Update articol:

Ruşii de la TMK Europe explorează opțiuni de finanțare, inclusiv sub forma unei eventuale oferte secundare de vânzare de acțiuni TMK Artrom Slatina

TMK Artrom Slatina vrea să-şi majoreze capitalul social prin contribuții în numerar cu suma maximă de 188.250.000 RON, cu scopul de a obține lichidități pentru diminuarea datoriilor  

TMK Europe GmbH, acționarul majoritar al TMK Artrom Slatina (92,72824% din capitalul social al societății), explorează opțiuni disponibile de finanțare, inclusiv sub forma unei eventuale oferte secundare de vânzare de acțiuni deținute de către TMK Europe în TMK Artrom Slatina.

Conform TMK Artrom Slatina, revizuirea opțiunilor disponibile de finanțare este în curs și este condiționată de mai multe elemente ce urmează să fie luate în considerare de TMK Europe, inclusiv condițiile pieței și aprobările necesare: “Până la acest moment nu a fost luată nicio decizie. Anunțuri suplimentare vor fi comunicate dacă și când se va lua o decizie”.

Acţionarii TMK Artrom Slatina sunt convocaţi pe 5 aprilie să aprobe remunerația anuală totale a administratorilor independenți ai societății pentru anul 2019 la nivelul brut (incluzând taxele) maxim de 37.754 EUR pentru fiecare administrator şi stabilirea limitei totale maxime a remunerației în suma brută (remunerații fixe lunare și bonusuri anuale de performanță) pentru anul 2019 în care trebuie să se încadreze remunerațiile fixe lunare și bonusurile anuale de performanță cumulate ale tuturor administratorilor independenți și directorilor în sensul Legii 31/1990 ai societății și ale tuturor directorilor din filialele Societății la suma de 6,3 milioane EURO.

Alte puncte pe ordinea de zi a AGOA din 5 aprilie sunt: 

-aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru anul 2018 și a situațiilor financiare consolidate retratate pentru anul 2016 și 2017, întocmite conform IFRS, pe baza raportului individual și consolidat al Consiliului de Administrație pentru exercițiile financiare ale anilor 2016, 2017 și 2018, incluzând Raportul de sustenabilitate- raportarea nonfinanciara consolidate, și a raportului auditorului financiar independent pe anul 2018 și a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru anii 2016 și 2017;

– Aprobarea repartizării profitului pe anul 2018;

– Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate (inclusiv a programului de investiții) pentru anul 2019.  

Tot în 5 aprilie, acţionarii TMK Artrom Slatina sunt convocaţi în AGEA ca să aprobe,. printre altele: 

1. Să confirme încheierea Adendumului nr. 11 la Condițiile Speciale de Credit ale Contractului de Facilitate Nr. GRIM/38736/2013 din data de 15.10.2013 (“Contractul de Facilitate UniCredit”) astfel cum a fost semnat de Adrian Popescu în data de 15 februarie 2019 conform căruia termenele de rambursare a diferitelor facilități de credit prevăzute de Contractul de Facilitate UniCredit au fost prelungite astfel cum se detaliază în documentele puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății.

2. Aprobarea plafonului de credit pentru anul 2019, care include atât creditele curente (în desfășurare sau a căror scadență urmă să se prelungească până în 2019 sau a fost prelungită până în 2019), cât și creditele noi aflate în curs de negociere și care urmează să fie încheiate în cursul anului 2019, și a noilor surse de finanțare a capitalului circulant necesare în 2019, astfel cum se detaliază în documentele puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății;

3. majorarea capitalului social prin contribuții în numerar cu suma maximă de 188.250.000 RON, de la valoarea curentă de 291.587.538,34 RON la valoarea maximă de 479.837.538,34 RON, prin emiterea de maxim 75.000.000 noi acțiuni cu valoarea nominală de RON 2,51 fiecare, cu scopul de a obține lichidități pentru diminuarea datoriilor societății. 

TMK-ARTROM  Slatina are ca acționar principal compania TMK Europe GmbH din Germania  care la rândul ei este deținută de OAO TMK din Rusia – unul dintre cei mai mari producători de țevi din lume. 

OAO TMK deține 28 de unități de producție localizate în USA, Rusia, Canada, România, Kazahstan, Oman și UAE. De asemenea OAO TMK deține și 2 centre de cercetare și dezvoltare localizate în Rusia și SUA. La nivel global OAO TMK deține 4 divizii: Divizia Rusească, Divizia Americană, Divizia Europeană și Divizia Orientul Mijlociu.

În România, OAO TMK deține două unități de producție: TMK-ARTROM (Slatina) – producător de țeavă din oțel fără sudură și TMK Reșița (Reșița) – producător de oțel și furnizor de materie prima (tagla) pentru TMK-ARTROM. Aceste două unități de producție, alături de societățile cu activitate comercială TMK Italia srl (Italia) și TMK Europe GmbH (Germania) formează Divizia Europeană TMK care are centrul de management localizat la sediul TMK-ARTROM în Slatina, județul Olt, România. TMK-ARTROM  gestionează în prezent toate afacerile Diviziei Europene TMK ca unitate de management. 

