Update articol:

OPCOM a transmis Secretarului General al Guvernului câteva propuneri  cu privire la contribuția de solidaritate a operatorilor economici din sectorul energiei electrice

bec energie Sursa Pixabay

OPCOM a transmis recent Secretarului General al Guvernului, Marian Neacşu,  câteva propuneri  cu privire la contribuția de solidaritate a operatorilor economici din sectorul energiei electrice  pentru toate tipurile de tranzacții încheiate pe termen scurt și respectiv pe termen lung, precum și modalitatea de plată a acesteia către bugetul de stat pentru situaţiile prezentate.

Potrivit OPCOM, principalele beneficii care ar fi obținute prin aplicarea mecanismului aferent contribuției de solidaritate ar fi:

– calibrarea unei marje a profitului de maxim 10%, conform deciziei Guvernului;

– plata sumelor considerate contribuții de solidaritate către bugetul statului în cel mai scurt timp, predictibil pentru toți operatorii economici obligați la plata acestor sume;

– menținerea funcționalității mecanismelor de piață liberă și stabilirea unei metode unitare de decontare în vederea stabilirii contribuției de solidaritate, cu scopul asigurării continuității și predictibilității pentru participanți, respectiv a posibilității acestora de a-și adapta strategiile de participare în piață;

– inhibarea potențialelor stimulente în escaladarea nejustificată a prețurilor de achiziție a energiei electrice.

  • Propunerile OPCOM privind decontarea în contextul crizei energetice şi a preţurilor ridicate ale energiei electrice  pentru tranzacţiile de pe piaţa angro
  1. DEFINIREA PREŢURILOR DE DECONTARE LA CARE SE VA REALIZA DECONTAREA TIPURILOR DE TRANZACŢII DE VANZARE DIN PIAŢA ANGRO ALE OPERATORILOR ECONOMICI CU OBLIGAŢIE DE SUPUNERE LA PLATA CONTRIBUȚIEI DE SOLIDARITATE

1.1 Pentru Producătorii de energie electrică, alţii decât producătorii de energie din surse regenerabile, OPCOM propune două modalităţi alternative de determinare a prețului de decontare, pe tip de resurse primare:

1.1.1 Cu atribuirea responsabilităţii stabilirii prețului de decontare pentru fiecare producător în parte, pe tip de resurse energetice (cărbune, hidrocarburi, ape, nuclear), către ANRE. Această propunere are în vedere vasta experienţă a ANRE care, în perioada 2000-2020, a stabilit valoarea prețurilor reglementate ale producătorilor practicate de aceștia în contractele de vânzare/cumpărare încheiate cu furnizorii clienților finali, conform gradului de deschidere al pieței de energie electrică, potrivit OPCOM. Preţurile de decontare vor fi publicate de către ANRE, cel mai tarziu cu 5 zile lucrătoare anterioare lunii de decontare.

1.1.2 Cu atribuirea responsabilităţii stabilirii prețului de decontare de către fiecare producător, care va stabili lunar valoarea acestui preţ ca medie ponderată a costurilor justificate de producție realizate în ultimele trei luni încheiate din punct de vedere al situațiilor contabile, cu cantitățile de energie electrică livrate în lunile respective; astfel, prețul de decontare va fi determinat de fiecare producător în luna n-1 pentru decontare în luna n, ca medie ponderată a costurilor justificate de producție cu cantitățile de energie electrică livrate în SEN în perioada de trei luni anterioare lunii n-1, la care se adaugă o marjă de profit de 10%; prețul de decontare va fi comunicat de fiecare producător la operatorii piețelor de energie electrică cel mai tarziu cu 3 zile lucrătoare anterioare lunii de livrare, printr-o declarație pe proprie răspundere asumată de reprezentantul legal al producătorului; prețul de decontare pentru fiecare producător va fi publicat pe site-ul OPCOM SA, în penultima zi din luna n-1, în vederea decontării tranzacțiilor cu livrare în luna n.

1.2 Pentru Producătorii de energie electrică din surse regenerabile, prețul de decontare se stabilește la valoarea de 400 lei/MWh, valoare propusă în mod repetat de către ANRE în întâlnirile la care OPCOM SA a participat.

1.3 Pentru Entităţile agregate şi agregatorii de capacități de producție, prețul de decontare se stabilește la valoarea de 400 lei/MWh (justificat de faptul ca sunt agregați producători de energie electrică din surse regenerabile de energie).

1.4 Pentru Furnizori/traderi, preţul de decontare se stabileşte de către OPCOM SA ca preț mediu ponderat al prețurilor de decontare ale fiecăruia dintre operatorii economici menționați la punctele 1.1-1.3 de mai sus, cu cantitățile vândute de aceștia pe PZU, în luna n-1, în vederea decontării tranzacțiilor cu livrare în luna n; preţul de decontare va fi publicat pe site-ul OPCOM SA, în penultima zi din luna n-1, în vederea decontării tranzacțiilor cu livrare în luna n.

