Update articol:

Acţionarii au aprobat înființarea Sucursalei Electrica Furnizare în Republica Moldova

electrica furnizare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) EFSA, filiala a
Electrica, a aprobat ieri înființarea Sucursalei EFSA în Republica Moldova, cu sediul la adresa Vlaicu Pârcălab 63, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova.

ELECTRICA FURNIZARE SA, filială a Grupului ELECTRICA, s-a înființat în data de 22.07.2011, în conformitate cu prevederile HG 930/01.09.2010, prin fuziunea fostelor filiale ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord, ELECTRICA Furnizare Transilvania Nord și ELECTRICA Furnizare Transilvania Sud.

ELECTRICA FURNIZARE SA are ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice, iar ca obiecte secundare, alte prestări de servicii. Capitalul social al societății este de 62.873.860 RON, subscris și vărsat integral în numerar de către acționari.

Societatea funcționează în 18 județe ale țării, conform Licenței de Furnizare nr. 1028/ 18.08.2011, cu drept de furnizare în toată țara, prin Punctul de Lucru București și trei sucursale de furnizare a energiei electrice, cu câte șase agenții fiecare.

BVB | Știri BVB