Update articol:

Senat: Amenzile aplicate de ASF se constituie în venit la bugetul de stat; membrii ASF răspund penal

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Senatul a adoptat, luni, cu amendamente, în calitate de Cameră decizională, propunerea legislativă iniţiată de deputatul PNL Florin Roman pentru modificarea OUG 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care prevede că amenzile pe care le poate aplica ASF sunt diferenţiate pentru persoane fizice şi juridice şi se constituie în venit la bugetul de stat.

Au fost înregistrate 129 voturi “pentru” şi patru “abţineri”.

“Amenda pentru persoanele fizice este cuprinsă între 1.000 lei şi echivalentul în lei a 25% din venitul net anual al persoanei fizice realizat cu angajatorul sau amendă. Pentru persoanele juridice, amenda este cuprinsă între 10.000 lei şi echivalentul în lei a 1% din cifra de afaceri anuală a persoanei juridice”, se arată în amendamentul adoptat de Comisia de buget-finanţe şi însuşit de plen.

Senatul a stabilit că amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat, spre deosebire de varianta adoptată de Camera Deputaţilor, care prevedea că amenzile se constituie în venit la bugetul ASF (50%) şi la bugetul stat (50%).

Membrii Comisiei de buget-finanţe au explicat că, “având în vedere cuantumul foarte mare al amenzilor, este necesar a se face distincţia între persoane fizice şi juridice”.

“În cazul persoanelor juridice – limita maximă a fost înlocuită cu 1% din cifra de afaceri pentru că, pentru asigurătorii mari, acel 1% poate reprezenta chiar mai mult decât acel 1.000.000 lei cât era limita în formularea iniţială”, argumentează iniţiatorii amendamentului.

Forma proiectului de lege adoptat de Camera Deputaţilor, ca prim for sesizat, a fost modificată prin mai multe amendamente de către Senat.

Astfel, printre articolele eliminate din propunerea de act normativ se numără cel care prevede că membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară care nu domiciliază în Bucureşti vor beneficia de decontarea cheltuielilor cu locuinţa de serviciu, cazare, diurnă şi transport.

Exonerarea răspunderii civile şi penale pentru membrii ASF a fost, de asemenea, eliminată. În noua formă, articolul stipulează că “cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva membrilor Consiliului ASF sau împotriva personalului acesteia însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere şi control se suportă de către ASF, dacă organele judiciare constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea în condiţiile legii a atribuţiilor de supraveghere şi control”.

De asemenea, Senatul a eliminat din forma adoptată de Camera Deputaţilor prevederea potrivit căreia “paza ASF se asigură de către Jandarmeria Română, prin structurile specializate, în mod gratuit”.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni