Update articol:

Acţionarii Electrica au aprobat garantarea unui credit de până la 210.000.000 EUR pe care societatea Distribuție Energie Electrică România îl va contracta de la BEI pentru finanțarea planului de investiții aferent perioadei 2021-2023

Acţionarii Electrica au mai aprobat contractarea unui credit-punte de până la 750.000.000 RON de la un consorțiu format din Erste Bank și Raiffeisen Bank, pentru aranjarea unei emisiuni de obligațiuni pentru a finanța oportunitățile de creștere anorganică

 

Acţionarii Electrica au aprobat, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu majoritatea voturilor deținute de actionarii prezenți, reprezentați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, următoarele puncte de pe ordinea de zi (conform numerotării de pe ordinea de zi) garantarea de către Societatea Energetică Electrica SA a creditului la termen în suma de până la 210.000.000 EUR sau echivalent în RON pe care societatea Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER) îl va contracta de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru finanțarea planului de investiții aferent perioadei 2021-2023, valoarea garanției furnizate de Electrica fiind de maximum 252.000.000 EUR sau echivalent în RON, în condițiile prevăzute în Notă de fundamentare.

 Împrumutul de la BEI (care se poate semna într-unul sau mai multe contracte) care va fi contractat de Distribuție Energie Electrică România S.A., va fi garantat de Electrică printr-o garanție autonomă la prima cerere, valabilă până la îndeplinirea în întregime a obligațiilor rezultate din contract/garanție.

Acţionarii au mai decis mandatarea Consiliului de Administrație al Electrică pentru a lua, în numele și pe seama Electrica, în limita plafoanelor aprobate, toate măsurile necesare în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunii de garantare menționate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA.

Consiliul de Administrație va putea subdelega către conducerea executivă a Electrică realizarea unor activități operaționale în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA a ales un nou Consiliu de Administrație al companiei

 

Acţionarii Electrica au mai aprobat contractarea de către Societatea Energetică Electrică S.A. a unui credit-punte în suma de până la 750.000.000 RON cu caracter neangajant de la un consorțiu format din băncile Erste Bank și Raiffeisen Bank însoțit de o scrisoare de angajament pentru aranjarea unei emisiuni de obligațiuni (condiționat de obținerea aprobărilor corporative necesare) pentru a finanța oportunitățile de creștere anorganică, în condițiile prevăzute în Notă de fundamentare. Împrumutul va avea că singură garanție ipotecă mobiliară pe conturile deschise de Electrică la BCR și Raiffeisen Bank, și va fi constituită pentru o valoare maximă de 825.000.000 RON.

Acţionarii au mandatat Consiliul de Administrație al Electrica pentru a lua, în numele și pe seama Electrică, în limita plafoanelor aprobate, toate măsurile necesare în vederea inițierii, derulării și finalizării operariunii menționate la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor aprobate, incluzând și nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditului și a garanțiilor constituite.

Consiliul de Administrație va putea subdelega către conducerea executivă a Electrica realizarea unor activități operaționale în vederea implementării operațiunilor menționate mai sus.

La ședința AGEA Electrica au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondență actionarii înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la dată de 30 martie 2021, stabilită că dată de referință, cvorumul fiind de 83,00% din totalul drepturilor de vot și de 81,35% din capitalul social al Societății.

Ședința a fost prezidată de dl. Iulian Cristian Bosoanca, președintele Consiliului de Administrație al Electrică.

BVB | Știri BVB

BRK Argint Turbo Short 23 (BKSLVTS4) (02/12/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 02 si 05 Decembrie 2022

BRK Dow Turbo Short 34350 (BKDOWTSD8) (02/12/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 02 si 05 Decembrie 2022

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/12/2022)

Semnare Memorandum de Intelegere privind Coridorul Vertical