Update articol:

Transgaz a inaugurat tronsonul de conductă gaze naturale Pojorâta – Vatra Dornei; valoarea lucrărilor de execuție – aproximativ 3,5 milioane euro

SNTGN Transgaz SA, a inaugurat astăzi, 25 august 2022, tronsonul de conductă Pojorâta – Vatra Dornei, aferent proiectului conductei de transport gaze naturale DN 300/DN 250 Frasin – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei.

Valoarea lucrărilor de execuție a tronsonului de conductă de transport gaze naturale Pojorâta- Vatra Dornei este de 17.346.413,30 lei fără TVA ( echivalent a aproximativ 3,5 milioane euro), iar contractul de execuție a lucrărilor fost semnat cu societatea SC ROMINSTA SRL Cristești în anul 2020.

Cu această ocazie, Prim-Ministrul României, domnul NICOLAE- IONEL CIUCĂ a declarat: “Guvernul României tratează drept una dintre prioritățile sale zero atât securitatea energetică, cât și creșterea calității vieții cetățenilor și crearea premiselor pentru dezvoltarea economiei locale. Evenimentul la care asistăm astăzi, finalizarea lucrărilor la conducta de transport gaze naturale pe tronsonul Pojorâta-Vatra Dornei, este o dovadă a acestui angajament.

Prin Hotărârile de Guvern emise, acest proiect de investiții a beneficiat de întregul sprijin al Guvernului României, pe întreaga durată a realizării obiectivului investițional.

Această investiție derulată de către Transgaz, permite alimentarea cu gaze naturale a zonei, a populației și instituțiilor, precum și dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei. Valoarea investiției este una importantă, 3,5 milioane de euro, dar mai important este ce reprezintă această investiție. Prin finalizarea tronsonului de conductă Pojorâta – Vatra Dornei se creează premisa interconectării sistemului de transport gaze naturale din partea de Nord – Vest a țării (zona de consum Bistrița), cu sistemul de transport gaze naturale din partea de Nord – Est (zona de consum Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei), definindu-se astfel ca un proiect de importanță națională. Această conductă permite creșterea nivelului calității vieții pentru peste 35.000 de români, reuniți în 8 unități administrativ-teritoriale, dezvoltarea instituțiilor de sănătate, de învățământ și culturale”.

La rândul său, Directorul General al SNTGN Transgaz, domnul ION STERIAN a declarat: “Acest traseu de conductă a fost unul foarte greu de construit. Dar Transgaz a reușit mereu să se ridice la înălțimea provocărilor la care este supusă și să obțină rezultate peste așteptări. Dovedind viziune strategică și înțelegere corectă a problematicii sectorului gazier, am acordat de ceva timp deja, o atenție deosebită zonei de Nord-Est a României și a dezvoltărilor SNT de aici. Tronsonul Pojorâta-Vatra Dornei nu face excepție, este tot dovada SNTGN Transgaz SA, de a planifica și realiza investițiile propuse privind creșterea nivelului de trai al românilor, dezvoltarea economiei, de a contribui la creșterea nivelului de securitate energetică națională. Mă bucur că am beneficiat de sprijinul Guvernului României, al autorităților și instituțiilor publice centrale și locale și am încredere că această cooperare se va consolida și mai puternic pe viitor și doresc să asigur că Transgaz își va îndeplini, ca și până acum, misiunea cu succes. Exemple elocvente sunt proiectele majore de investiții strategice, precum gazoductul BRUA faza 1, gazoductul Ungheni-Chișinău, dezvoltările SNT din zona de Nord-Est a țării, dar și toate celelalte investiții privind extinderea SNT. Am urmărit mereu cu tenacitate obiectivul securității energetice a României și vom continua să facem asta. Acest tronson, Pojorâta-Vatra Dornei, este doar unul dintre proiectele companiei noastre prin care vom aduce gaze naturale mai aproape de zone economice și sociale importante ale țării, vom dezvolta SNT și vom contribui la creșterea calității vieții și a serviciilor sociale și economice din România”.

Președintele Consiliului Județean Suceava, domnul GHEORGHE FLUTUR, a declarat: “Tronsonul Pojorâta-Vatra Dornei este ultimul tronson din conducta de transport gaze naturale Frasin – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei DN 300/DN250, în lungime de 65,57 km, conductă ce a fost proiectată și construită parțial în perioada 2005-2006 în cadrul Programului Utilități și Mediu la Standarde Europene în județul Suceava. În cursul anului 2009, s-au întreprins demersurile legale pentru preluarea de către SNTGN TRANSGAZ SA a tuturor lucrărilor executate în cadrul acestui program și continuarea investiției, compania punând în funcțiune în anul 2011, tronsonul Frasin – Câmpulung Moldovenesc, în anul 2017, tronsonul Câmpulung Moldovenesc -Pojorâta și azi, 25 august 2022, ultimul tronson, Pojorâta-Vatra Dornei”.

Conducta de transport gaze naturale Frasin – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei DN 300/DN250, PN 40 în lungime de 65,57 km a fost proiectată și construită parțial în perioada 2005- 2006 în cadrul Programului Utilități și Mediu la Standarde Europene în județul Suceava. În cursul anului 2009, s-au întreprins demersurile legale pentru preluarea de către SNTGN TRANSGAZ SA a tuturor lucrărilor executate în cadrul acestui program.

După preluarea investiției de către SNTGN TRANSGAZ SA, lucrările de execuție la conducta de transport gaze naturale DN 300/DN 250 Frasin – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei s-au desfășurat pe etape:

Etapa I: tronsonul Frasin – Câmpulung Moldovenesc, în lungime de 30 km, a fost pus în funcțiune în anul 2011;

Etapa II: tronsonul Câmpulung Moldovenesc – Pojorâta, în lungime de 9,27 km, a fost pus în funcțiune în luna decembrie 2017;

Etapa III: tronsonul Pojorâta – Vatra Dornei, în lungime de 26,39 km, a fost finalizat în luna iulie 2022.

Debit total SRMP zonă = 25.700 mc/h (225 mil. mc/an).

Beneficiari ai investiției/profilul social-economic

Traseul proiectat al tronsonului de conductă de transport gaze naturale Pojorâta -Vatra Dornei, se află pe teritoriile administrative ale 8 UAT-uri, respectiv al localităților: Pojorâta, Sadova, Iacobeni, Dorna Arini, Saru Dornei, Dorna Cândrenilor, Fundu Moldovei, respectiv orașul Vatra Dornei, localități cu un număr estimativ de 35.000 de locuitori, respectiv 12 școli gimnaziale, 12 grădinițe, 5 licee, cluburi școlare, biblioteci, 3 spitale și complexe balneare, zeci de cabinete medicale.

Profilul economic al zonei rurale: turismul ecumenic și de agrement (sunt zeci de pensiuni  agroturistice), prelucrarea lemnului, agricultura și păstoritul, comerțul.

Prin realizarea acestui proiect se contribuie la măsurile de creștere economică, putând fi abordate și o serie de nevoi sociale, într-un areal geografic semnificativ – partea nord-est a țării, inclusiv educație (grădinițe, creșe, unități de învățământ, campusuri universitare ce nu sunt racordate la gaz), sănătate (viitoarele spitale regionale, spitalele județene, municipale și orășenești, căminele de bătrâni și centrele sociale), protecție socială și locuri de muncă.

În același timp proiectul are impact direct asupra problemelor schimbărilor climatice și protecția mediului, prin reducerea semnificativă a exploatării masei lemnoase din partea de nord a țării, ceea ce semnifică peste două treimi din pădurea existentă la nivel național. Menționăm că până în prezent, pe traseul conductei de transport gaze DN 300/DN 250 Frasin – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, s-au depus solicitări de alimentare cu gaze naturale (aviz de principiu) din partea primăriilor localităților: Stulpicani, Ostra, Vama, Pojorâta, Fundu Moldovei, Izvoarele, Moldova-Sulița, Frumosu, Vatra Moldoviței, Moldovița, Vatra Dornei, Dorna Arini, Saru Dornei, Coșna și Poiana Stampei.

BVB | Știri BVB

SIF HOTELURI SA (CAOR) (03/02/2023)

Convocare AGAE 09(10).03.2023

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (03/02/2023)

Prelungire & suplimentare credit Unicredit Bank - Elian Solutions

FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST (BTF) (03/02/2023)

Materiale info investitori - Document cu informatii esentiale

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (03/02/2023)

Alegere Presedinte CA si Comitete Consultative

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (03/02/2023)

Contract ROMGAZ - SOCAR TRADING