Update articol:

Profit net de 2,42 milioane lei, pentru Oil Terminal, în 2019

Sursa: www.oil-terminal.com

Oil Terminal a raportat un rezultat net pentru 2019 de 2.423.955 lei, față de 281.240 lei, în 2018, potrivit raportului preliminar, transmis Bursei de Valori București.

Față de 31.12.2018, rezultatul brut preliminat la 31.12.2019 înregistrează o creștere de 2,3 ori mai mare, iar rezultatul net preliminat o creștere de 8,6 ori mai mare, potrovit companiei. Rezultatul global total preliminat cuprinde rezultatul net preliminat al exercițiului financiar 2019 în valoare de 2.423.955 lei și elemente care nu sunt clasificate la profit și pierdere în valoare de (10.337.623) lei, referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale la 31.12.2019.

Compania a transmis: “Menționăm că, în conformitate cu standardele de raportare financiară și politicile contabile aprobate, la 31 decembrie 2019 Societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR, prin care valoarea activelor corporale și necorporale a scăzut cu valoarea totală de 12.043.980 lei, din care: – 10.081.244 lei reprezentând o creştere din reevaluare faţă de valoarea contabilă netă a activelor, având ca efect creșterea rezervei din reevaluare – 22.125.224 lei reprezentând o descreştere a valorii contabile nete a activelor, determinând scăderea rezervei din reevaluare înregistrată în anii precedenți. Precizăm că, propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2019, în conformitate cu OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, nu va cuprinde elemente care nu sunt reclasificate la profit și pierdere în valoare de (10.337.623) lei, referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale”.

Pentru anul 2019 cheltuielile pentru investiții au fost prevăzute în sumă de 30.065 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care: rambursări de credite pentru investiții în sumă de 2.390 mii lei și cheltuieli de investiții în valoare de 27.675 mii lei. La 31.12.2019 nivelul preliminat al cheltuielilor de investiții a fost în sumă totală de 28.857 mii lei, fiind cu 4,3% mai mare față de nivelul aprobat.

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (28/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/06/2022)

Act aditional Contract de imprumut cf. art. 234 lit. i Reg. 5 din 2018

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (28/06/2022)

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 19 din Reg. privind abuzul de piata

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.06.2022 - 27.06.2022