Update articol:
COMUNICAT

AAAS a încheiat cu Vodafone România un contract de achiziție publică „Platformă integrată de servicii electronice”, de 12,32 milioane de lei

În data de 6 septembrie 2022, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a încheiat cu Vodafone România S.A. contractul de achiziție publică „Platformă integrată de servicii electronice” pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management pentru administrarea eficientă a activelor statului” (SIPOCA: 698/ MySMIS2014+: 129973), în valoare de 12.328.400,00 lei cu T.V.A.

În urma procesului de evaluare a ofertelor, oferta depusă de VODAFONE ROMÂNIA S.A. având ca subcontractori pe INTECH SOLUTIONS S.R.L., CERTSIGN S.A. și terț susținător METAMINDS S.A. a fost declarată câștigătoare, perioada de derulare a contractului fiind de 13 luni.

Cu ocazia semnării contractului, domnul preşedinte Florian – Daniel GEANTĂ a purtat discuții cu reprezentantul Vodafone România S.A. despre optimizarea și simplificarea proceselor operaționale la nivelul A.A.A.S. prin implementarea platformei integrate de servicii electronice.

Domnul Florian – Daniel GEANTĂ a subliniat faptul că toți angajații Autorității pentru Administrarea Activelor Statului se implică activ în implementarea acestui proiect care va asigura transparența și accesul facil la informații privind activitatea instituției. „Scopul meu, în calitate de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, este să mă implic activ în consolidarea mecanismelor interne de management eficient al resurselor publice.

Cu aceeaşi ocazie, preşedintele A.A.A.S. a mai declarat: „Continuăm drumul început acum 3 ani când am depus acest proiect pentru accesarea fondurilor europene. Digitalizarea va aduce mai multă eficiență în activitatea departamentelor din cadrul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Sunt mulțumit de evoluția proiectului până la acest moment. Sunt convins că va veni curând și ziua în care A.A.A.S. va deveni un exemplu de succes în implementarea fondurilor europene și un etalon de transparență și acces facil la informații.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA): Axa prioritară 1 „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectivul specific 1.1. „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Valoarea totală a proiectului este de 13.673.731,54 lei, din care 11.483.727,94 lei reprezintă cofinanţarea din partea Fondului Social European iar 2.190.003,60 lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului.

Scopul constă în creșterea capacității administrative a Autorității pentru Administrarea Activelor Statului pentru susținerea reformelor instituționale prin adoptarea unor măsuri de simplificare a procedurilor în scopul reducerii poverii administrative pentru mediul de afaceri, prin digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul instituției și îmbunătățirea abilitaților şi cunoștințelor personalului A.A.A.S.

 

BVB | Știri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/09/2022)

Informare privind strategia de dezvoltare a societatii

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (28/09/2022)

Hotarare CA 28.09.2022 - avizare majorare capital social incorporare rezerve

CONPET SA (COTE) (28/09/2022)

Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

MedLife S.A. (M) (28/09/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021