Update articol:

Acționarii Nuclearelectrica au decis înființarea societății de proiect chino-române pentru Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă

Acționarii Nuclearelectrica au aprobat, astăzi, Acordul Investitorilor în formă preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă ce urmează să fie încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica.

Astfel, Acordul Investitorilor în formă preliminară prevede înființarea societății de proiect (JVCo) având drept scop limitat să fie singura platforma tehnică și operațională pentru dezvoltarea ulterioară a Proiectului, după aprobarea și încheierea Acordului Investitorilor. Noua companie de proiect (JVCo) va avea, la înființare, un capital social de 90.000 lei, urmând că prin majorare de capital să se ajungă la echivalentul maxim de 4.080.000 EUR, cu menținerea cotelor de participare în acționariat de 51% CGN și 49% SNN, condiționat de aprobarea și încheierea Acordului Investitorilor, respectiv a documentului final al tranzacției așa cum este prevăzut în Strategia Revizuită.

NOTA-AGEA-aprobare-Acord-al-Investitorilor-in-forma-preliminara_final

 JVCo – societate pe acțiuni, va fi înființată în temeiul Legii 31/1990 privind societățile și va avea o durata inițială de 2 ani.  Dată limita pentru înființarea JVCo este de 60 de zile lucrătoare de la dată semnării Acordului Investitorilor  în formă preliminară.

Potrivit SNN, acordul părților asupra Acordului Investitorilor în formă preliminară și, implicit, aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor au reprezentat o etapă importantă din procesul de selecție lansat în anul 2014, în conformitate cu Strategia revizuită de continuare a Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă.

De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica  să semneze Acordul Investitorilor în formă preliminară în numele și pe seama societății, dar și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să inițieze și să deruleze demersurile necesare finalizării Actului Constitutiv al societății de proiect, în condițiile prevăzute în Acordul Investitorilor, mandatul astfel acordat Consiliului de Administrație SNN putând fi transmisibil conducerii executive, urmând că formă finală a Actului Constitutiv al societății de proiect să fie supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN.

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014