Update articol:

Profitul net al KazMunayGas a crescut de 7 ori în primele nouă luni, la 2,219 miliarde de dolari 

Profitul net al KazMunayGas a crescut de 7 ori în primele nouă luni, la 2,219 miliarde de dolari, comparativ cu 136 miliarde tenge (333 milioane USD) în cele nouă luni ale anului 2020. Profitul net atribuibil acţionarilor societăţii-mamă este de 947 mld. tenge (2,231 miliarde USD), potrivit situațiilor financiare interimare consolidate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Veniturile KazMunayGas au crescut în primele nouă luni ale acestui an cu 43,7%, la 4.792 miliarde tenge (11,284 miliarde de dolari) în cele nouă luni ale anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

EBITDA a fost de 1.590 miliarde tenge (3,743 miliarde de dolari) în cele nouă luni din 2021, în creștere cu 86,8% față de anul precedent.

Fluxul de numerar liber – FCF (free cash flow) s-a ridicat la 438 de miliarde de tenge (1.031 de milioane de dolari), comparativ cu 146 de miliarde de tenge (357 de milioane de dolari) în cele nouă luni ale anului 2020.

Datoria netă a KazMunayGas a fost de 2.240 mld. tenge (5.262 mln USD) la 30 septembrie 2021, scăzând cu 13,6%, de la 2.594 mld USD tenge (6.162 mln USD) la sfârșitul anului 2020. Datoria totală a scăzut cu 1,3% la 4.024 miliarde tenge (9.453 milioane USD) la 30 septembrie 2021, comparativ cu 31 decembrie 2020.

 • Rezultate operaționale pentru cele nouă luni ale anului 2021

Producția de petrol și gaze condensate a fost de 15.923 mii tone comparativ cu 16.423 mii tone în cele nouă luni ale anului 2020.

Volumul de petrol transportat a fost de 55.727 mii tone, comparativ cu 55.225 mii tone în cele nouă luni ale anului 2020, iar volumul de gaze naturale transportat a crescut cu 12,0% la 71.036 milioane m³.

Volumele de rafinare a hidrocarburilor la rafinăriile din Kazahstan și România au crescut cu 7,7%, până la 14.083 mii tone, în comparație cu 13.081 mii tone în anul precedent.

Repere financiare pentru cele nouă luni ale anului 2021

Veniturile s-au ridicat la 4.792 miliarde tenge (11,284 miliarde de USD) în cele nouă luni din 2021, în creștere cu 43,7% față de aceeași perioadă a anului 2020. Impactul pozitiv asupra dinamicii veniturilor a fost atribuit în principal unei creșteri a prețului mediu al petrolului Brent  cu 65,4% an la an, slăbirea cursului mediu al tenge-ului față de dolarul american cu 3,8% și creșterea volumelor de tranzacționare cu petrol și produse petroliere la KMG International NV (KMGI). Creșterea veniturilor a fost restrânsă de restricțiile de producție în anumite zăcăminte în baza acordului OPEC+ și de o scădere a veniturilor ca urmare a diminuării volumelor de vânzare de gaze și produse petroliere.

EBITDA

EBITDA în cele nouă luni ale anului 2021 a fost de 1.590 mld. tenge (3,743 miliarde USD), o creștere față de 851 mld. tenge (2,081 miliarde USD) în cele nouă luni din 2020, ca urmare a unei creșteri a EBITDA segmentat în explorarea și producția de petrol și gaze, comercializarea și transportul gazelor, rafinarea și comercializarea țițeiului și a produselor rafinate și Centrul corporativ.

Profit net

Profitul net al companiei a crescut de la 136 miliarde tenge (333 milioane USD) în cele nouă luni din 2020 la 942 miliarde (2,219 miliarde USD) în cele nouă luni din 2021, ca urmare a creșterii prețului mediu al petrolului, a creșterii veniturilor și a ponderii în profitul asociațiilor în participație și al asociaților, precum și în absența deprecierii semnificative a imobilizărilor corporale.

Profitul net al perioadei atribuibil acţionarilor Societăţii-mamă a fost de 947 mld. tenge (2.231 mln USD).

Costul achiziționării de petrol, gaze, produse petroliere și alte materiale

Costul țițeiului, gazelor, produselor petroliere și altor materiale achiziționate a crescut cu 65,6% față de an, până la 2.688 miliarde tenge (6.329 milioane USD) în perioada de raportare, din cauza prețului mediu și a volumelor de petrol achiziționate mai mari și a slăbirii monedei  tenge față de dolarul american. Acest lucru a fost parțial compensat de o scădere a costului gazului achiziționat pentru revânzare.

Datoriile 

Datoria totală a fost de 4.024 miliarde tenge la 30 septembrie 2021 (9,453 miliarde USD), scăzând cu 1,3% față de 31 decembrie 2020.

