Update articol:

Proiect: Ajutor de stat de peste 8,3 milioane de lei pentru închiderea minelor de cărbune necompetitive din cadrul SN Închideri Mine Valea Jiului, pentru 2021

Guvernul Romaniei

Guvernul vrea să aprobe, printr-o hotărâre de Guvern, acordarea unui ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., pentru anul 2021. 

Prin proiectul de act normativ se supune aprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor trei unităţi miniere din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – SA, pentru anul 2021, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, C(2015)8066 final, modificată prin adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016 şi C (2018)1001 final din 22.02.2018.

Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 8.307 mii lei, în următoarea structură:

• costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă –1.116  mii lei

• costuri cu reconversia profesională –0 mii lei

• costuri  pentru  acoperirea consumului de energie electrică şi contravaloarea cărbunelui pentru salariaţi   – 144 mii lei

• costuri cu reabilitarea fostelor amplasamente miniere–4.750 mii lei

• costuri cu recultivarea suprafeței– 2.297 mii lei

Justificarea cheltuielilor se face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa la proiectul de act normativ.

Nerespectarea de către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, Decizia CE C(2015)8066 final, reactualizată în data de 20.12.2016 de către Comisia Europeană şi decizia C (2018)1001 final şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.

Ajutorul de stat în sumă totală de 8.307 mii lei pentru anul 2021, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2021.

Ajutorul de stat  pentru anul 2021 este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan mai amplu de măsuri, care include acordarea de ajutoare de stat și care vizează închiderea minelor necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului –S.A. Aceste măsuri de sprijin se acordă până la finele  anului 2021 și au fost notificate și autorizate de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2012)1020 final, din data de 17 februarie 2012, modificată și completată prin Decizia nr. C (2015)8066 final, din data de 13 februarie 2015, precum și prin Decizia nr. C (2018) 1001 final, din data de 16.02.2018.

În conformitate cu prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Companiei Naţionale a Huilei SA, denumită în continuare, CNH SA, s-a stabilit că Exploatările miniere Petrila, Paroşeni şi Uricani vor fi închise în perioada 2011-2018. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, C.N.H. SA a întocmit Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele trei exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul notificării transmise spre autorizare Comisiei Europene.

La data de 22 februarie 2012 prin Decizia nr. C (2012) 1.020/final, Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fondurile publice un ajutor de 1.169 milioane RON, aproximativ 270 de milioane de euro, în vederea închiderii minelor de cărbune necompetitive din trei unităţi deţinute de CNH S.A., pe perioada 2011-2018. Având în vedere obligaţiile asumate de Guvernul României față de instituţiile internaţionale, privind reducerea arieratelor CNH SA, începând cu 01.11.2012 s-a înfiinţat Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A.  Societatea nou constituită va gestiona ajutorul de stat acordat închiderii minelor de cărbune necompetitive conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.143/2012. În scrisoarea Comisiei Europene din 14.12.2012 privind autorizarea SA 33033, se precizează că începând cu 1 noiembrie 2012, Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. este beneficiarul ajutorului de stat pentru închiderea minelor de cărbune necompetitive, care a făcut obiectul Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1020/2 din 22 februarie 2012.

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A , se aprobă anual prin hotărâri ale Guvernului.

Aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. se face cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021.

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (21/09/2021)

Convocare AGOA 27 (28) octombrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (21/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (21/09/2021)

Numire administrator provizoriu

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni