Update articol:

Orosz Csaba și Peiu Petrișor-Gabriel, propunerile statului pentru funcțiile de administrator Transgaz; Surse: Comitetul de Audit și Rating ar putea să nu mai îndeplinească cerințele legale de constituire și funcționare

Sursa: www.transgaz.ro

Orosz Csaba, economist, și Peiu Petrișor-Gabriel, inginer, sunt propunerile transmise de Secretariatul General al Guvernului (SGG), pentru funcțiile de administrator Transgaz, în vederea alegerilor convocate pentru data de 14/15 iunie 2022.

Atunci, acționarii Transgaz trebuie să decidă numirea a doi membri provizorii CA, pentru 4 luni, din 17 iunie.

Potrivit surselor noastre, Petrişor Peiu ar înlocui-o pe Mihaela Toader în Consiliul de Administraţie al TGN, respectiv în Comitetul de Audit al TGN. Sursele ne-au declarat: “Problema este că domnul Petrişor Peiu are calificare de inginer şi nu în audit şi această competenţă se obţine în câţiva ani. Legea spune că  în Comitetul de Audit trebuie să existe oameni cu această specializare”.

Potrivit prevederilor Ordinului MF nr.123/28.04.2022 privind componența Comitetului de Audit, publicat în Monitorul Oficial al României din 04.05.2022, entitățile de interes public care, la data prezentului ordin, au constituit un Comitet de Audit care nu îndeplinește cerința prevăzută la art. 2 din ordin și anume faptul că cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să deţină calificarea de auditor financiar, au obligația efectuării modificărilor componenței acestuia până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2022.

Sursele ne-au spus: “În condițiile în care nu sunt respectate prevederile Ordinului MF nr.123/28.04.2022 coroborate cu celelalte prevederi legale, Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA, Comitetul Consultativ de Audit și Rating din cadrul acestuia, nu mai indeplinește cerințele legale de constituire și funcționare.

Acest aspect va impacta în mod negativ activitatea operațională, investițională, financiară, decizională, managerială și cea de pe piața de capital a companiei, Transgaz fiind listată de 14 ani la Bursa de Valori București, perioadă în care a implementat și respectat întocmai cele mai bune practici de guvernanță corporativă, fiind companie model de bune practici de guvernanță corporativă prezentat de SGG reprezentanților OECD, compania care a realizat cele mai mari investiții strategice pentru siguranța și securitatea energetică a României, a regiunii și a Europei”.

În prezent, din Comitetul de Audit şi Rating fac parte:  MINEA NICOLAE administrator neexecutiv, independent, președinte al comitetului; OROSZ CSABA administrator neexecutiv, independent; TOADER MIHAELA VIRGINIA, administrator neexecutiv, independent; VĂDUVA PETRU ION administrator neexecutiv.

Potrivit legii 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare şi Comitetul de Audit. Cel puţin un membru al Comitetului de Audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. Comitetul de Audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care îşi desfășoara activitatea entitatea auditată. Majoritatea membrilor Comitetului de Audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Preşedintele Comitetului de Audit este numit de membrii acestuia și este independent de entitatea auditată.

Consiliul de Administrație al SNTGN Transgaz SA este format din 5 membri, 3 administratori pentru care s-a reînnoit mandatul în baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din 22.04.2022 și doi administratori provizorii. În data de 20.05.2022, acționarul majoritar al Transgaz, Secretariatul General al Guvernului, a transmis propunerile de candidați pentru funcțiile de administratori provizorii, ca urmare a Convocatorului AGOA care va avea loc în data de 14/15.06.2022.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)