  1. CALCULUL DE DECONTARE ÎN VEDEREA STABILIRII CONTRIBUȚIEI DE SOLIDARITATE SI EFECTUAREA PLĂȚILOR CĂTRE BUGETUL STATULUI

2.1 Pentru Tranzacțiile realizate în piețele organizate pe termen scurt în care OPCOM SA este contraparte, respectiv Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) şi Piaţa Intrazilnică (PI)

  1. a) OPCOM SA va calcula, zilnic, pe baza prețului de decontare stabilit conform punctelor 1.1-1.4 de mai sus, drepturile de încasare nete ale fiecărui producător/entitate agregată/trader/furnizor /agregator de capacități de producție care a înregistrat tranzacții de vânzare pe PZU/PI.
  2. b) OPCOM SA va reține diferența pozitivă dintre valoarea tranzacției la vânzare la Prețul orar de Închidere al Pieței pentru Ziua Următoare (PIP PZU), respectiv la prețul de realizare a tranzacției pe PI și valoarea tranzacției calculată la prețul de decontare stabilit conform punctelor 1.1-1.4 de mai sus și va vira la bugetul de stat suma respectivă, considerată contribuție de solidaritate;
  3. c) OPCOM SA va efectua plata sumelor considerate contribuții de solidaritate către bugetul statului în prima zi bancară lucrătoare care urmează zilei bancare lucrătoare în care au avut loc tranzacțiile la PZU, respectiv în a doua zi bancară lucrătoare care urmează zilei de livrare în cazul tranzacțiilor pe PI. În cazul tranzacțiilor realizate pe PZU/PI în zilele nelucrătoare și în zilele de sărbători legale, plata către bugetul statului se efectuează de către OPCOM SA în a doua zi bancară lucrătoare care urmează zilei de tranzacționare la PZU/de livrare la PI.

2.2 Pentru Contractele bilaterale încheiate în urma licitațiilor de pe piețele organizate de către operatorii de piață de energie electrică şi pentru contractele negociate direct

  1. a) Pentru tranzacțiile de vânzare realizate prin contracte bilaterale pe piața organizată sau pe baza contractelor bilaterale negociate direct, producătorii/entitățile agregate/agregatorii de capacități de producție virează la bugetul de stat diferența pozitivă dintre valoarea tranzacției conform preţului de contract și valoarea tranzacției calculată la prețurile de decontare, după caz, prevăzute punctele 1.1-1.3 de mai sus.
  2. b) Pentru tranzacțiile de vânzare realizate prin contracte bilaterale pe piața organizată sau pe baza contractelor bilaterale negociate direct, furnizorii/traderii virează la bugetul de stat diferența pozitivă dintre valoarea tranzacției conform preţului de contract și valoarea tranzacției calculată la prețul de decontare, prevăzut la punctul 1.4 de mai sus.
  3. c) Calculul contribuției de solidaritate și reținerea acesteia din valoarea tranzacțiilor de vânzare realizate de către producători/entități agregate/furnizori/traderi/ agregatori de capacități de producție în pietele la termen, în care operatorul pieței de energie electrica este contraparte, se efectuează de către operatorul respective al pieței de energie electrică după efectuarea decontării, printr-un mechanism similar celui descris la punctul 2.1 de mai sus, care să asigure plata către bugetul statului în cel mai scurt timp față de ziua în care a avut loc livrarea energiei electrice.

În contextul crizei energetice profunde şi a prețurilor ridicate ale energiei electrice la nivel european, în calitate de operator al pieţei de energie electrică şi în acelaşi timp de participant în cadrul proiectelor europene şi regionale dezvoltate cu scopul integrării pieţelor de energie electrică, OPCOM a fost invitat să participe la unele dintre întâlnirile referitoare la crearea surselor necesare bugetului de stat în vederea compensării furnizorilor, conform art. 7 din „Ordonanța de Urgență nr.27/18.03.2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 01 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei”, cu modificările și completările ulterioare, pentru diferența pozitivă dintre prețul mediu de achiziție a energiei electrice – pe baza contractelor bilaterale la termen, precum și din piețele pe termen scurt – și componenta de achiziție din prețul final facturat clienților finali casnici / noncasnici, diferență de prețuri aplicată cantităților de energie electrică facturate clienților finali.

Conform prevederilor „Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012”, cu modificările și completările ulterioare, articolul 23, în piața angro, energia electrică se tranzacționează a) prin contracte bilaterale negociate direct, b1) prin contracte bilaterale încheiate în urma licitațiilor de pe piețele organizate de către operatorii de piață de energie electrică și b2) în cadrul licitațiilor organizate pe piețele pe termen scurt (Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică administrate și organizate de OPCOM SA, respectiv Piața de Echilibrare organizată și administrată de CNTEE Transelectrica SA), precum şi ca urmare a tranzacţiilor de import şi de export.

 

 

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (28/03/2023)

Convocare AGAO 27.04.2023

COMCM SA CONSTANTA (CMCM) (28/03/2023)

Convocare AGOA 29/30.04.2023

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/03/2023)

Schimbarea Depozitarului activelor

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/03/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

UZTEL S.A. (UZT) (28/03/2023)

Procedura insolventei la cererea debitorului