Update articol:

Raport ASF pensii private pilonul II: 5,71 milioane de participanți (80%) dețineau în cont până în 10.000 lei și 1,43 milioane (20% din total) aveau în cont peste 10.000 lei

Expunerea fondurilor de pensii private pe depozite bancare (inclusiv conturi curente) a scăzut comparativ cu decembrie 2017, cu 0,55 puncte procentuale, astfel, la 31 decembrie 2018, depozitele bancare înregistrau 8,11% (4,02 miliarde lei) din total active. Pe primele trei locuri se situează Unicredit Bank SA cu 0,95 miliarde lei, Garanti Bank SA, cu 0,86 miliarde lei și EximBank SA, cu 0,51 miliarde lei.

*88,59% din totalul plasamentelor în acțiuni ale fondurilor de pensii private (7,71 miliarde lei) au fost efectuate în acțiuni românești, în timp ce 11,41% (0,99 miliarde lei) au fost plasamente în acțiuni ale unor emitenți din Germania, Franța, Austria, Luxemburg și alte state * În cazul acțiunilor din România , pe primele locuri s-au situat Banca Transilvania SA cu 18,33% din total emitenți din România, OMV Petrom cu 14,48%, Fondul Proprietatea SA cu 13,43%, Romgaz SA cu 13,01% și Transgaz SA cu 8,25%, în timp ce deținerile de acțiuni emise de către SIF-uri reprezentau 5,82% din total (SIF 2 Moldova și SIF 5 Oltenia cu cele mai mari ponderi).

 

 

Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a atins la sfârșitul anului trecut 49,60 miliarde de lei (10,64 miliarde de euro), în creștere cu 19,40% față de anul precedent, potrivit ASF. Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut a fost, la sfârșitul anului trecut, de 5,22%, comparativ cu 4,84% în decembrie 2017.

Structura investițiilor fondurilor de pensii private

La 31 decembrie 2018, ponderea cea mai mare în structura portofoliilor fondurilor de pensii private era deținută de titlurile de stat cu 63,62%, celelalte instrumente înregistrând următoarele ponderi: acțiuni 17,56%, depozite bancare 8,11%, obligațiuni corporative 3,53%, obligațiuni organisme străine neguvernamentale 3,39%, titluri de participare 3,01% și alte instrumente financiare 0,78%.

Comparativ cu luna decembrie 2017, ponderea acțiunilor și a altor instrumente financiare în portofoliile fondurilor de pensii private a înregistrat o scădere. În același timp, portofoliile fondurilor de pensii private au înregistrat o creștere a alocării în instrumente cu venit fix.

 

La 31 decembrie 2018, fondurile de pensii private dețineau 89,56% din active în instrumente financiare românești, de natura titlurilor de stat, a depozitelor, obligațiunilor, acțiunilor și organismelor de plasament colectiv . 6,57% din activele fondurilor de pensii private au fost investite în active străine, majoritatea acestor instrumente financiare fiind emise în Luxemburg (1,64%), Franța (0,98%), Germania (0,93%) și Olanda (0,78%). În obligațiuni supranaționale erau investite 3,87% din active.

91,80% din activele fondurilor de pensii private la 31 decembrie 2018 erau denominate în moneda națională, iar din plasamentele în monede străine (8,20%), ponderea cea mai mare au avut-o plasamentele în euro (7,22%), urmate de dolarul american (0,82%), zlotul polonez (0,12%) și francul elvețian (0,03%). Euro a fost moneda pentru care administratorii fondurilor de pensii privateau utilizat instrumente de acoperire a riscului valutar.

Activele sistemului de pensii private sunt denominate cu preponderență în moneda națională. Expunerea valutară a sistemului de pensii private în monede străine, a fost de 8,20% din totalul activelor sistemului de pensii private, dar prin utilizarea instrumentelor pentru acoperirea riscului valutar pentru activele denominate în valute străine, expunerea valutară totală netă la nivelul sistemului de pensii private a fost de 7,93% din total active sistem. La sfârșitul lunii decembrie 2018, fondurile de pensii private dețineau contracte derivate pentru acoperirea riscului valutar doar pentru expunerea în EUR. Cea mai mare parte a expunerii valutare este denominată
în EUR, 7,22% din total active sistem, însă fondurile de pensii dețin instrumente de acoperire a riscului valutar pentru 3,71% din expunerea denominată în EUR, rezultând o expunere netă față de EUR de 6,96% din totalul activelor sistemului de pensii private.

