Update articol:

Acţionarii Romaero, convocaţi să aprobe vânzarea unor active şi majorarea capitalului social al companiei, cu valoarea investiţiilor finanţate în anii 2019 si 2020 de la bugetul de stat

Acţionarii Romaero sunt convocaţi în 26/27 septembrie, la Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, ca să aprobe vânzarea unor active şi majorarea capitalului social al companiei, cu valoarea investiţiilor finanţate în anii 2019 şi 2020 de la bugetul de stat. 

Astfel, printre punctele aflate pe ordinea de zi se numără:

1. Aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Pachet terenuri format din patru loturi, cu suprafetele de: 3.671 mp, 3.601 mp, 2.101 mp si respectiv 1.861 mp, nr. cadastrale: 232395, 232396,  232397 si respectiv, 232398, situat in Str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A.

2.  Aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Constructii de invatamant (Cresa) – compus din Teren intravilan in suprafata de 551,13 mp, nr. cadastral 216419 si Constructii administrative si social-culturale (invatamant), cu suprafata construita de 341 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat in Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A.

3. Aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului – Camin nefamilisti nr. 2, compus din Teren intravilan in suprafata de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 si Constructia C1 – Camin nefamilisti nr. 2, cu suprafata construita de 810,50 mp si suprafata desfasurata de 4.052,50 mp si Constructia C2 – Statie reglare gaze, cu suprafata construita si desfasurata de 3,98 mp, situat in B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A.

4. Aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului – Camin nefamilisti nr. 1, compus din Teren intravilan in suprafata de 2.405,64 mp, nr. cadastral 208970 si constructia C3 – Camin nefamilisti nr.1, cu suprafata construita de 810,38 mp si suprafata desfasurata de 4.051,90 mp, nr. cadastral 208970-C1 si Constructia C4-Post TRAFO, cu suprafata construita si desfasurata de 34,21 mp, situat in B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A.

5. Aprobarea majorarii capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investitiilor finantate in anii 2019 si 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (in prezent Ministerul Economiei), intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, prin subscrierea in cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare, cu o suma de pana la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei pana la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, in urmatoarele conditii:

5.1.            Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 13.770.672 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;

5.2.            Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinute fata de societatea ROMAERO S.A. de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de inregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, creanta ce trebuie recunoscuta de catre Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A.;

5.3.            Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune;

5.4.            Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 6.947.577; Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

5.5.       Raportul de subscriere este de 1,982082674 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la prag inferior; un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin inmultirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social cu numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (1,982082674) aplicandu-se rotunjirea;

5.6.            Perioada in care se pot realiza subscrierile in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul UE de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;

5.7.            Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

5.8.            Conform prevederilor art. 6 si art. 161 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de catre ASF sa presteze servicii de investitii financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

6. Aprobarea listei cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante;

Tot pe 26/27 septembrie, acţionarii Romaero sunt convocaţi în Adunarea Generală Ordinară pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății ROMAERO S.A. pentru anul 2022.

Structura acționariatului Romaero este formată din Ministerul Economiei – 56,7 la sută, SIF Muntenia – 23,2 la sută, Fondul Proprietatea – 18,8 la sută.

 

Johan Meyer: “Un plan de restructurare implementat corespunzător la Romaero, prin atragerea unui partener strategic în baza de acționariat, ar putea fi singura modalitate de a pune compania pe drumul cel bun”

 

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Finalizare achizitie companie de proiect fotovoltaic - Vulturu

OMV PETROM S.A. (SNP) (06/02/2023)

Raport tranzactii cu parti afiliate 14 dec 2022 - 5 feb 2023

PROMATERIS S.A. (PPL) (06/02/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (06/02/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 30.01.2023-03.02.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Tranzactii intre parti afiliate DEER - OPCOM