Update articol:

Transgaz implementează proiectul TransGasDigital, cu fonduri europene

SNTGN Transgaz SA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul
TransGasDigital, începând cu data de 28 iulie 2021, pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și aptitudini digitale ale angajaților societății prin participarea la cursuri de formare profesională specializate, unde vor dobândi competențe de bază și avansate în domeniul tehnologiei informației.

Obiectivul general al proiectului, stabilit în conformitate cu obiectivul POCU AP 3/PI 10iii/OS 3.12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, vine în sprijinul perfecționării angajaților companiei care își vor putea îndeplini mai eficient sarcinile de serviciu prin utilizarea unor aplicații digitale specifice activității lor. Proiectul va permite formarea profesională specializată a unui număr de 180 de participanți, reprezentând un grup țintă de 132 de angajați ai companiei, unii dintre ei beneficiind de mai multe tipuri de cursuri în cadrul proiectului.

Cunoștințele dobândite ca urmare a absolvirii cursurilor vor genera efecte pozitive pe termen lung: atât la nivelul salariaților care își vor îmbunătăți competențele digitale (de bază sau avansate), cât și la nivelul companiei prin creșterea competitivității și flexibilității Transgaz.

Prin dezvoltarea abilităților digitale se facilitează inovarea și se creează premisele și cadrul adecvat pentru progresul tehnologic, vector important în adaptarea capacității Transgaz la dinamica sectorului energetic, sector cu potențial competitiv conform SNC.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.294.922,54 lei, din care finanțarea
nerambursabilă este de 1.147.461,25 lei. Implementarea proiectului a început la data de 28.07.2021 și se va finaliza la data de 27.12.2022.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU).

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera