Firmele românești care au achiziționat bunuri/servicii sau au efectuat importuri în alte state membre ale Uniunii Europene, pentru care au achitat TVA în statele respective, pot recupera taxa în anumite condiții. Pentru taxa achitată în 2018, termenul de depunere a cererii pentru solicitarea rambursării TVA este 30 septembrie 2019, potrivit unui material de opinie de Ramona Țariuc, Director Taxe Indirecte, și Cătălina Cojocaru, Manager Taxe Indirecte, Deloitte România.