Datoria totală, inclusiv obligațiile garantate, se ridică la 4.210 miliarde tenge (9,889 miliarde USD) la 30 septembrie 2021, în scădere cu 2,3% în tenge (o scădere de 3,4% în dolari SUA) față de 31 decembrie 2020.

Datoria netă a KMG se ridica la 2.240 de miliarde de tenge (5.262 de milioane USD) la 30 septembrie 2021, în scădere cu 13,6% în tenge față de 31 decembrie 2020 (o scădere cu 14,6% în dolari americani).

Evenimente corporative cheie de la începutul anului 2021

 • La 11 martie 2021, KMG și Samruk-Kazyna JSC au semnat un acord de management pentru 100% din acțiunile ordinare ale KTG;
 • Începând cu 30 martie 2021, euroobligațiunile KMG în valoare totală de 6,25 miliarde USD au fost incluse pe lista oficială a Astana International Exchange;
 • La 21 aprilie 2021, KTG a obținut consimțământul deținătorilor de euroobligațiuni cu scadență în 2027 pentru a modifica termenii prospectului de emisiune de obligațiuni în conformitate cu memorandumul de consimțământ din 30 martie 2021;
 • La 30 aprilie 2021, agenția internațională de rating S&P Global Ratings a confirmat ratingul de credit al KMG la „BB” cu o perspectivă „negativă”;
 • La 3 iunie 2021, Rafinăria Atyrau și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat un acord de până la 80 milioane USD pentru finanțarea proiectului TAZALYQ;
 • La 4 iunie 2021, KMG și PJSC LUKOIL au semnat Acordul de cumpărare a unei participații de 49,99% în Al-Farabi Operating LLP;
 • La 16 iunie 2021, KMG a primit acordul deținătorilor de Euroobligațiuni KMG cu scadență în 2025, 2027, 2030, 2047, 2048 pentru a le aduce în conformitate cu termenii emisiunii KMG Eurobonds 2020;
 • După anunțarea dividendelor pentru 2020 în mai 2021, în conformitate cu decizia Samruk-Kazyna și a Băncii Naționale a Kazahstanului, începând cu 3 august, KMG a plătit dividende integral în valoare de 50 miliarde tenge (118 milioane USD), inclusiv dividende plătite Samruk-Kazyna în valoare de 45 miliarde tenge (107 milioane USD) și Băncii Naționale în valoare de 5 miliarde tenge (11 milioane USD);
 • La 12 august 2021, agenția internațională de rating Moody’s Investors Service a îmbunătățit ratingul de credit al KMG de la Baa3 la Baa2, în urma îmbunătățirii ratingului suveran al Kazahstanului. Perspectiva a fost schimbată de la „pozitivă” la „stabilă”;
 • La 20 septembrie 2021, agenția internațională de rating Fitch Ratings a confirmat ratingul emitentului pe termen lung al NC KazMunayGas JSC la BBB- cu Perspectivă stabilă;
 • La 25 octombrie 2021, agenția internațională Sustainalytics a îmbunătățit ratingul de risc ESG al KMG în dezvoltarea durabilă de la 34,5 la 28,4 puncte;
 • La 27 octombrie 2021, garanția KMG pentru BSGP a fost reziliată. Au fost încheiate modificări la documentația de împrumut pentru împrumutul BSGP. Ca urmare a acestei tranzacții, KTG este garantul 100% al obligațiilor de împrumut față de un sindicat al băncilor străine;
 • În noiembrie 2021, Consiliul de Administrație al KMG a aprobat Strategia de dezvoltare 2022-2031 a companiei, precum și Programul de dezvoltare cu emisii reduse de carbon pentru 2022-2031;
 • La 8 noiembrie 2021, Rafinăria Atyrau a contractat un împrumut de la VTB Group în valoare de 38,2 miliarde RUB pentru a refinanța un împrumut în valută de la Eximbank. Fondurile au fost folosite pentru a rezerva fonduri în favoarea Eximbank, iar fondurile vor fi debitate în termen în ianuarie 2022. Pentru asigurarea pasivului Rafinăriei Atyrau KMG a emis o garanție corporativă;
 • La 9 noiembrie 2021, Compania a transferat 100% din acțiunile KazTransGas în favoarea Samruk-Kazyna. Valoarea tranzacției este de 1 tenge. În aceeași zi, a fost reziliat acordul de management al trustului încheiat la 11 martie 2021 între KMG și Samruk-Kazyna JSC.

 

 

 

BVB | Știri BVB

PROMATERIS S.A. (PPL) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) Semestrul II-2021

MedLife S.A. (M) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - S2 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (28/01/2022)

Autorizare Fondul Proprietatea in calitate de Fond de Investitii Alternative

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/01/2022)

Convocare AGEA pentru data de 21 martie 2022

VRANCART SA (VNC) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Tranzactii raportate in S2 2021