Update articol:

Vineri, 21 ianuarie 2022, protest al sindicaliştilor Alro în faţa Guvernului – Muncitorii cer măsuri urgente pentru salvarea industriei

Alro

Vineri, 21.01.2022, între orele 11:00-13:00 va avea loc la Bucureşti în faţa Guvernului României un miting de protest, informează Sindicatul Liber Alro, Sindicatul Alroproduct, afiliate la Federaţia Naţională Sindicală Solidaritatea Metal, împreună cu Sindicatul Prelucrarea Aluminiului şi Sindicatul Alum Tulcea, afiliate la Federaţia Sindicatelor din Metalurgia Neferoasă.

Aceştia susţin: “Motivele sunt multe, dar primordial pentru noi este situaţia gravă cu care ne confruntăm privind achiziţionarea de energie electrică şi gaze la preţuri exorbitante, fapt care conduce la închiderea de capacităţi de producţie.

Sindicatul Liber Aluministul protestează pe 20 ianuarie în faţa Ministerului Energiei, iar pe 21 ianuarie alţi sindicalişti Alro vin în faţa Guvernului

 

Mafia creată în jurul resurselor de energie electrică şi gaze nu îşi încetează acţiunile de speculă, distrugând în mod ireversibil industria din România.

Astfel, Alro Slatina a început închiderea din capacitatea de producţie prin oprirea primei hale de electroliză. Încă două hale sunt programate a fi oprite în curând, ceea ce duce la o reducere a producţiei cu 60% şi funcţionarea cu doar 2 hale din totalul de 5. Acelaşi lucru se întâmplă şi la Alum Tulcea prin reducerea producţiei de alumină cu 60%.

Din cauza acestor aspecte negative vor avea loc disponibilizări de personal şi trimiterea în şomaj tehnic a mii de angajaţi de la cele două societăţi şi a zeci de mii de salariaţi de la societăţile care depind direct sau indirect de Alro Slatina.

În urma demersurilor întreprinse de sindicate şi de conducerile societăţilor către Primul ministru şi ministerele de resort s-a rezolvat doar cadrul legal privind tranzacţionarea bilaterală directă între producătorii şi agenţii economici energo-intensivi. Acest lucru nu este practicabil în prezent datorită nefuncţionalităţii pieţei pentru clienţii mari din industrie, deaorece toată energia este pusă în vânzare doar pe anumite platforme ale pieţei şi adjudecată de speculanţii de energie.

Este clar ca restructurarea Pieţei de Energie este vitală pentru toţi consumatorii de energie. Ultima strigare a sindicatelor şi a tuturor angajaţilor din INDUSTRIE, CEA CARE A A MAI RĂMAS ÎN ROMÂNIA este ca Guvernul Romaniei să intervină DE URGENŢĂ în limitarea preţurilor la energie şi gaze naturale conform LEGII CONCURENTEI Nr.21/1996, unde la Art.4, Alin.3 este menţionat:

(3)|Pentru sectoare economice determinante şi în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitatea evidenţa a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de către cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.

URGENT- Solicităm Guvernului să limiteze preţurile aplicate la energie şi gaz la valoarea celor din decembrie 2020 pentru cel puţin un an (legea prevede posibilitatea prelungirii până la 3 ani), precum şi interzicerea exportului de energie electrică şi distribuirea acesteia către consumatorii industriali şi casnici.

ATENŢIE GUVERN!

Fără industrie, România şi populaţia ei va fi paralizată-distrusă, iar vina vă va aparţine în TOTALITATE!”

La finalul anului trecut, Alro a anunţat că îşi va diminua activitatea de producţie a aluminiului primar, din cauza situaţiei de pe pieţele de energie şi gaze, dar va implementa măsuri tehnologice care să permită o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile din sectorul de energie vor reveni la normal.

“Societatea anunţă investitorii şi publicul interesat că, în contextul situaţiei excepţionale de pe pieţele de energie şi gaze, Consiliul de Administraţie a adoptat, în şedinţa din 27 decembrie 2021, programul de producţie pe anul 2022. Programul de producţie se bazează pe câteva principii economice solide, precum prezervarea lichidităţii, îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de către companie, inclusiv plata la timp a salariilor, a impozitelor şi taxelor şi a serviciului datoriei pentru creditele angajate, precum şi adoptarea unui model de business care ţinteşte pe de-o parte să reducă dependenţa de energia electrică, iar pe de altă parte să menţină pe cât posibil portofoliul de produse, cu excepţia celor neprofitabile sau cu marja de profit foarte mică”, a spus compania în document.

În acest sens, oficialii Alro au anunţat că activitatea de producţie a aluminiului primar se va diminua, de la cinci hale de electroliză la două hale, cu implementarea de măsuri tehnologice care să permită o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile de pe pieţele de energie vor reveni la normal.

În ceea ce priveşte portofoliul de produse, societatea a spus că intenţionează să păstreze sau chiar să crească portofoliul de produse procesate şi să diminueze portofoliul de produse primare, astfel încât să rezulte un mix de producţie echilibrat şi eficient.

Potrivit companiei, în anul 2022 se vor implementa şi măsuri de reducere a costurilor şi de eficientizare a activităţii, iar cantităţile de metal primar care nu vor mai fi produse, vor fi compensate parţial cu metal reciclat sau cu metal primar cumpărat de la terţi.

“Societatea apreciază că o parte din furnizorii şi din clienţii săi vor fi afectaţi de măsurile propuse, astfel încât şi-a propus să angajeze cu aceştia discuţii constructive în vederea diminuării impactului şi asigurării condiţiilor de repornire a capacităţilor”, se mai spune în comunicat.

Totodată, conducerea societăţii a dat asigurări că nu are în vedere pentru moment concedieri ale personalului angajat, ci doar măsuri pentru eficientizarea folosirii forţei de muncă. Referitor la investiţiile în curs, societatea a subliniat că se va concentra doar pe acele investiţii care vor aduce câştiguri şi îmbunătăţiri imediate ale activităţii sale sau care sunt necesare în vederea conformării cu operarea sigură şi legală. Celelalte investiţii vor fi amânate pentru o dată ulterioară, în funcţie de evoluţiile din economie.

“Conducerea societăţii îşi exprimă încrederea ca societatea va traversa cu succes actuala perioadă dificilă şi va informa din timp investitorii şi publicul interesat despre evoluţia situaţiei sale, în conformitate cu regulile pieţei de capital”, au spus reprezentanţii companiei.

Sindicatele din cadrul SC Alro SA au mai organizat pe 6 ianuarie acţiuni de protest în faţa Prefecturii Slatina, în contextul situaţiei create pe fondul creşterii preţurilor la energie şi gaze naturale.

“Atragem din nou atenţia factorilor de decizie că odată închise procesele de producţie, fie şi parţial, redeschiderea lor este extrem de costisitoare. Astfel, dacă nu se găsesc rapid soluţii pentru continuarea activităţii, locurile de muncă pierdute au toate şansele să rămână pierdute, cu toate consecinţele ce decurg de aici: sărăcie şi şomaj, pierderea de competenţe formate, efecte economice în lanţ în regiune”, a declarat Bogdan Hossu, preşedintele CNS Cartel ALFA.

“Situaţia în care se află Alro Slatina, ca şi multe alte întreprinderi din România, este doar parţial determinată de factori globali de pe piaţa de energie, fiind în schimb consecinţa directă a unor măsuri şi politici adoptate fără o consultare reală cu reprezentanţii participanţilor la procesul de producţiei, sindicate şi patronate”, consideră Bogdan Hossu.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)