Update articol:

Transgaz propune dividende de 182,1 milioane lei

Actionarii Transgaz (TGN) au fost convocați, pe 27 aprile, la Adunarea Generală de bilanț, să aprobe distribuirea unui dividend de 15,47 lei/acțiune, in total a 182,1 milioane lei.

Compania propune ca plata dividendelor cuvenite acționarilor să se facă începând cu data de 17 iulie 2020.

Transgaz a transmis: “Propunerea de repartizare pe destinații a profitului net în sumă de 348.259.016 lei, conform prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, este următoarea:

 Dividende cuvenite acționarilor 182.141.366,68 lei;

 Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare 166.117.649,32 lei. În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social. Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat în 11.773.844 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune. Astfel, valoarea dividendului brut este de 15,47 lei/acțiune. Potrivit art. 86, alin. (5), din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, plata dividendelor cuvenite acționarilor urmează să se efectueze prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul acestora.”

Pe ordinea de zi se mai afla evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exerciţiului financiar 2016 stabilite prin hotărârea AGOA nr.1 din 27.04.2017, neridicate până la data de 18.07.2020 şi înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societăţii, Raportul privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziţie (pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări) şi respectiv 100.000 euro/achiziţie (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IV-lea 2019.

De asemenea, actionarii trebuie sa decida aprobarea aderării SNTGN Transgaz S.A. Mediaș, în calitate de Membru Asociat, la Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR). 

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (03/07/2020)

Finalizarea fuziunii dintre subsidiarele Teraplast Recycling SA si Politub SA

PATRIA BANK S.A. (PBK) (03/07/2020)

Reinnoire mandat Director General Adjunct

MedLife S.A. (M) (03/07/2020)

Erata - Initierea program II de rascumparare de actiuni