Update articol:
RAPORT ASF:

Societățile de asigurare au subscris prime brute în valoare de aproximativ 3,19 miliarde lei, în trimestrul I 2021, în creștere cu aproximativ 8,2%; O vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare

Raport ASF: Societățile de asigurare au subscris prime brute în valoare de aproximativ 3,19 miliarde lei, în trimestrul I 2021, în creștere cu aproximativ 8,2%

În trimestrul I 2021, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de aproximativ 3,19 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 8,2% față de valoarea înregistrată în perioada similară a anului anterior, arată un raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 78% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF.

Creșterea ponderii primelor brute subscrise (PBS) pentru asigurările de viață în volumul total de PBS de societățile autorizate și reglementate de ASF în trimestrul I 2021 comparativ cu trimestrul I 2020 a avut loc pe fondul consolidării volumului de subscrieri pentru activitatea de asigurări de viață (+11,6%).

Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului), reprezintă aproximativ 71% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 56% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în trimestrul I 2021.

Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurărilor de viață s-a aflat în trimestrul I 2021 la cele mai mari valori din perioada 2017 – prezent, depășind nivelul de 688 milioane lei, fiind susținut de o creștere cu circa 25% a subscrierilor pentru clasa C1, Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, ce reprezintă aproximativ 69,5% din totalul subscrierilor pentru asigurările de viață. În schimb, clasa C3, Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții, care deține o pondere de 22% în totalul PBS pentru activitatea de asigurări de viață, a înregistrat o scădere de 14,7% în trimestrul I 2021 față de perioada similară din anul anterior.

Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă și în trimestrul I 2021, cu un volum al subscrierilor de peste 143 milioane lei, în creștere ușoară, cu aproximativ 0,8% față de trimestrul I aferent anului precedent, deținând o pondere de 4,5% în totalul primelor brute subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF. Numărul contractelor în vigoare la finalul lunii martie
2021 la nivelul întregii piețe a asigurărilor de sănătate se situa la 380.240, în scădere cu circa 4% față de numărul contractelor în vigoare la finalul anului 2020.

Asigurările de garanții au înregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 84 milioane lei în trimestrul I 2021, în scădere cu 4,3% față de aceeași perioadă din anul precedent (87.879.174 lei).

Potrivit ASF, o vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii față de principalele clase de asigurare, cât și din punct de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare: “Se observă
continuarea creșterii concentrării pe piața RCA din România, primii doi asigurători (City Insurance și Euroins) deținând o cotă de piață cumulată de circa 77%.”

Despăgubirile brute plătite de societățile de asigurare pentru activitățile de asigurări generale și de viață (incluzând răscumpărările parțiale și totale și maturitățile) au înregistrat o valoare de circa 1,87 miliarde lei în trimestrul I 2021, reprezentând circa 58% din volumul total al primelor brute subscrise pe parcursul trimestrului I 2021. Se observă o atenuare a ritmului de creștere a valorii despăgubirilor brute plătite în perioada de referință față de dinamicile anuale înregistrate în perioadele anterioare.

Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale a înregistrat o valoare supraunitară (110,53%) în trimestrul I 2021, în creștere comparativ cu valoarea înregistrată în trimestrul I 2020 (101,61%), pe fondul creșterii atât a ratei daunei, cât și a ratei cheltuielilor.

La finalul lunii martie 2021, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societățile de asigurare se situa la un nivel de peste 19 miliarde lei, în creștere cu 2,8% față de sfârșitul anului 2020 (19.266.059.649 lei). Din valoarea totală a rezervelor tehnice brute, 56% reprezintă rezerve constituite pentru asigurările generale, în timp ce 44% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru
activitatea de asigurări de viață.

La finalul primului trimestru al anului 2021, atât valoarea activelor, cât și cea a obligațiilor societăților de asigurare (măsurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au înregistrat creșteri comparativ cu valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent. Activele totale au crescut cu 9% la nivelul întregii piețe a asigurărilor, iar datoriile totale ale societăților de asigurare au crescut cu 10% la
31 martie 2021 comparativ cu valoarea înregistrată în primul trimestru din anul anterior.

La nivelul întregii piețe, ratele SCR și MCR au fost supraunitare la finalul lunii martie 2021, însă se observă o scădere a indicatorilor comparativ cu primul trimestru din anul anterior. Rata SCR la nivelul pieței a înregistrat o diminuare de circa 7%, iar rata MCR la nivelul pieței a consemnat o scădere cu aproximativ 4%, pe fondul identificării unor abateri grave de la prevederile legale în cazul unuia dintre
asigurători.

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (21/09/2021)

Convocare AGOA 27 (28) octombrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (21/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (21/09/2021)

Numire administrator provizoriu

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni