Update articol:

Acţionarii BVB, convocaţi în aprilie să aprobe un dividend brut/acțiune de 1,0672 lei

Acţionarii BVB sunt convocaţi în 19/20 aprilie 2021, în Adunarea Generală Ordinară, pentru  aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al societății realizat în anul 2020 în sumă de 9.118.697 lei, astfel: alocarea sumei de 528.313 lei pentru rezervă legală și distribuirea sumei de 8.590.384 lei ca dividende; aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,0672 lei.

Acţionarii BVB trebuie să mai decidă cu privire la  aprobarea remunerației administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2021 în cuantum de 3.700 lei net lunar/membru, şi a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare pentru administratorii societății și recompensarea pentru exercițiul financiar 2020 a administratorilor societății cu mandat valid la finalul anului 2020, astfel cum este prezentat în nota către acționari.

Alte puncte pe ordinea de zi sunt:

  • Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
  • Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru anul 2021 al Societății.
  • Prezentarea, discutarea și aprobarea Strategiei de afaceri a Societății aferentă 2021-2024.
  • Aprobarea continuării prestării de servicii aferente spațiului destinat sediului social al BVB de către Internațional Business Center Modern SRL începând cu luna a 26 a de contract, perioadă după care valoarea contractată depășește pragul de 500.000 euro.

Tot ieri, Consiliul de Administrație al BVB a decis şi convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în 19/20 aprilie , cu următoarea ordine de zi:

  • Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maximum 60.369 acțiuni (reprezentând maximum 0,75% din capitalul social), la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 35 lei per acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare. Valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 2.112.915 lei. Programul se va desfășura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în vederea implementării planului de alocare a acțiunilor către salariații și directorii Societății, precum și către membrii Consiliului Bursei, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

BVB | Știri BVB

Turbo Certificates on Natural Gas Future (RBNAGTL2) (04/12/2023)

Notificare Raiffeisen Bank International AG referitoare la certificatul RBNAGTL2

Sphera Franchise Group (SFG) (04/12/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB TLV TURBO LONG 11.5999995/1.7859/1.8290 (EBTLVTL4) (04/12/2023)

Reluare tranzactionare - ora 16:55 - Notificare Erste Group Bank AG suspendare limita variatie

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (04/12/2023)

Rascumparare actiuni proprii in perioada 27-29.11.2023