Update articol:

Proiect de OUG privind finanţarea IMM-urilor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp şi a staţiilor de reîncărcare de 22 KW

prosumator fotovoltaice Sursa Facebook

Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică un Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare “ELECTRIC UP“.

Obiectivele programelor sunt creşterea gradului de  utilizare a surselor regenerabile de energie, precum și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și, opțional, livrarea surplusului de energie electrică  în reţeaua națională de energie electrică, precum și dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică în domeniul HORECA, stimularea utilizării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic.  

Prin implementarea programelor se urmărește sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, cu scopul redresării economice în situația de pandemie COVID 19, creșterea eficienței energetice, reducerea gazelor cu efect de seră prin încurajarea producerii de energie electrică din surse regenerabile și utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in. 

Prin Programul “ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiari reprezentanți ai domeniului HORECA, persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro /beneficiar, reprezentând maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu.

Suma necesară implementării Programului “ELECTRIC UP“ este de 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare, iar modificarea sumei necesare implementării Programului ELECTRIC UP într-un nou ciclu de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

Finanțarea se va face în conformitate cu specificațiile prevăzute în Ghidul de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, care constituie Programul “ELECTRIC UP“ elaborat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Obiectivul programelor îl reprezintă finanţarea operatorilor economici, întreprinderi mici și mijlocii și persoanelor juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp, sisteme care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, cu scopul susținerii acestor operatori, creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile, creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și, opțional, livrării surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, creșterea numărului de autovehicule electrice și electrice hibrid-plug înmatriculate și dezvoltarea turismului.

Prin Programul “ELECTRIC UP“ se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiari reprezentanți ai domeniului HORECA, persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro /beneficiar, reprezentând maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Sumele necesare implementării Programului de finanțare se asigură anual, de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu destinația finanțării proiectelor în eficiență energetică și dezvoltării capacităților de producere de energie din surse regenerabile, cu impact asupra reduceri emisiilor de gaze cu efect de seră, în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform art. I alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 752/18.VIII.2020.

Elementele care vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată sunt următoarele:

– asigurarea necesității și oportunității de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra categoriilor întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, prin facilitarea instrumentelor de finanțare disponibile la nivel național,

– situația neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, reduceri de personal,

– faptul că situația economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar și de resurse umane înregistrate în urma situației sanitare, în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA,

– atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacității de producere de energie electrică din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/02/2023)

Reluare tranzactionare - ora 10:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizie ASF nr. 84/02.02.2023 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni FP

OMV PETROM S.A. (SNP) (02/02/2023)

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (01/02/2023)

Raport auditor S2 2022 art. 108 Legea 24/2017 (R)