Update articol:

Acţionarii Nuclearelectrica – convocaţi să aprobe un dividend brut pe acțiune de 1,56514879 lei

Conducerea SNN vrea să trimită o scrisoare la Lavalin, compania mamă a firmei Candu Energy Inc., prin care să-i se comunice că intenționează să folosească, pentru retubarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă, setul de scule retubare retehnologizate, utilizate la retehnologizarea CNE Embalse

 

Acţionarii Nuclearelectrica sunt convocaţi în aprilie pentru aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2020 pe destinații, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 472.117.575 lei, a
valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,56514879 lei.

Astfel,Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru 26.04.2021.

Alte punctele de pe odinea de zi se află:

– aprobarea Situațiilor Financiare Individuale auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Individuale la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
– aprobarea Situațiilor Financiare Consolidate auditate la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2020 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Consolidate la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
– aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

– aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administrație aferent Trimestrului IV 2020.
– aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
– Aprobarea politicii de remunerare a Societății Naționale Nuclearelectrica S.A

Unul din punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se referă la aprobarea transmiterii, de către conducerea executivă a SNN, a unei scrisori de intenție (scrisori de angajament) către SNC Lavalin (compania mama a firmei Candu Energy Inc.) prin care să se comunice acestei companii că Societatea Națională Nuclearelectrica intenționează să folosească pentru retubarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă, în cadrul proiectului de retehnologizare, setul de scule retubare retehnologizate, utilizate la retehnologizarea CNE Embalse.

 

BVB | Știri BVB

Turbo Certificates on Natural Gas Future (RBNAGTL2) (04/12/2023)

Notificare Raiffeisen Bank International AG referitoare la certificatul RBNAGTL2

Sphera Franchise Group (SFG) (04/12/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB TLV TURBO LONG 11.5999995/1.7859/1.8290 (EBTLVTL4) (04/12/2023)

Reluare tranzactionare - ora 16:55 - Notificare Erste Group Bank AG suspendare limita variatie

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (04/12/2023)

Rascumparare actiuni proprii in perioada 27-29.11.2023