TMK-ARTROM produce țevi din oțel fără sudură (țeavă mecanică, țeavă de boiler, țeavă de precizie, țeavă pentru cilindri hidraulici, țeavă conducta,) pentru aplicații industriale, inginerie mecanică, industria automotive, energetică, de petrol și gaz, etc. Uzina producătoare de țevi fără sudură din oțel carbon, slab aliat și aliat TMK-ARTROM SA are o capacitate anuală de producție de 220.000 tone/ an pe toate secțiile de producție (ASSEL – producție de țeavă la cald, CPE – producție de țeavă la cald,  Trăgătorie – producție de țeavă la rece și secția ACH – unde se produce țeavă debitată pentru industria automotive și începând cu Q2 2015 se va produce aici și țeavă alezată și roluita pentru construcția de cilindri). În TMK-ARTROM se produce țeavă laminată la cald sau la rece și țeavă trasă la rece.

Mai mult de 80% din producția fabricii TMK-ARTROM SA este destinată vânzării în afara României, preponderent în țări că Germania, Italia, Franța, Spania, Olanda, Polonia, Belgia, UK, SUA, UAE, etc.

TMK Artrom are o cotă de piaţă de 16% în Spaţiul Economic European (“SEE”) pentru ţevile industriale fără sudură. De asemenea, TMK Artrom are o cotă de 5% în piața de ţevi industriale fără sudură din America de Nord (SUA si Canada). În ultimul an, produsele TMK Artrom au fost vândute în peste 37 de ţări, cu o concentrare în Europa si America. Dintr-un total de peste 640 de clienţi în lumea întreagă, aproape 400 de clienţi au fost activi în anul 2018.

Potrivit raportului societăţii, cifra de afaceri totală a TMK Artrom individual a crescut cu 30% în anul 2018 față de anul 2017 ca urmare a creșterii cifrei de afaceri din producția vândută cu 41% și a scăderii vânzărilor de mărfuri (tagle, bloom-uri, țevi) achiziționate de la companii din cadrul grupulului TMK, cu 10%. Cifra de afaceri din producția vândută a TMK Artrom a crescut ca urmare a creșterii volumului vânzărilor de țevi de la 185.614 tone la 200.565 tone (o creștere cu 8%) dar și a creșterii prețului mediu de vânzare al acestora cu 31% datorită evoluției crescătoare a cererii pe piață țevilor din oțel și ca urmare a creșterii ponderii țevilor premium, cu valoarea adăugată ridicată, în volumul total al vânzărilor TMK Artrom, față de perioada precedentă.

Vânzările de mărfuri (tagle,țevi și alte produse de oțel) achiziționate din grupul TMK, au scăzut în anul 2018 cu 10%, față de anul precedent în principal datorită scăderii cantitative a produselor metalurgice (țagle, bloom-uri, țevi) achiziționate de la companii din cadrul grupului TMK. Vânzările de mărfuri pe piața internă și la export au scăzut la 78.358 tone în anul 2018 față de 85.716 tone în anul 2017.

Cifra de afaceri totală consolidată a Grupului a crescut cu 18% în anul 2018 față de anul 2017 ca urmare a creșterii cifrei de afaceri din producția vândută de țevi proprii a TMK Artrom cu 41%, creștere care a fost, într-o oarecare măsură diminuată de scăderea vânzărilor TMK Reșița de tagle și blumuri către terți (cu 65%) și a scăderii vânzărilor de mărfuri cu produse metalurgice de la companii din cadrul grupului TMK (cu 10%). Din creșterea cifrei de afaceri totale în anul 2018 de 18 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2017, o creștere de 8% a fost determinată de piață, iar o creștere de 10 % a fost determinată de vânzarea produselor PREMIUM. Volumul vânzărilor totale ale TMK Artrom în totalul cifrei de afaceri consolidate este de 96%(în anul 2016, această fiind de 88%).

Volumul producției proprii de țevi a TMK Artrom vândute, în totalul cifrei de afaceri consolidate în anul 2018, este de 81% (în anul 2017 această fiind de 67%). Cifra de afaceri totală consolidată a crescut cu 55% în anul 2017 față de anul 2016 ca urmare a creșterii vânzărilor de țevi producție TMK Artrom cu 27%, a creșterii vânzărilor de tagle și bloomuri către terți de către TMK Reșița cu 685% dar și a creșterii vânzărilor de mărfuri cu produse metalurgice de la companii din cadrul grupului TMK cu 122%.

Cifra de afaceri consolidată privind producția proprie a TMK Artrom vândută, a crescut în anul 2017 față de anul 2016 ca urmare a creșterii volumului vanzărilor de țevi de la 169.806 tone la 185.416 tone (o creștere cu 9%) dar și a creșterii prețului mediu de vânzare al acestora cu 16%. Volumul vânzărilor de mărfuri (tagle, bloom-uri, țevi) achiziționate de la companii din cadrul grupulului TMK a crescut în anul 2017 cu 122% datorită vânzării pe piață internă și la export a 85.716 tone (față de volumul înregistrat în anul 2016 de 69.427 tone). 

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie