Update articol:

Acționarii SIF Oltenia au aprobat programul de răscumpărare, propus de BOF și Broadhurst

Acționarii SIF Oltenia (SIF5) au aprobat, în Adunarea Generală de astăzi, un program de răscumpărare de 6,61% din acțiuni, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București. Convocarea a venit după cererea BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA – OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A. (fond controlat de Erste și Florin Pogonaru) și BROADHURST INVESTMENTS LIMITED care dețin împreună 5,58% din SIF Oltenia.

AGA SIF5 a decis: „Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) dimensiunea programului – răscumpărarea a 38.393.986 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 6,6177 % din capitalul social actual;

(ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune iar prețul maxim va fi 2,75 lei/acțiune;

(iii) durata programului – până la data de 15.02.2020;

(iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2018, conform prevederilor art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată si modificată;

(v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.”

Totodata, AGA a decis reducerea capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 lei, prin anularea unui număr de 19.622.585 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumparare aprobat de adunarea generală a acționarilor. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind împărțit în 560.543.129 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Solicitarea BOF și Broadhurst a venit în contextul în care conducerea SIF5 este în conflict cu alți doi acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, iar programul de rascumparare aprobat in AGA din 9 mai este in aer, deciziile AGA de atunci fiind contestate in instanta, procesele fiind in diverse stadii.

SIF Oltenia convoacă acționarii pentru derularea unui program de răscumpărare