Update articol:

Acționarii Conpet au aprobat declanșarea majorării de capital cu terenurile aportate de stat

Acționarii Conpet (COTE) au aprobat, ieri, în AGA, declanșarea majorării de capital cu terenurile aportate de stat, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, acționarii COTE au decis declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate și au aprobat formularea unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Conpet a transmis actionarilor: “În perioada 2001-2005 CONPET S.A. a obținut 48 Certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru terenuri în suprafață totală de 554.537,61 m.p. (conform Anexei), evaluate conform H.G. nr. 834/1991 și Criteriilor Ministerului Finanțelor nr.2665/lC/3lll1992 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, la suma de 26.255.918,33 lei. În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 83411991, terenurile au fost incluse în patrimoniul societății la valoarea de 26.255.918,33 lei, fără majorarea capitalului social. În anul 2013, Curtea de Conturi a efectuat un control asupra situației evoluției patrimoniului societății în urma căruia a dispus prin Decizia 28/20l3 majorarea capitalului social al CONPET cu valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, măsură neîndeplinită în termenul stabilit inițial (30.09.2014) și care a fost prelungit în repetate rânduri până la data de 30.06.2015, 31.08.2016 și 31.03.2018. Prin Decizia nr.2090/651/2013 din 05.06.2018, Camera de Conturi Prahova a acordat un nou termen de realizare a măsurilor neîndeplinite de către CONPET, respectiv 30.06.2019. Referitor la această măsură, propunerea de majorare a capitalului social cu valoarea acestor terenuri a fost inclusă pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 19.05.2016, 20.05.2016 și 05.07.2016.

La prima convocare ( I 9.05.2016) și la a doua convocare (20.05.2016), propunerea de majorare a capitalului social nu a fost supusă dezbaterii, întrucât cvorumul de ținere a adundăii a fost sub minimul prevăzut de legislația în vigoare. În ședința Adunării Generale Extraordinare din data de 05.07.2016, propunerea de majorare a capitalului social a fost dezbătută și, in urma supunerii la vot, majorarea capitalului social nu a fost aprobată din cauza neintrunirii majoritații necesare luării unei astfel de hotărâri.”

Totodată, acționarii Conpet sunt convocați, pe 23 aprilie, la Adunarea Generală, să decidă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2018 şi a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania propune: „a) repartizarea profitului net al anului 2018, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.766.014 lei, pe următoarele destinații: – alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – profit reinvestit: 1.433.785 lei (2,18%) – participarea salariaţilor la profit: 5.090.000 lei (7,74%) – dividende cuvenite acționarilor: 59.242.229 lei (90,08%) și stabilirea dividendului brut de 6,84285734 lei/ acțiune.

b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.340.483 lei, din care: – pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 1.035.596 lei – dividende cuvenite acționarilor: 4.304.887 lei și stabilirea dividendului brut de 0,49724205 lei/ acțiune.

c) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.105.807 lei, reprezentând 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 64/2001 și stabilirea dividendului brut de 0,12772779 lei/ acțiune.”

Conpet este o companie strategică ce operează Sistemul Naţional de Transport al petrolului prin conducte. Acţionarii societăţii sunt statul român, prin Ministerul Energiei, cu 58,7162% din acţiuni, persoane juridice cu 28,8809% şi persoane fizice cu 12,4029%. 

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/09/2020)

Aprobare Tribunal - fuziune prin absorbtie a companiilor de servicii energetice

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/09/2020)

Contract de imprumut cu Gocab Software

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/09/2020)

Convocare AGOA - 23 (26) octombrie 2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/09/2020)

Comunicat referitor la AGOA din 12.10.2020