Update articol:
La 31 martie 2019, profitul net al Băncii Transilvania este de 436,07 milioane lei (vezi rezultatele financiare din primul trimestru)

Acţionarii Băncii Transilvania au aprobat majorarea capitalului social cu 400 milioane de lei, prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2018 şi din rezerve din profitul net al anilor precedenţi

Acţionarii TLV au mai decis răscumpărarea de către bancă a propriilor acțiuni, maxim  35 de milioane de acţiuni 

Banca Transilvania a estimat o taxă pe active de 136 milioane lei aferentă anului financiar 2019

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor a Băncii Transilvania (TLV) a adoptat, ieri,  majorarea capitalului social cu suma de 400.824.754 lei prin emisiunea a 400.824.754 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, precum şi stabilirea unui preţ în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior (daca va fi cazul). Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2018 şi din rezerve din profitul net al anilor precedenti, în sumă de 400.824.754 lei, prin emiterea unui număr de 400.824.754 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

Ca urmare, fiecare acţionar înregistrat la data de înregistrare, 2 august 2019, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acţiuni deţinute, un număr întreg de acţiuni calculat după formula 100x(400.824.754/4.815.093.171 lei). Majorarea capitalului social se va realiza pentru susţinerea activităţii curente a societăţii.

Acţionarii au mai aprobat răscumpărarea de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

 • Maxim 35.000.000 acțiuni (0,7268% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 4 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare şi derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 3 ani, precum şi plata unor remuneraţii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Băncii Transilvania a aprobat, ieri, situaţiile financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exerciţiul financiar 2018, în conformitate cu cerinţele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insoţite de Raportul Consiliului de Administraţie şi de Raportul Auditorului Independent.

Acţionarii Băncii Transilvania au aprobat, ieri, repartizarea profitului net realizat în sumă de 1.219.390.604 lei, astfel: alocarea sumei de 196.188.315 lei pentru rezerve legale şi alte rezerve, a sumei de 1.023.202.289 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 818.565.850 lei ca dividende. S-a aprobat fixarea unui dividend brut/acţiune de 0,17 lei.

AGA a aprobat şi bugetul de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru 2019 (planul de afaceri pe 2019): venituri operaţionale de 3.711 milioane de lei, cheltuieli operaţionale de -1.891 milioane de lei, provizioane de -377 milioane de lei şi un profit brut de 1.443 milioane de lei.   

Planul de investiţii, în valoare totală de 286 milioane de lei (TVA inclus) prevede investiţii în sucursale + clădiri: 69 milioane de lei; investitii IT şi carduri – 146 milioane de lei; Securitate fizica – 12 milioane de lei;  diverse – 21 milioane de lei; proiecte speciale: 38 milioane de lei.

 

La 31 martie 2019, profitul net al Băncii Transilvania este de 436,07 milioane lei

● 42.000 de împrumuturi pentru companii şi persoane fizice au fost acordate de BT în primul trimestru din 2019. ● Peste 2 miliarde de lei au fost acordați prin credite companiilor din România în primele 3 luni ale acestui an. ● Peste 3 milioane de tranzacții/zi – maxim istoric atins de BT în februarie a.c. ● Banca Transilvania are 63,7% capital românesc.

La 31 martie 2019, activele Băncii Transilvania au ajuns la 75,9 miliarde lei, iar creditele au crescut până la 37,04 miliarde lei. Depozitele clienţilor au ajuns la 62,7 miliarde lei, din care 43,45 miliarde lei sunt depozite ale clienţilor persoane fizice, iar 19,24 miliarde lei, depozite ale persoanelor juridice.

Profitul net al Băncii Transilvania este de 436,07 milioane lei.

“În ceea ce priveşte eficienţa operaţională, aceasta se păstrează la nivel confortabil în Banca Transilvania, aceasta fiind de 47%, calculat cu un impact anualizat al contribuției la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie”, potrivit TLV.

Începând cu anul financiar 2019 a intrat în vigoare OUG 19/2019 care reglementează modul de calcul al taxei pe active pentru instituțiile bancare. În conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară IFRIC 21 “Taxe”, banca poate recunoaşte cheltuiala cu taxa pe active aferente anului 2019 numai pe 31 decembrie 2019 deoarece aceasta depinde de valoarea activelor financiare nete de la 31 decembrie 2019.

Plățile efectuate pe parcursul anului 2019 pentru taxa pe active vor fi considerate plăți în avans până la 31 decembrie 2019, când se va recunoaşte taxa pe active finală pentru anul financiar 2019. Cu toate acestea, Banca Transilvania a estimat o taxă pe active de 136 milioane lei aferentă anului financiar 2019. Potrivit acestei estimări, luând în considerare un calcul proporțional, dacă banca ar înregistra efectul acestei taxe pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2019, profitul net la 31 martie 2019 ar ajunge la 407,51 milioane lei.

„Ne-am concentrat pe finalizarea cât mai rapidă şi eficientă a integrării Bancpost în Banca Transilvania tocmai pentru a ne focusa pe business şi pe susținerea economiei şi a antreprenorilor români. Planul nostru a funcționat foarte bine şi am avut un prim trimestru de creştere solidă a creditării şi a numărului de tranzacții pe care le-am efectuat pentru clienții noștri. 42.000 de împrumuturi pentru companii şi persoane fizice au fost acordate de BT în primul trimestru al acestui an. În ceea ce priveşte tranzacțiile, în februarie am atins un maxim istoric de peste 3 milioane/zi” – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Susținerea antreprenorilor, populației şi comunității în primele luni ale anului 2019:

 • 18.000 de credite cu dobândă fixă au fost acordate de bancă persoanelor fizice în primul trimestru; 
 • 11 miliarde de lei este soldul creditelor ipotecare/imobiliare; 
 • 16 miliarde lei este portofoliul creditelor IMM (conform definiției europene a IMMurilor); 
 • 3,8 milioane de carduri are BT în portofoliu, ceea ce înseamnă 21% cota de piață în ceea ce priveşte cardurile emise în România; 
 • 490.000 de carduri de credit sunt în portofoliul Băncii Transilvania                                   
 • Investițiile  în digitalizare au efecte vizibile în business: În fiecare secundă au loc 8 tranzacții cu cardurile Băncii Transilvania. Aproape 61 de milioane de tranzacții au fost efectuate în primul trimestru al anului 2019 cu cardurile BT.  Aplicaţia BT Pay are peste 220.000 de utilizatori.
 • Numărul de plăţi cu telefonul şi de transferuri de bani între utilizatorii aplicaţiei este de +32% în primul trimestru al acestui an, faţă de ultimul trimestru al anului 2018.
 • Numărul de utilizatori BT24 Internet Banking a depăşit 1,18 milioane, +20% față de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar cel de Mobile Banking este de 634.000, +55%; 
 • Volumul tranzacțiilor prin Internet Banking este +25%, iar prin Mobile Banking +101% față de aceeaşi perioadă a anului trecut; 
 • Din cele aproape 1.600 de ATM-uri BT, aproape 370 sunt bancomate multifuncționale BT Express Plus, care permit operațuni self-banking, precum depuneri de numerar sau schimb valutar non-stop. În primele trei luni ale acestui an, numărul depunerilor de numerar prin BT Express Plus a depăşit 1.300.000, ceea ce înseamnă aproape 450.000 depuneri de numerar/lună;
 • Banca Translvania este tot mai pregătită pentru colaborarea cu fintech-urile: BT a lansat, în martie a.c., platforma BT Open Banking (BT Api Store), care permite fintech-urilor şi altor companii de tehnologie să testeze integrarea cu BT, pentru a prezenta servicii ale băncii, precum: afişarea soldurilor online, istoricul tranzacțiilor şi inițierea tranzacțiilor prin platforme externe către Banca Transilvania; 
 • Cel mai recent pas în direcția „going digital” a fost în aprilie a.c., când BT a devenit unul dintre pionierii Plăților Instant în România. Serviciul asigură non-stop transferul banilor (lei) în mai puțin de 10 secunde între băncile care aderă la acest sistem.

Alte informaţii financiare & rating Fitch:

– Rata expunerilor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 4,9% la 31 martie 2019;

-Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante conform standardelor EBA este de 94%. În cazul în care sunt considerate şi garanţiile, rata de acoperire este de 134%; 

-Solvabilitatea băncii fără profitul anului 2019 este de 18,67%, iar dacă includem profitul, aceasta este de 19,67%; 

-În ianuarie a.c., Fitch Ratings a confirmat ratingul pentru finanțări pe termen lung al Băncii Transilvania (IDR) la ‘BB+’, cu perspectivă stabilă, respectiv nivelul ratingului de viabilitate la nivelul ‘bb+’.

Banca Transilvania are 63,7% capital românesc şi peste 30.000 de acționari români persoane fizice.

BVBStiri BVB

ZENTIVA S.A. (SCD) (24/09/2021)

Convocare AGAO - 1 noiembrie 2021

Turbo Long on Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA (RCSNGTL1) (24/09/2021)

Reluare tranzactionare - ora 12:35 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (24/09/2021)

Semnarea unui contract de vanzare-cumparare pentru One Athenee

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (23/09/2021)

Retragere autorizatie administrator de risc