Update articol:

SIF 4 propune acţionarilor două variante de repartizare a profitului: dividend de 0,019 lei/acţiune sau program de răscumpărare a acţiunilor

SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia, propune și supune aprobării acționarilor două variante de repartizare a profitului net, respectiv dividend de 0,019 lei/acţiune sau program de răscumpărare a acţiunilor.

VARIANTA I – DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE

ACORDAREA UNUI DIVIDEND BRUT DE 0,019 LEI PE ACȚIUNE

Conform SIF 4, propunerea societății de administrare permite atât asigurarea pentru investitori a unui randament competitiv al dividendului primit de către investitorii în acțiuni SIF Muntenia, cât și asigurarea de resurse pentru continuarea creșterii sustenabile a SIF Muntenia.

VARIANTA II- PROGRAM DE RĂSCUMPĂRARE ACȚIUNI

Scopul propunerii prezentate mai jos este de a crește valoarea acțiunilor și de a reduce discount-ul la care se tranzacționează acțiunile SIF Muntenia pe BVB.

Se propune răscumpărarea unui număr maxim de 37.036.515 acțiuni, reprezentând 4,59% din numărul de acțiuni emise de către SIF Muntenia. Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale:
 Scopul programului: reducerea capitalului social.
 Numărul maxim de acțiuni: 37.036.515
 Prețul minim per acțiune: 0,1 lei
 Prețul maxim per acțiune: 1,56 lei (VAN/acțiune la 31.12.2018)
 Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.
 Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului se va face din sursele prevăzute de lege.

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014