Acţionarii TLV sunt chemaţi în  Adunarea Generală Extraordinară pentru a aproba majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi acțiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune

Fondurile de pensii NN deţin 10,06% din Banca Transilvania

* AGOA pentru aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,1150286771 lei  * Acţionarii trebuie să voteze aprobarea răscumpărării de […]

Acţionarii TLV au mai decis răscumpărarea de către bancă a propriilor acțiuni, maxim  35 de milioane de acţiuni  Banca […]