Update articol:

SIF Oltenia propune repartizarea profitului pe 2022 la alte rezerve; Compania vrea să își schimbe numele în Infinity Capital Investments

SIF OLTENIA

Consiliul de Administratie al SIF Oltenia (SIF5) supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2022 in suma de 164.808.485 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, in vederea sustinerii viitoarelor investitii, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Acționarii vor decide repartizarea profitului în AGA din 27 aprilie.

Tot atunci, acționarii vor decide aprobarea schimbarii denumirii societatii din „Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A.” in ”Infinity Capital Investments S.A.” si aprobarea modificarii corespunzatoare a art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: ”Denumirea societatii este Infinity Capital Investments S.A.”

In anul 2022, SIF Oltenia a inregistrat un profit net de repartizat in suma de 164.808.485 lei, cu 73% mai mare decat valoarea bugetata pentru anul 2022, determinat, in principal, de incasarea de dividende consistente de la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti (in suma bruta de 101.910.928 lei) si de la Banca Transilvania S.A. (in suma bruta de 26.699.863 lei). In anul 2022, dividendele incasate de S.I.F. Oltenia S.A. de la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. si Banca Transilvania S.A. au reprezentat cumulat 62,66% din veniturile S.I.F. Oltenia S.A.

Veniturile incasate sub forma de dividende extraordinare de la emitentii din portofoliu au fost utilizate pentru realizarea de remunerari ale actionarilor, in cursul anului 2022, cu sume totale de aproximativ 77 milioane lei, atat prin distribuirea de dividende, cat si prin derularea unui program consistent de rascumparare a actiunilor proprii.

Principalele companii din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. manifesta o atitudine prudenta si rezervata in cadrul masurilor adoptate pentru asigurarea capacitatii de creditare si respectare a indicatorilor prudentiali de solvabilitate si lichiditate, conform recomandarilor formulate de autoritatile de supraveghere macroprudentiala si din sectorul bancar intern. Ca urmare, decizia organelor executive ale institutiilor de credit din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. de a nu supune aprobarii Adunarilor Generale ale Actionarilor propunerea de distribuire de dividende aferente anului 2022 va determina o diminuare semnificativa a veniturilor pe care S.I.F. Oltenia S.A. estimeaza ca le va incasa in anul 2023. Acest fapt este de natura sa altereze capacitatea S.I.F. Oltenia S.A. de a fi pregatita pentru a exploata, pe parcursul anului 2023, oportunitatile ce pot aparea pe piata de capital si in economia romaneasca, arată compania.

Tot în AGA din aprilie, acționarii vor discuta aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit catre administratorii, directorii, angajatii Societatii, in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.

(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.000.000 de actiuni;

(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei;

(iv) Pretul maxim per actiune: 4,45 lei;

(v) Durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;

De asemenea, pe ordinea de zi este aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 50.000.000 lei la 47.500.000 lei, prin anularea unui numar de 25.000.000 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 08.06.2022-22.06.2022 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor.

BVB | Știri BVB

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (23/05/2024)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY) (23/05/2024)

Autorizarea modificarilor intervenite in Actul Constitutiv

AAGES S.A. (AAG) (23/05/2024)

Finalizarea negocierilor pentru achizitia firmei Electroterm Srl

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (23/05/2024)

Actualizare cu privire la dezvoltarea One Peninsula

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (23/05/2024)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat