În cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri funcționează Direcția Eficiență Energetică, structură pentru eficiență energetică cu atribuții, […]

România, în domeniul agriculturii, industriei, echipamentelor industriale din sectorul petrolului și gazelor din amonte și din aval, în […]