Update articol:

Johan Meyer: “Un plan de restructurare implementat corespunzător la Romaero, prin atragerea unui partener strategic în baza de acționariat, ar putea fi singura modalitate de a pune compania pe drumul cel bun”

Johan Meyer, FP Johan Meyer, FP
  • Johan Meyer: “Romaero a fost gestionată greșit timp de mulți ani și situația actuală este o consecință directă a acestui fapt. Instabilitatea la nivelul consiliului de administrație și al managementului a condus la lipsa unor decizii operaționale și strategice consecvente”.

 

Guvernul a aprobat săptămâna trecută planul de restructurare operaţională a ROMAERO pentru perioada 2022-2031, un plan ce vizează stabilizarea societăţii prin restructurarea datoriilor către stat și creditori, însoțită de un program de investiții necesare retehnologizării fluxurilor de producție și mentenanță în scopul creșterii productivității muncii și extinderea portofoliului de clienți, a căror implementare vor asigura repoziționarea ROMAERO S.A. în industria aerospațială națională și globală și menținerea capabilităților naționale necesare în situații de criză sau conflict pentru structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională, potrivit planului publicat în Monitorul Oficial.  Potrivit surselor noastre, această iniţiativă se încadrează în ajutorul de stat şi trebuie notificare şi aprobare din partea Comisiei Europene.

Fondul Proprietatea deţine 18,8% din Romaero. Contactat de noi, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton România și Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, ne-a vorbit într-un scurt interviu despre planul de restructurare al Romaero.

 

V-a informat compania cu privire la acest plan de restructurare?

Johan Meyer: Planul de restructurare a fost supus aprobării acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor care a avut loc la data de 31 mai 2022.

În calitate de acționar al Romaero (19%), cum apreciați acest plan?

Johan Meyer: În general, susținem planurile care presupun generarea de profituri pentru acționari pe termen lung; cu toate acestea, în ultimii ani, am asistat la mai multe planuri de restructurare pentru Romaero care nu au fost implementate în totalitate, în mod eficient, sau care au întâmpinat întârzieri majore. Ca atare, nivelul datoriilor a crescut în fiecare an, iar situația financiară a devenit extrem de îngrijorătoare, de aceea un plan de restructurare implementat corespunzător, care ar trebui să implice atragerea unui partener strategic în baza de acționariat, ar putea fi singura modalitate de a pune compania pe drumul cel bun.

Potrivit planului, conducerea Romaero are în vedere contractarea de împrumuturi de zeci de milioane de euro, cu sprijinul acţionarilor (Contractarea unui împrumut pe termen lung, în valoare de 31.915.000 euro, cu sprijinul acționarilor, în vederea retehnologizării și implementării unui sistem ,,lean manufacturing” în ROMAERO S.A., premise care vor asigura menținerea societății la un nivel ridicat în lanțul global de producție și mentenanță aerospațială. /Contractarea unui credit de refinanțare pe termen lung, în valoare de 177 milioane lei prin care se vor putea stinge împrumuturile contractate până la această dată de la CEC, BCR și Banca Transilvania). Veți fi de acord cu aceste credite?

Johan Meyer: Nivelul actual al datoriei istorice scade fluxul de numerar operațional al companiei și un împrumut de refinanțare cu condiții mai favorabile ar putea atenua această povară financiară. Noi împrumuturi pentru investiții ar trebui să fie contractate de companie doar dacă astfel de împrumuturi vor fi utilizate pentru mijloace productive, în scopul de a genera profituri pentru acționari pe termen lung.

Care credeți că e șansă de relansare pentru Romaero?

Johan Meyer:  Compania are o reputație solidă în domeniul său de activitate; cu toate acestea, a fost gestionată greșit timp de mulți ani și situația actuală este o consecință directă a acestui fapt. Instabilitatea la nivelul consiliului de administrație și al managementului a condus la lipsa unor decizii operaționale și strategice consecvente. Am pledat cu fermitate pentru o guvernanță corporativă adecvată și un management și consiliu durabile în companiile în care suntem acționari alături de stat. O conducere și un consiliu de administrație longevive sunt esențiale în procesul de readucere a companiei pe calea cea bună, prin implementarea corectă a unui plan de restructurare, sau în timpul unui proces de atragere a unui partener strategic în acționariatul companiei.

