Update articol:

Uniunea Europeană ia măsuri pentru utilizarea apei menajere în irigații

Uniunea Europeană ia măsuri pentru a reduce riscul de penurie de apă pentru irigarea culturilor agricole, potrivit unui comunicat. Consiliul Uniunii a agreat, ieri poziția sa (abordare generală) cu privire la un regulament care facilitează utilizarea apei menajere pentru irigarea agricolă.

Aceste noi norme vor ajuta Europa să se adapteze la consecințele schimbărilor climatice. Regulamentul, care este pe deplin în concordanță cu economia circulară, va îmbunătăți disponibilitatea apei și va încuraja utilizarea eficientă a acesteia. Asigurarea disponibilității suficiente a apei pentru irigarea câmpurilor, în special în timpul valurilor de căldură și a secetei grave, poate contribui la prevenirea deficitului de culturi și a deficitului de alimente.

Potrivit UE, noile norme propuse vor fi deosebit de utile în regiunile în care cererea de apă depășește în continuare oferta, în ciuda măsurilor preventive de reducere a cererii.  Un stat membru poate decide că nu este adecvată utilizarea apei reciclate pentru irigarea agricolă pe o parte sau pe întreg teritoriul său.

Propunerea conține cerințe stricte privind calitatea apei reutilizate și monitorizarea acesteia pentru a asigura protejarea sănătății umane și animale, precum și a mediului.