Update articol:
După acuzațiile transmise de Asociația Credere că a reîncadrat creditele de nevoi personale garantate cu ipotecă în categoria creditelor de consum, în contextul OUG 37,

OTP Bank a solicitat clarificări de la autorități, cu privire la interpretarea prevederilor Ordonanței privind amânarea ratelor

*Anumite prevederi ale textelor actelor normative creează dificultăţi de interpretare, ne-au transmis oficialii băncii
*”Vrem să subliniem că în prezent nu este niciun client afectat, întrucât calculul privind plata dobânzilor amânate va produce efecte doar în momentul expirării termenului de suspendare a plății ratelor”, a transmis OTP Bank

OTP Bank a solicitat clarificări de la autorități, cu privire la interpretarea prevederilor Ordonanței privind amânarea ratelor (OUG 37/2020), considerând că anumite prevederi ale textelor actelor normative creează dificultăţi de interpretare, prin utilizarea unor formulări uneori neclare ce pot fi interpretate diferit.
Reprezentanții băncii ne-au transmis punctul de vedere, după ce Asociația Credere a anunțat că solicită Ministerului Finanțelor Publice demararea unui control tematic la băncile comerciale privind suspendarea plăţii ratelor. Credere a nominalizat OTP Bank: “Potrivit dispozițiilor OUG 37/2020, suspendarea plății ratelor presupune un cost suplimentar pentru împrumutat, acesta fiind mai ridicat pentru creditele de consum decât în cazul creditelor ipotecare. Chiar dacă majoritatea băncilor par a respecta prevederile legale în vigoare, OTP Bank a reîncadrat creditele de nevoi personale garantate cu ipotecă în categoria creditelor de consum, fapt care presupune aplicarea formulei „dobândă la dobândă” și sporirea ilicită a sumelor pe care banca le va încasa de la împrumutat, în paguba acestuia.”
Reprezentantii OTP Bank ne-au transmis: “În contextul comunicatului de presă transmis de CREDERE, dorim să menționăm că, încă de la publicarea Ordonanței de Urgență nr. 37/2020, OTP Bank a făcut toate demersurile necesare pentru o implementare cât mai riguroasă și corectă a cadrului legislativ, fiind imperios să acționăm în interesul consumatorului.
Cu toate acestea, anumite prevederi ale textelor actelor normative creează dificultăţi de interpretare, prin utilizarea unor formulări uneori neclare ce pot fi interpretate diferit.

Creditul ipotecar este definit ca un credit acordat de un creditor unui debitor persoană fizică, garantat cu ipotecă asupra unui imobil, și credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, precum şi creditele acordate prin programul “Prima casă”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Definiția dată de legiuitor a avut în vedere exprimarea unor caracteristici ale creditelor ipotecare prin raportare la două condiții cumulativ a fi îndeplinite, prin utilizarea sintagmei “și”: garantat cu ipotecă și ce implică un drept legat de un bun imobil. Aceste sintagme, legate de exprimările anterioare din textul definiției ce fac referire la prevederile Ordonanție de Urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ”Prima Casă” au creat premise interpretării oferite de noi asupra încadrării creditelor în categoria de nevoi personale garantate cu ipotecă în categoria creditelor de nevoi personale.

Am luat act de interpretările diversificate din piață și efectuăm demersuri în prezent pentru obținerea unor clarificări din partea autorităților statului, inclusiv de la Ministerul Finanțelor Publice, astfel încât, dacă va fi necesară o reclasificare a acestor situații în baza lămuririlor oferite de acestea, toate operațiunile necesare urmând să fie efectuate în interiorul perioadei de suspendare fără a aduce niciun prejudiciu sau dezavantaj pentru clienți.

De asemenea, vrem să subliniem că în prezent nu este niciun client afectat, întrucât calculul privind plata dobânzilor amânate va produce efecte doar în momentul expirării termenului de suspendare a plății ratelor. “

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (22/09/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDMN, SDTS si EFSA

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (22/09/2020)

Tranzactie cu parti afiliate

ROPHARMA SA (RPH) (22/09/2020)

Hotarari AGAE 22.09.2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (22/09/2020)

Notificare prag detineri/vot >5%