Cum comentați că Ministerul Economiei alege să treacă un plan de restructutare prin Guvern, în condițiile în care societatea este listată, iar planul se încadrează la ajutorul de stat, soluție care trebuie aprobată de Comisia Europeană?

Johan Meyer: Infuzia de capital prin aporturi la capitalul social al companiei, efectuată de Ministerul Economiei, ar trebui să respecte legislația europeană și română privind ajutorul de stat, iar această contribuție la capitalul social ar trebui să treacă testul investitorului privat.

  • Propunerile finale din planul de restructurare al Romaero: 

a) Pe termen scurt: societatea are nevoie de investiții în valoare de 7.973.000 euro, fără TVA, în vederea stopării pierderilor, gestionării adecvate a resurselor și pregătirea implementării investițiilor de retehnologizare, prioritar a capabilităților din industria de apărare.

b) Pe termen mediu: societatea are nevoie de investiții în valoare de 17.537.000 euro,
fără TVA în vederea redresării economice, îmbunătățirii proceselor de producție și mentenanță în scopul menținerii și dezvoltării capabilităților din industria de apărare și creșterii cantitative și calitative a portofoliului de clienți.

c) Pe termen lung: societatea are nevoie de investiții în valoare de 31.915.000 euro, fără TVA, în vederea dezvoltării și atingerii obiectivelor ,,lean manufacturing”, ca rezultat a programului integral de investiții și consolidare economico-financiară.

Având în vedere evoluția estimată a cifrei de afaceri în perioada 2022-2031, precum și procesul de restructurare asumat care va permite creșterea profitabilității și a modelului de business ales, directorul general Mişa Popic propune următoarele:

a) “Contractarea unui împrumut comercial în valoare de 50 milioane lei pentru capital de lucru (proces demarat), în vederea îmbunătățirii cash-flow-ului actual (negativ) și ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale în termenele asumate.

b) Declanșarea procedurilor pentru obținerea unui ajutor de stat, necesar și
proporțional obiectivului vizat, în valoare de 17.137.000 euro (în funcție de dinamica
dezvoltării planului de restructurare, suma va fi obținută fie prin alocări bugetare anuale, fie completată sau integral, printr-un credit cu garanții de stat), în vederea redresării economice, îmbunătățirii proceselor de producție și mentenanță în scopul revitalizării activităților și refacerii capabilităților ROMAERO S.A. dedicate industriei naționale pentru apărare.

c) Contractarea unui împrumut pe termen lung, în valoare de 31.915.000 euro, cu
sprijinul acționarilor, în vederea retehnologizării și implementării unui sistem ,,lean
manufacturing” în ROMAERO S.A., premise care vor asigura menținerea societății la un nivel ridicat în lanțul global de producție și mentenanță aerospațială.

d) Reducerea impactului negativ asupra situației financiare a societății, prin
contractarea unui credit de refinanțare pe termen lung, în valoare de 177 milioane lei, destinat stingerii împrumuturilor contractate până la această dată de la CEC, BCR și Banca Transilvania.

e) ROMAERO S.A. va declanșa o acțiune de atragere de capital pentru menținerea
capabilităților pentru cele două activități de bază: fabricația de componente aerostructuri și MRO aeronave. În acest sens, se va lansa o ofertă de atragere de capital în presă și prin mijloace de comunicare complexe invitând investitorii interesați să depună scrisori de exprimare a interesului în asocierea cu ROMAERO pentru dezvoltarea în comun a celor două activități”.

 

Ministerul Economiei vrea să aprobe prin Guvern un Plan de restructurare operațională a ROMAERO pentru 2022-2031 (proiect de HG)

BVB | Știri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (30/09/2022)

Modificari in conducerea societatii

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative

CEMACON SA (CEON) (30/09/2022)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 27.09.2022