La 31 decembrie 2018, investițiile fondurilor de pensii private în titluri de stat înregistrau 31,56 miliarde lei, reprezentând 63,62% din total active. Ponderea titlurilor de stat a înregistrat un trend ușor descendent în primele 2 luni ale anului 2018, fiind urmat de o ușoară creștere în luna martie și continuată și în următoarele luni (2,36 puncte procentuale față de decembrie 2017). Din punct de vedere al
valutelor în care sunt denominate titlurile de stat în care au investit fondurile de pensii private, cele mai mari valori s-au înregistrat în cazul emisiunilor în lei cu maturitate pe 7 ani (22,39%), 5 ani (18,76%) și 10 ani (17,02%), în cazul emisiunilor în euro, valori mari au înregistrat cele cu maturitate pe 10 ani (0,61%), 5 ani (0,17%) și 7 ani (0,07%). Din punct de vedere al scadențelor, 75,76% din investițiile în titluri de stat emise de România ajung la maturitate în următorii 5 ani, iar 24,24% au scadențe cuprinse între 6 ani și 29 ani.

La 31 decembrie 2018, fondurile de pensii private dețineau investiții în obligațiuni corporative însumând 1,75 miliarde lei și reprezentând 46,49% din total obligațiuni (3,77 miliarde lei). De remarcat faptul că, ponderea obligațiunilor corporative din
total active a înregistrat un trend ușor crescător până în luna mai, ulterior înregistrându-se scăderi ale ponderii, până în luna noiembrie când a fost înregistrată o nouă creștere, în decembrie 2018 înregistrând o diferență de 0,36 puncte
procentuale comparativ cu decembrie 2017.
Investițiile au fost, în principal, în emitenți străini (77,03%), din țări precum Olanda (20,72%), SUA (18,02%), Marea Britanie (9,55%), Franța (9,54%) și Austria (8,91%). 

De asemenea, fondurile de pensii private au investit în obligațiuni corporative din România, acestea reprezentând 22,97% din totalul investițiilor în obligațiuni corporative, din care pe primele trei locuri se situau Unicredit Bank SA cu 11,45% din total obligațiuni corporative, Banca Comercială Română SA cu 3,98% și Raiffeisen Bank SA cu 3,88%.
Investițiile în celelalte tipuri de obligațiuni au înregistrat un procent mai mic (obligațiuni supranaționale, BERD și BEI, 0,84 miliarde lei, cu o pondere de 22,43%, alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale, 0,84 miliarde lei, cu o pondere de 22,28% și obligațiuni municipale, 0,33 miliarde lei, cu o pondere de 8,81% în total obligațiuni).

Expunerea fondurilor de pensii private pe depozite bancare (inclusiv conturi curente) a scăzut comparativ cu decembrie 2017, cu 0,55 puncte procentuale, astfel, la 31 decembrie 2018, depozitele bancare înregistrau 8,11% (4,02 miliarde lei) din total active. Pe primele trei locuri se situează Unicredit Bank SA cu 0,95 miliarde lei, Garanti Bank SA, cu 0,86 miliarde lei și EximBank SA, cu 0,51 miliarde lei. Din punct de vedere al scadențelor, 18,64% din total depozite bancare (fără conturi curente) au scadența sub o lună, 46,81% au scadența cuprinsă între 1 și 3 luni, 22,64% au scadența între 3 și 6 luni și 4,72% au scadența între 6 luni și 12 luni. De
remarcat faptul că 7,20% din total sunt depozite constituite pe mai mult de 12 luni.

 

La 31 decembrie 2018, fondurile de pensii private dețineau investiții în acțiuni în valoare de 8,71 miliarde lei, reprezentând 17,56% din total active, în scădere față de 19,83% în decembrie 2017.

88,59% din totalul plasamentelor în acțiuni ale fondurilor de pensii private (7,71 miliarde lei) au fost efectuate în acțiuni românești, în timp ce 11,41% (0,99 miliarde lei) au fost plasamente în acțiuni ale unor emitenți din Germania, Franța,
Austria, Luxemburg și alte state. În cazul acțiunilor din România , pe primele locuri s-au situat Banca Transilvania SA cu 18,33% din total emitenți din România, OMV Petrom cu 14,48%, Fondul Proprietatea SA cu 13,43%, Romgaz SA cu 13,01% și Transgaz SA cu 8,25%, în timp ce deținerile de acțiuni emise de către SIF-uri reprezentau 5,82% din total (SIF 2 Moldova și SIF 5 Oltenia cu cele mai mari ponderi).

Printre emitenții străini de acțiuni se remarcă Wirecard AG cu 7,57% din total emitenți străini, Eurofins Scientific SE cu 6,98%, Erste Group Bank AG cu 6,77%, Daimler AG cu 6,69% şi Siemens AG cu 5,21%.

 

Deținerile fondurilor de pensii în organisme de plasament colectiv — OPCVM-uri reprezentau 3,11% din total active la 31 decembrie 2018, însumând 1,54 miliarde lei (inclusiv fondurile de mărfuri și metale prețioase, 0,05 miliarde lei). Ca structură,
ponderea cea mai mare era deținută de OPCVM-urile tranzacționabile, reprezentând 44,10% din total organisme de plasament colectiv. În afara deținerilor de OPCVM-uri din România (25,50% din total organisme de plasament colectiv), fondurile de pensii private au investit în principal în emitenți din țări precum Luxemburg (47,03%), Irlanda (17,18%), Franța (7,01%) sau Germania (3,29%).

Trebuie menționat și faptul că la 31 decembrie 2018 două fonduri de pensii private (FPAP BCR și FPF BCR PLUS) dețineau fonduri de mărfuri și metale prețioase (ETC-uri), respectiv dețineri indirecte în aur însumând 0,05 miliarde lei, reprezentând 0,10% din total active (Xtrackers Physical Gold ETC EUR).

 

Pensiile administrate privat (Pilonul II)

 

Valoarea totală a activelor nete, înregistrată la 31 decembrie 2018, de fondurile de pensii administrate privat a fost de 47,58 miliarde de lei (10,20 miliarde de euro). Ritmul anual de creștere înregistrat a fost de 19,72%.

La sfârșitul anului trecut erau înregistrați, în sistemul pensiilor administrate privat, 7,25 milioane de participanți, cu aproape 3% mai mult față de anul 2017.

La nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților, cu contribuții virate la 31 decembrie 2018, a fost de 159,75 lei.

Rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a fost, la 31 decembrie 2018, de 2,72% comparativ cu 3,95% la data de 31 decembrie 2017.

De asemenea, la sfârșitul anului 2018, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat era de 6.671 lei (1.430 euro), cu 16,07% mai mult față de sfârșitul anului 2017.

La sfârșitul lunii decembrie 2018, 5,71 milioane de participanți (80% din total) dețineau în cont până în 10.000 lei și 1,43 milioane de participanți (20% din total) dețineau în cont peste 10.000 lei, iar dintre aceștia 300.000 de participanți (4,24% din total) dețineau în conturi peste 25.000 lei.

În anul 2018 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți însumând 51,74 milioane lei pentru 6.837 participanți și beneficiari, din care 36,15 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, reprezentând 68,88% din total plăți efectuate (3.463 participanți), 14,91 milioane lei ca urmare a decesului participantului, 28,81% din total (3.244 plăți către beneficiari) și 680.000 lei ca urmare a invalidității, 1,31% din total (130 participanți).

Pensiile facultative (Pilonul III)

Activele nete ale fondurilor de pensii facultative însumau, la 31 decembrie 2018, două miliarde de lei (0,43 miliarde de euro), înregistrând un avans anual de 12,18%.
La finele anului trecut erau înregistrați în sistemul pensiilor facultative 472.160 de participanți, cu 5,83% mai mult față de anul precedent. La 31 decembrie 2018, contribuția medie/participant era de 60,29 lei, cu 6,83% mai mare comparativ cu decembrie 2017.
La data de 31 decembrie 2018, comparativ cu data de 31 decembrie 2017, rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii facultative care fac parte din categoria de risc mediu a scăzut de la 3,19% la 1,60%, iar rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii facultative care fac parte din categoria de risc ridicat a scăzut de la 4,87% la 2,58%.
Valoarea medie a unui cont al participanților la sistemul pensiilor facultative era, la 31 decembrie 2018, de 4.567 lei (979 euro), în creștere cu 6,42% comparativ aceeași perioadă a anului 2017.
În anul 2018 au fost efectuate plăți ale activului personal net către 7.851 participanți și beneficiari însumând 58,15 milioane lei, din care 54,86 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, reprezentând 94,34% din total plăți efectuate (6.866 participanți), 3,11 milioane lei ca urmare a decesului participantului, 5,36% din total (951 plăți către beneficiari) și 0,17 milioane lei ca urmare a invalidității, 0,30% din total (34 participanți).