Update articol:

La nouă luni, Romgaz – profit brut mai mare cu 17% faţă de anul precedent

În perioada ianuarie-septembrie 2019 Grupul Romgaz a înregistrat creșteri ale principalilor indicatori, comparativ cu perioada similară a anului 2018, astfel: cifra de afaceri +10,1%, EBIT +18,4%, EBITDA +25,4%. Ratele aferente de profitabilitate se situează, de asemenea, la valori semnificative, potrivit unui comunicat al companiei.

Sintetic, principalii indicatori realizați de Grup în perioada de raportare se prezintă astfel:

Ø  Veniturile totale sunt mai mari cu 409,5 milioane lei, înregistrând o creștere de 11,6% în timp ce cheltuielile totale au înregistrat o creștere de 9,0%.

Ø  Rezultatul brut este mai mare cu 17,0% față de anul precedent ca urmare a următorilor factori de influență:

  • cifra de afaceri s-a majorat cu 10,1% față de cifra de afaceri obținută în perioada similară a anului 2018, ca urmare a creșterii veniturilor din vânzarea gazelor naturale, atât din producția internă cât și cumpărate pentru revânzare (+12,92%);
  • efectul pozitiv al majorării cifrei de afaceri asupra profitului a fost diminuat de creșterea cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare (+50,4%, respectiv o creștere de 186,4 milioane lei) și de contribuția bănească percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale de 2% din cifra de afaceri realizată din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE (62,8 mil.lei).

Ø  Profitul net obținut este cu 188,5 milioane lei mai mare decât cel înregistrat în perioada anterioară pe seama creșterii veniturilor și sub influență creșterii cheltuielilor din cauzele menționate mai sus (+18,9%);

Ø  Productivitatea muncii a crescut cu 8,69% comparativ cu perioada anterioară, de la 561,29 mii lei CĂ/angajat la 610,05 mii lei CĂ/angajat;

Ø  Ratele profitului net, EBIT și EBITDA sunt mai mari comparativ cu cele obținute în perioada similară din 2018, această pe fondul creșterii cifrei de afaceri;

Ø  EPS este de 3,1 lei, cu 18,9% mai mare.

Consumul de gaze naturale la nivel național în primele 9 luni ale anului 2019 se estimează că a înregistrat o scădere de aproximativ 5,7%, în timp ce livrările Romgaz, reprezentând livrări către clienți, consum CET Iernut și consum tehnologic, au înregistrat o scădere de 5,4% comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Cota de piață a Romgaz reprezentând participarera livrărilor de gaze naturale din producția internă a societății în consumul național de gaze naturale interne a înregistrat o creștere de aproximativ 6% comparativ cu perioada similar a anului anterior, ajungând astfel la circa 59%.

Producția de gaze naturale a fost de 3.950 mil.mc, cu 28 mil.mc mai mare decât producția realizată în perioada similară a anului anterior (+0,7%) și cu 0,3% mai mică decât cea programată.

Producția de energie electrică a Romgaz a fost de 292,11 GWH, fiind mai mică decât cea realizată în perioada similară a anului 2018 (750,65 GWh). Cu această producție Romgaz deține o cotă de piață de 0,66%. 

Producția de gaze naturale a evoluat în parametrii anticipați la întocmirea programului pentru anul 2019, nivelul realizat fiind de 99,70% comparativ cu cel planificat.

În primele 9 luni ale anului 2019 Romgaz a produs un volum de 3.950 milioane mc gaze naturale, cu 28 mil.mc (0,71%) mai mult decât în aceeași perioada din anul trecut.

Nivelul ridicat de producție înregistrat a fost susținut de:

–  continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature de gaze care a dus la anularea declinului de producție pe aceste zăcăminte;

–  efectuarea de operații de reparație și intervenție în sonde în urmă cărora s-au reactivat o serie de sonde cu debite importante;

–  relocarea de capacități de comprimare pentru optimizarea procesului de exploatare a  unor zăcăminte de gaze naturale;

–  trecerea la faza de producție și valorificare a rezultatelor activității de explorare geologică, prin aducerea în circuitul economic a unor noi descoperiri comerciale de gaze naturale.

Scăderea cantității de energie electrică produsă este în strânsă legătură cu lucrările de investiții derulate în cadrul CTE Iernut, lucrări care implică restricționarea funcționarii grupurilor energetice ale părții vechi a centralei termoelectrice. Astfel, în Trimestrele 2 și 3 din anul 2019 nu s-a produs energie electrică deoarece:

  • s-au executat lucrări în stația electrică exterioară;
  • s-au executat lucrări la circuitele primare de apă de răcire, lucrări care sunt comune cu centrală existența;
  • s-au executat lucrări pe circuitul de răcire existent al centralei (baraj hidrotehnic, pompe de apă de răcire, turnuri de răcire, camere de amestec etc.), care va fi utilizat și în cadrul investiției noi, care se puteau execută doar în perioade de nefunctionare a centralei.

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie