Update articol:

SIF Banat Crișana și SIF Muntenia dau startul pentru eliminarea pragului de deținere din statute și corelarea cu legea FIA

*SIF-urile trebuie să convoace AGA pentru corelarea statutelor cu legea FIA

SIF Banat Crișana (SIF1) și SIF Muntenia (SIF4) convoacă acționarii pentru eliminarea pragului de deținere din statute și corelarea cu legea Fondurilor de Investiții Alternative (FIA), promulgată recent.

Acționarii SIF4 sunt convocați pe 11 martie, pentru aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în sensul eliminării aliniatelor referitoare la limitele de deținere de 5% din capitalul social al societății.

Acționarii SIF1 sunt convocați pe 10 martie pentru o modificare similară a statutului.

Cele două SIF-uri precizează că modificările actelor constitutive vor produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adică la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În decembrie, președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, (legea FIA), care prevede inclusiv eliminarea pragului limită de deținere de 5% la SIF-uri.

Mai precis, SIF-urile trebuie, acum, să țină Adunări Generale pentru modificarea prevederilor referitoare la pragul limită de deținere din actele constitutive, acesta putând fi păstrat, modificat sau eliminat, potrivit unui avocat.

Deputații din Comisia de Buget au adus 547 de amendamente proiectului legii FIA, care a fost adoptat de Senat, prima cameră sesizată, în luna septembrie 2019.

Legea reglementează înfiinţarea şi funcţionarea în România a fondurilor de investiții alternative, organisme de plasament colectiv altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță de urgență a Guvernului nr.32/2012.

Proiectul de lege conține abrogarea prevederilor aplicabile A.O.P.C. (alte organisme de plasament colectiv, respectiv SIF-uri) din legislaţia în vigoare (Legea nr. 297/2004 și OUG 32/2012). Articolul 81 din proiect prevede explicit abrogarea articolelor 286, 2861 și 286din Legea nr. 297/2004, referitoare la pragul de deținere la SIF-uri.

Deputații din Comisia de Buget au stabilit că eliminarea pragului la SIF-uri va fi valabilă la 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, și nu la 18 luni cât era prevăzut anterior, în varianta ieșită din Senat.