Update articol:

Electrica Furnizare vrea să se împrumute 1,5 miliarde de lei pentru finanțarea activității curente

Electrica Furnizare vrea să se împrumute 1,5 miliarde de lei pentru finanțarea activității curente, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Astfel, Consiliul de Administrație al ELECTRICA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) în data de 21 martie/22 martie 2022, având pe ordinea de zi mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Electrica Furnizare SA (EFSA), pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea unui plafon total de finanțări pe termen scurt care să poată fi contractate de către EFSA în cursul exercițiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale – IFI) pentru finanțarea activității curente în suma de până la 1.500.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA), cu garanția Electrica. Valoarea garanției furnizate de Electrica este de maximum 1.650.000.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA), conform notei de fundamentare.

Un alt punct pe ordinea de zi este mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al EFSA, pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al EFSA pentru a lua, în limita plafoanelor aprobate și cu încadrarea în nivelul de îndatorare aplicabil la data aprobării tranzacțiilor individuale, toate măsurile în numele și pe seama EFSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate mai sus , inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, următoarele:

a)Să aprobe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite și garantare) care vor fi contractate în cadrul plafonului;

b)Să o reprezinte cu depline puteri în față băncilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricăror terți;

c)Să negocieze și să accepte clauzele contractuale, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor precum și rambursarea costurilor cu consultanță juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele.

d)Să negocieze și să accepte tipul, formă și condițiile garanțiilor;

e)Să semneze contractele de credit, contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte/documente;

f)Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va consideră necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor aprobate pentru credite și garanție, incluzând și nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor și a garanțiilor constituite.

 

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (06/12/2023)

Hotarari AGA E din 05.12.2023

LION CAPITAL S.A. (LION) (06/12/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ADIDAS TURBO SHORT 0.10/210/200 (EBADSTS12) (06/12/2023)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 07 - 08 Decembrie 2023

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (06/12/2023)

Cursul de schimb aplicabil pretului de achizitie pentru GDR-urile rascumparate

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (06/12/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la Elba S.A. Timisoara