, secretul profesional și libertatea de apărare.

Asigurăm acționarii S.I.F. Transilvania că vom acționa ferm și vom adopta toate măsurile legale ce se impun pentru protejarea intereselor financiare ale societății și ale acționarilor săi, împotriva comportamentelor abuzive și ilicite ale persoanelor ce se fac responsabile de prejudicierea S.I.F. Transilvania”.

SIF3 a mai anunțat azi completarea convocatorului AGA din 29/30 iunie, la cererea unui grup de acţionari ce deţin împreună 5,0153% din capitalul social, format din Societatea Socefin S.R.L. Constanţa – 51.721.074 acţiuni, Societatea Grupul DD S.A. Constanţa – 38.206.562 acţiuni, Societatea DDN Global S.R.L. Constanţa – 3.022.665 acţiuni, dl. Duşu Ion – 3.502.784 acţiuni şi dl. Ignat Petre – 12.000.000 acţiuni.

Aceștia au cerut reducerea numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere de la 7 la 5.

ACTUALIZARE

VEZI MAI JOS POZITIA SUCIU POPA SI ASOCIATII:

Suciu Popa și Asociații: Societatea noastră nu a mai întreprins nici un demers in numele SIF Transilvania, după 29 mai, când mandatul a fost revocat de Marius Moldovan și Gib Răduță

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (04/12/2020)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (04/12/2020)

Hotarari AGA O & E din 04.12.2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (04/12/2020)

Litigiu dosar nr. 5179/2/2019

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (04/12/2020)

Structura actionariat la data de 30 noiembrie 2020