Update articol:

Acționarii Transgaz, convocați pentru aprobarea prealabilă a “Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2019 – 2028”

Sursa Ministerul Economiei Facebook

Acționarii Transgaz au fost convocați, pe 29 iulie, pentru aprobarea prealabilă a “Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2019 – 2028”, pentru transmitere spre aprobare ANRE. 2, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

De asemenea, AGA  va decide aprobarea aderării SNTGN Transgaz SA, în calitate de membru, în Federația Patronală de Petrol și Gaze (FPPG).

Planul prevede proiecte de investiţii estimate la aproximativ 4,03 miliarde euro.

Sumele cuprinse în Planul de dezvoltare a SNT 2019-2028 privind extinderea, dezvoltarea SNT asigură posibilitatea racordării la SNT a tuturor localităților din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 și cele ale Ordinului ANRE nr. 82/2017.

SNTGN Transgaz SA Mediaş, în calitate de operator tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din România, a elaborat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2019-2028, în considerarea respectării cerinţelor Directivei Europene CE/73/2009 art. 22, privind obligativitatea elaborării anuale a Planului de Dezvoltare pe 10 ani pentru toţi operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea Europeană.

Documentul prezintă direcțiile de dezvoltare ale rețelei românești de transport gaze naturale și a proiectelor majore pe care compania intenționează să le implementeze în următorii 10 ani.

Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale în perioada 2019–2028 elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu obiectivele propuse în Strategia Energetică a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, răspunde cerinţelor politicii energetice europene privind: 

-asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale; 

-creşterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la reţeaua europeană; 

-creşterea flexibilităţii rețelei naționale de transport gaze naturale;

– liberalizarea pieţei gazelor naturale; 

-crearea pieţei de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene; 

-asigurarea racordării terţilor la sistemul de transport, conform unor reglementări specifice, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice; 

-extinderea, până în decembrie 2021, a reţelei de conducte, până la intrarea în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, când aceste localităţi se află la o distanţă de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport şi de sistem; 

-asigurarea racordării la reţeaua de gaze naturale a investiţiilor noi, generatoare de locuri de muncă.

TRANSGAZ este membru al ENTSO-G (Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport gaze naturale), organism în cadrul căruia compania cooperează cu toți operatorii de transport și de sistem gaze naturale ai Uniunii Europene în scopul creării unui cadru de reglementare comun şi a unei strategii şi viziuni comune de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene în vederea creării pieţei energetice integrate.

Transgaz: Proiecte de investiţii estimate la aproximativ 4,03 miliarde euro

BVBStiri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (30/07/2021)

Rezultate teste stress 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (30/07/2021)

Raport Auditor conform art. 92 ind. 3 Legea 24/2017- Sem. I 2021

VRANCART SA (VNC) (30/07/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 - Tranzactii raportate in S1 2021