Update articol:

Acţionarii Transelectrica chemaţi să aprobe participarea companiei la înființarea centrului de coordonare regională a securității operaționale

Sursa Facebook

Acest centru va deservi regiunile de calcul coordonat al capacităților de transport transfrontaliere SEE (Bulgaria, Grecia, România) și GRIT (Grecia, Italia)

 

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 05 martie 2020, pentru aprobarea participării Companiei la înființarea centrului de coordonare regională a securității operaționale care va deservi regiunile de calcul coordonat al capacităților de transport transfrontaliere SEE (Bulgaria, Grecia, România) și GRIT (Grecia, Italia), în Grecia la Salonic, prin participarea Companiei la capitalul social al unei entități dedicate care va fi înființată sub formă juridică de societate pe acțiuni, precum și mandatarea Directoratului Companiei să ia deciziile și să încheie actele juridice necesare.

De asemenea, Directoratul  Transelectrica convoacă în aceeaşi zi Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 și 2022, dar şi pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum și a estimărilor pentru anii 2021 și 2022. 

De asemenea, acţionarii Transelectrica sunt chemaţi să mai aprobe o modificare din forma contractului de mandat, pentru a asigura MANDATARULUI condițiile de muncă și dotările necesare pentru desfășurarea activității (că de exemplu birou echipat corespunzător, sala de conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tabletă, mijloc de transport (autoturism) și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Consiliului de Supraveghere”. 

Tot în AGOA, acţionarii Transelectrica sunt chemaţi să aprobe numirea a doi membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de până la data de 29.03.2020, precum şi forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ce vor fi numiți și stabilirea remunerației acestora, precum și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere.