Update articol:

Romgaz: Profitul net preliminat pentru anul 2019 este de 1,43 miliarde lei, în creștere cu 4,55% faţă de 2018 

Cifra de afaceri a Romgaz, estimată pentru anul 2019, este de 5,08 miliarde lei (2018: 5,00 miliarde lei), în creștere cu 1,52%, iar profitul net preliminat pentru anul 2019 este de 1,43 miliarde lei (2018: profit net 1,37 miliarde lei), în creștere cu 4,55%, potrivit informaţiilor transmise BVB. 

 EBITDA aferentă anului 2019 se menține în continuare la o marja ridicată de 50,37raportată la cifra de afaceri.

SNGN Romgaz SA este producător și furnizor de gaze naturale în România, principalele segmente ale activității Grupului fiind explorarea, producția de gaze naturale și furnizarea de gaze naturale, inmagazinarea de gaze și producerea de energie electrică.

Producția de gaze naturale a fost, anul trecut, de 5.276,9 mil.mc, cu 56,4 mil.mc mai mică decât producția realizată în anul anterior (-1,06%) și cu 1,37% mai mică decât producția bugetată. 

Romgaz a transmis: “În T4 am înregistrat un Profit Net estimat de 243,18 milioane lei, în scădere cu 34,21față de aceeași perioada a anului anterior (T4 2018), dar cu 16,25% mai mare față de trimestrul anterior (T3 2019), că urmare a creșterii cifrei de afaceri cu 40,78% în T4 2019 față de T3 2019;

Marja estimată a Profitului Net în 2019 a fost de 28,11%, în creștere față de anul 2018 cu 2,98% și marja EBIT estimată s-a situat la nivelul de 32,42(an 2018: 30,61%);

Diminuarea cu 22,97% a cheltuielilor cu redevența petrolieră (342,9 milioane lei în 2019, față de 445 milioane în 2018), ca urmare a diminuării prețului de referință luat în calculul acesteia;

Majorarea cu 166,1 milioane lei (30,16%) a impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementarii prețurilor din sectorul gazelor naturale, ca urmare a obținerii unui preț mediu de vânzare al gazelor mai mare față de anul precedent, în condițiile unei cantități livrate mai mici cu 3,4%;

Înregistrarea unei deprecieri nete de 391,3 milioane lei a activelor ca urmare a abandonării anumitor proiecte de investiții în sonde (250,3 millioane lei, din care suma de 55,9 milioane lei aferentă sondei Trinity-1X din perimetrul EX 30 Trident din Marea Neagră), a unor investiții recente nesemnificative în proiecte de investiții începute în anii precedenți (88,9 milioane lei), a înregistrării unei ajustări nete de 20,5 milioane lei că urmare a unui test de depreciere a câmpurilor de gaze realizat la 31 decembrie 2019;

Diminuarea investițiilor realizate de Grup în anul 2019, de la 1.188,6 milioane lei în anul 2018 la 891,6 milioane lei. Gradul de realizare a investițiilor este de 64,67% față de buget. În 2019, nivelul investițiilor în nouă centrală de la Iernut a fost de 301,4 milioane lei, față de 568,9 milioane lei în 2018.

Se estimează că producția de energie electrică a scăzut în anul 2019 față de anul precedent cu 49,4% ca urmare a lucrărilor de investiții derulate în cadrul CTE Iernut. Aceste lucrări restricționează funcționarea grupurilor energetice ale părții vechi a vechii centrale. Prin urmare, se estimează că veniturile din vânzarea de energie electrică au scăzut cu 50,95% față de anul anterior;

Comercializarea gazelor naturale din producția proprie a vizat realizarea unui portofoliu echilibrat de clienți, diminuarea riscului de neplata și prezența pe piață liberă pentru a asigura flexibilitatea prețurilor. Cu toate acestea, în anul 2019, Grupul a înregistrat ajustări nete din deprecierea creanțelor în valoare estimată de 116,7 milioane lei, că urmare a riscului de neincasare a unor creanțe de la clienți aflați în insolvență. Grupul a fost obligat prin decizii ale instanțelor de judecată să livreze gaze unor astfel de clienți considerați „captivi” prin legea insolvenței. Ulterior emiterii unor astfel de decizii, Grupul nu a mai înregistrat creanțe restante suplimentare din partea acestor clienți, însă, potrivit IFRS, a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor în funcție de riscul estimat de neincasare;

Creșterea veniturilor consolidate din inmagazinarea gazelor naturale cu 11% față de anul 2018, aceste venituri fiind estimate la 330,8 milioane lei (298,0 milioane lei în 2018), cea mai mare influență având-o serviciile de rezervare (creștere cu 35,4 milioane lei, respectiv, o majorare cu 15,33% față de anul precedent). Capacitatea rezervată în ciclul de înmagazinare 2019-2020 (perioada aprilie 2019-martie 2020), inclusiv partea aferentă Grupului, a crescut cu 26,08% față de ciclul de înmagazinare 2018-2019 (perioada aprilie 2018-martie 2019). Cantitățile injectate în depozit în anul 2019 au crescut cu 51,40%, ceea ce explică și creșterea veniturilor din servicii de înmagazinare;

Introducerea în anul 2019 a unei contribuții bănești percepute de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale de 2% din cifra de afaceri realizată din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE, în valoare de 86,96 milioane lei”. 

Cifră de afaceri consolidată în valoare de 5,1 miliarde lei

În anul 2019, Romgaz estimează o cifra de afaceri consolidată în valoare de 5,1 miliarde lei, comparativ cu 5,0 miliarde lei realizată în anul 2018.

Creșterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 4,4% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, atât a celor din producția Romgaz, cât și a celor achiziționate în vederea revânzării și din asocieri și majorarea cu 11% a veniturilor din servicii de înmagazinare și creșterea cu 115,7% a veniturilor din vânzarea de condensat, în pofida scăderii veniturilor din vânzarea de energie electrică cu 50,95%.

Din punctul de vedere al volumelor, față de anul 2018, Grupul estimează că în 2019:

–          a vândut cu 3,4% mai puține gaze naturale;

–          a prestat servicii de injecție gaze în depozite cu 51,4% mai mari, servicii de extracție gaze din depozite cu 34,8% mai mici, a rezervat o capacitate de înmagazinare cu 42,51% mai mare în ciclul de înmagazinare 2019-2020 față de ciclul anterior parțial că urmare a obligațiilor de stoc minim stabilite de ANRE;

–          a vândut cu 120,4% mai mult condensat; și

–          a produs cu 49,4% mai puțînă energie electrică.

Costul mărfurilor vândute

În anul 2019, costul mărfurilor vândute a scăzut cu 56% față de anul anterior, în principal că urmare a diminuării cu 70,8% a cantității de gaze achiziționate din import în vederea revânzării.   

Venituri din investiții

Veniturile din investiții reprezintă venituri din plasarea disponibilităților Grupului în depozite bancare sau titluri de stat.

Alte câștiguri sau pierderi

Diminuarea pierderii nete se datorează câștigării de către Societate a unui litigiu împotriva ANAF. În perioada decembrie 2016 – aprilie 2017 a avut loc inspecția fiscală parțială de reverificare a perioadei decembrie 2010 – iunie 2011 având că obiect TVA și ianuarie 2010 – decembrie 2011 având că obiect impozitul pe profit, inspecție care a avut că subiect reducerile comerciale acordate de Romgaz consumatorilor cu statut de intreruptibili pentru livrarea de gaze obținute din producția internă în perioada 2010 – 2011. Acest statut a fost atribuit de către operatorul sistemului de transport gaze naturale, TRANSGAZ. Prin Decizia de impunere au fost stabilite obligații suplimentare de plata, în suma de 15.284 mii RON, precum și penalități și majorări de întârziere în suma de 3.129 mii RON. În anul 2019, Societatea a câștigat în instanța litigiul intentat față de ANAF, astfel încât ajustarea aferentă de 18,4 milioane lei a fost diminuată prin reluarea la venituri.

În anul 2019, Grupul a înregistrat o pierdere netă a investițiilor financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere de 4,5 milioane lei, față de pierderea netă de 40,8 milioane lei în 2018. În ambele perioade, pierderea a fost generată de diminuarea valorii investiției de 2,49% în acțiunile societății Electrocentrale București, la 31 decembrie 2019 această fiind evaluată la 0 lei.

În 2019, Grupul a casat active imobilizate de 71,4 milioane lei. Cu toate acestea, efectul în rezultat al acestor casari este nesemnificativ, Grupul înregistrând un venit corespunzător reluării ajustărilor de depreciere pentru aceste active, prezentat în cadrul cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea netă.

 Pierderi nete din deprecierea creanțelor comerciale

În anul 2019, Grupul a înregistrat pierderi nete din deprecierea creanțelor în valoare estimată de 116,7 milioane lei, că urmare a riscului de neincasare a unor creanțe de la clienți aflați în insolvență. Grupul a fost obligat prin decizii ale instanțelor de judecată să livreze gaze unor astfel de clienți considerați „captivi” prin legea insolvenței. Ulterior emiterii acestor decizii, Grupul nu a înregistrat creanțe restante suplimentare din partea acestor clienți, însă, potrivit IFRS, a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor în funcție de riscul estimat de neincasare.

Astfel, pentru creanțe neîncasate la scadență, Grupul a înregistrat o depreciere netă de 34,08 milioane lei, iar din analiză de risc de neincasare a creanțelor curente o depreciere de 82,67 milioane lei. În cazul nerealizării în anul 2020 a riscului de neincasare, suma de 82,67 milioane lei va fi reluată la venituri.

Variația stocurilor

În cursul anului 2019 cantitatea de gaze injectată în depozite a fost mai mare decât cantitatea extrasă din depozite, generând astfel o variație a stocurilor favorabilă (câștig), spre deosebire de anul 2018 când cantitatea injectată a fost mai mică decât cea extrasă ceea ce a generat o variație a stocurilor defavorabilă (pierdere). Cantitatea de gaze injectată de Societate în depozite în 2019 față de 2018 a crescut cu 51,1%, în timp ce cantitatea extrasă a scăzut cu 46,25%.

Amortizare și depreciere netă

În 2019, cheltuielile estimate cu amortizarea activelor imobilizate au fost de 520,96 milioane lei, în scădere cu 11,89% față de anul anterior. În urmă deprecierilor înregistrate în 2018 asupra activelor aferente câmpurilor de gaze și ale actualei centrale electrice de la Iernut, valoarea amortizabilă a activelor a scăzut cu 189 milioane lei, ceea ce a generat cheltuieli mai mici cu amortizarea.

În anul 2019, Grupul a înregistrat pierderi nete din depreciere de 391,3 milioane lei a activelor că urmare a:

–          abandonării anumitor proiecte de investiții în sonde (250,3 milioane lei, din care suma de 55,9 milioane lei aferentă sondei Trinity-1X din perimetrul EX 30 Trident din Marea Neagră);

–          unor investiții recente nesemnificative în proiecte de investiții începute în anii precedenți (88,9 milioane lei);

–          înregistrării unei ajustări nete de 20,5 milioane lei pe baza unui test de depreciere a câmpurilor de gaze realizat la 31 decembrie 2019.

Cheltuieli de explorare

Cheltuielile de explorare înregistrate în anul 2019 în valoare de 24,6 milioane lei sunt în scădere cu 90,06% față de anul trecut.

Scăderea se datorează diminuării în această perioada a cheltuielilor cu explorarea (prospecțiuni seismice) cu 96,0 milioane lei.

Cheltuielile de explorare includ și costul sondelor de explorare casate. În anul 2019 costul acestor investiții casate a fost de 23,05 milioane lei, comparativ cu 149,6 milioane lei în anul 2018. Aceste costuri sunt anulate în cea mai mare parte de veniturile nete din ajustările pentru depreciere.

 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli au înregistrat o majorare cu 10,13% în anul 2019 față de anul 2018. Majorarea de 142,75 milioane lei se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare și introducerii contribuției bănești percepute de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale de 2% din cifra de afaceri realizată din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE (+169,38 milioane lei).

În cadrul altor cheltuieli este cuprins un venit net de 51,76 milioane lei din diminuarea provizionului de dezafectare a sondelor de exploatare. În anul 2019, Grupul a reanalizat costurile generate de lucrările de abandonare a sondelor, ceea ce a generat o scădere a provizionului aferent sondelor de producție.

Alte venituri

Alte venituri au crescut cu 78,04% în anul încheiat la 31 decembrie 2019 față de aceeași perioada a anului 2018 datorită creșterii veniturilor din despăgubiri, amenzi și penalități înregistrate pentru sume neîncasate conform termenelor contractuale sau din nerespectarea de către furnizori a termenelor de prestare (+9,26 milioane lei). Din veniturile totale din penalități de 20,41 milioane lei, suma de 14,40 milioane lei nu a fost încasată până la 31 decembrie 2019, fiind înregistrată o pierdere din deprecierea acestor creanțe.

 

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative