Update articol:
LA NOUĂ LUNI,

Profit de 62 milioane de lei pentru SIF Moldova

SIF Moldova (SIF2) a anunțat că profitul net înregistrat în Contul de Profit sau Pierdere la 30 septembrie 2018 este de 62 milioane lei. Câștigul net din vânzarea activelor reflectat în Rezultatul Reportat este de 16 milioane lei – conform tratamentului contabil impus de aplicarea IFRS 9.

Pofitul net prevăzut în BVC 2018 a fost realizat în proporție de 122%.

Compania a anunțat că investițiile în valori mobiliare au fost de 107 milioane lei, reprezentând 89% din ținta stabilită pentru anul 2018.

Valoarea totală a activelor administrate a atins 2.074 milioane lei, în creștere cu 12% față de T3 2017. Valoarea unitară a activului net (VUAN) de 1,91 lei la T3 2018, înregistrează o creștere cu 13% față de T3 2017, în timp ce prețul acțiunii SIF2 a înregistrat la sfârșitul T3 2018 valorea de 1,21 lei, similară cu cea înregistrată la T3 2017. Aceste evoluții au condus la creșterea discount-ului Preț SIF2/VUAN de la 28% la T3 2017 la 37% la T3 2018, potrivit companiei.

Portofoliul de acțiuni cotate (CORE) deține ponderea principala, de 73,4% în valoarea totală a activelor administrate, în timp ce ponderea acțiunilor necotate a fost de 8,4%, pe fondul reorientării politicii investiționale.

SIF Moldova mai arată: “S-au menținut  sectoarele financiar și energetic, 41,7% respectiv 18,3%, raportat la valoarea totală a activelor, că sectoare principale în structura portofoliului. A continuat procesul de restructurare a portofoliului SELL, reducându-se numărul de participații cu 9 față de T3 2017, prin vânzarea integrală a participațiilor. În paralel a fost înregistrata o creștere a ponderii deținerilor per emitent, în special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performanței întregului portofoliu.”

Compania a prezentat evoluțiile semnificative în dezvoltarea proiectelor principale inițiate și derulate prin intermediul filialelor Grupului SIF MOLDOVA:

”-  Proiectul imobiliar “Baba Novac Residencedezvoltat de Tesatoriile Reunite SA – se derulează, conform graficelor stabilite, construirea ansamblului rezidențial compus din 6 blocuri cu 363 apartamente și 436 locuri parcare (subterane și supraterane). Ritmul vânzărilor este peste cel prognozat inițial, astfel că la dată raportului este contractat sau având promisiuni semnate un procentaj de 80% din numărul total de apartamente. Un număr de 121 apartamente vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2018 și va începe recepția acestora de către cumpărători.

– Proiectul “Fermă Afine” dezvoltat de Agrointens SA – se află în curs de implementare proiectul privind extinderea suprafețelor, cultivate și în curs de pregătire, la 67 ha. Se vizează atingerea unei suprafețe de 84 ha până în 2020.

–  Proiectul “Veranda Mall” (deținere indirectă prin intermediul Professional Imo Partners SA și Nord SA) – Urmează o nouă etapă în dezvoltarea proiectului ce vizează extinderea centrului comercial cu cca 6.300 mp prin construirea unui cinema multiplex și majorarea suprafeței galeriei comerciale. Noile spații destinate galeriei comerciale sunt deschise începând cu luna noiembrie 2018, iar cinematograful multiplex va deveni operabil în T2 2019.

–  Proiectul imobiliar “Atria Urban Resort” – proiect dezvoltat prin intermediul societății Străulești Lac Alfa SA, ce vizează construirea a 1.400 apartamente, în etape, pe o suprafață de teren de aproximativ 9 ha, situată în zona de Nord Vest a municipiului București. Arhitectura locuințelor, spațiile de relaxare, vecinătatea cu Colosseum Retail Park, transportul în comun și accesul facil spre Piața Victoriei și zona de nord a capitalei, alături de natura omniprezentă și proximitatea râului Colentina, sunt atuurile acestui proiect, care se dorește a fi „vitrina” unei noi vieți urbane de durată. Investiția totală a SIF MOLDOVA, derulată în etape, va fi de 8,3 milioane euro, din care au fost vărsate 6,3 milioane euro. Finanțarea proiectului este asigurată atât cu capital propriu, cât și cu împrumut bancar, iar valoarea de realizare estimată a proiectului este  de peste 100 milioane euro. La data raportului este în construcție faza 1 – corp 1.

–  Proiect imobiliar Iași – în urma finalizării cu succes a unei tranzacții complexe, Agroland Capital, subsidiară a SIF MOLDOVA, a achiziționat active aparținând societății IASITEX, poziționate în zona centrală a municipiului Iași, cu un potențial semnificativ de dezvoltare imobiliară pe toate segmentele: rezidențial, office și comercial.  Au fost achiziționate terenuri în suprafață de cca 30.000 mp și o clădire administrativă (P+8) cu o suprafață construită desfășurată de 4.600 mp. Valoarea totală a tranzacției a fost de 37 milioane lei. Analizele și proiecțiile noastre detaliate au vizat atât calitatea și locația activelor achiziționate, cât și perspectiva dezvoltării pieței imobiliare din Iași – al treilea pol de dezvoltare urbană din România. Dincolo de cifrele referitoare la investiții, suntem siguri și așteptam cu mare interes să contribuim la dezvoltarea orașului Iași. Suntem încrezători că printr-un dialog deschis cu autoritățile locale, vom realiza un nou proiect imobiliar important, care va servi cererii pentru cartiere rezidențiale, spații de birouri și servicii conexe. (Raport curent din 26 octombrie 2018)

–  Proiectul “Hotel Sport” – În rapoartele periodice de activitate s-au prezentat informații privind proiectul de modernizare a hotelului și investițiile necesare, precum și întârzierile mari determinate de procesele dintre Primăria Cluj-Napoca și Prefectura Cluj privind procedura de modificare a Planului Urbanistic General (PUG) referitoare la reîncadrarea unor loturi de teren. Aceste întârzieri, independente de controlul SIF MOLDOVA, au determinat alterarea randamentului investiției estimat inițial și în consecință, adoptarea și comunicarea deciziei privind  explorarea posibilităților de exit. Ca urmare, s-a realizat vânzarea acestei participații, în condițiile prezentate în Raportul curent al SIF MOLDOVA și Opinia auditorului financiar Deloitte Audit, din 21 septembrie 2018.”

BVBStiri BVB

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (22/01/2021)

Notificare prag detineri/vot >5%

DEUTSCHE BANK TURBO LONG 0.10/7/7.5 (EBDBKTL29) (22/01/2021)

Notificare Erste Group Bank AG - Certificatul EBDBKTL29 este sold-out

UAMT S.A. (UAM) (22/01/2021)

Hotarari AGA E 22.01.2021