Update articol:

Acţionarii Oil Terminal, convocaţi să aprobe un dividend brut de 0,00318066lei/acţiune

Acţionarii Oil Terminal sunt , convocaţi să aprobe un dividend brut de 0,00318066lei/acţiune. Astfel, Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2023 pentru aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in valoare de 12.663.447lei, astfel: rezerval egala – 721.916 lei, alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege – 1.349.295 lei, participarea salariatilor la profit – 1.059.224 lei, Dividende actionari 90% – 9.533.012 lei. 

Altge puncte pe ordinea de zi sunt: 

  1. Informare privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul II 2022, conform art 55, alin.(1)  din OUG 109/2011.
  2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2022 conform art. 55 alin.(2)  din OUG 109/2011.
  3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiara (IFRS), care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului independent.
  4. Aprobarea raportului financiar  anual al exercitiului financiar 2022 intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML)   prevazut la  art.1 din Regulamentul  Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si  la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
  1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2022.
  2. Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul in care, la data de 27.04.2023, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, se va desfasura in data de 28.04.2023, orele 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out