Update articol:

Adrian Cuculis: Contestația la executare silită se poate face și Peste termenul de 15 zile

Foto Facebook Foto Facebook

Toți cei care s-au judecat în trecut în cadrul contestațiilor la executare și au primit soluții de tardivitate, pot redeschide dosarele de contestație la executare în urma pronunțării Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), arată un articol scris de avocatul Adrian Cuculis.

Acesta transmite:  “Redeschiderea tuturor dosarelor respinse de catre instantele de judecata ca TARDIVE si posibilitatea celor ce nu au contestat executarea silita pana in 2019 sa depuna o cerere de contestatie la executare chiar daca au trecut de termenul de 15 zile pentru a formula o contestatie unde sa invoce si caracterul abuziv al clauzelor contractuale care formeaza de fapt tiltul executoriu!

Vedeti mai jos cine si cum se pot apara cei executati silit, indiferent de cat timp sunt in cadrul procedurii executionale.

Este o victorie a celor executati silit si o vicotorie a BUNULUI SIMT. Contestatia La Executare Silita trebuie si acum se poate sa fie formulata si peste termenul de 15 zile.

Daca s-a decis ca efectul constatarii ca abuzive a unor clauze este NULITATEA absoluta, este ILEGAL ca atatia ani de zile, instantele sa faca nota discordanta si sa respinga contestatiile la executare ale debitorilor, ca tardive.

Indiferent de cata vreme a inceput impotriva lor o procedura de executare silita, debitorii vor putea sa o conteste pe calea contestatiei la executare.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C 75/19 a stabilit ca debitorii imprumutati la – Banci la Ifn-uri sau cei care ajung pe mana recuperatorilor de creante, pot contesta executarea silita inceputa impotriva lor, ORICAND, in conditiile in care invoca existenta unor clauze de natura abuziva in cadrul contestatiei la executare si in legatura cu contractul de credit pus in executare silita.

De fapt, acest aspect vine si anuleaza si modificarea legislativa de la inceputul anului 2019, atunci cand am scris despre faptul ca vom fi obligati sa contestam pe cale separata clauzele abuzive din cadrul contractelor si pe cale separata executarea silita.

In urma acestei pronuntarii, contestatiile la executare vor fi facute in cadrul contestatiilor la titlu unde vor fi aduse critici cu privire la existenta clauzelor abuzive din contracte(titluri executorii).

Practic, decizia data in cauza C75/19 a CJUE, rescrie tot ce stiam despre executarea silita si dovedeste ca lupta mea de peste 10 ani de zile cu executarile silite dar si cu instantele de judecata pentru a le dovedi ca NULITATEA ABSOLUTA O INVOCAM ORICAND, a dat roade si s-a concretizat printr-o ordonanta data de catre CJUE prin care imi reconfirma munca mea si a echipei mele, de peste 10 ani de zile si consolideza de fapt pozitia pe care am avut-o constat in sensul ca executarea silita poate si trebuie sa fie contestata oricand atunci cand se invoca caracterul abuziv al clauzelor contractuale, tocmai in scopul de a oferi o protectie corespeunzatoare debitorului.

Majoritatea contestatiilor la executare cotestate in momentul actual in Romania, se refera fie la executarile silite incepute in baza contractelor de credit semnate cu bancile fie in baza contractelor de credit semnate cu IFN-urile fie cele cesionate catre recuperatorii de creante.

Ce a constatat CJUE in cauza C75/2019 cu privire la contestatia la executare silita?
Cum vor putea toti cei care sunt executati silit si au pierdut termenul de 15 zile, sa conteste executarea silita si dupa acest termen.
Cum vor putea debitorii care nu au contestat niciodata executarea silita in care se afla si desigur nu mai sunt nici in termenul de 15 zile, sa conteste executarea invocand existenta clauzelor abuzive?

In primul rand trebuie sa vedem ce a decis CJUE si mai cu seama de unde a plecat problematica transa de catre CJUE.

Cererea a fost formulată în cadrul unui litigiu între MF, pe de o parte, și BNP Paribas Personal Finance Paris SA Sucursala București, succesoare în drepturi a SC Cetelem IFN București SA, și Secapital Sàrl, pe de altă parte, în legătură cu un contract de credit destinat finanțării achiziționării de bunuri de consum.

Practic, aceleasi entitati pe care le gasim ca actioneaza dese ori in mod ilegal in Romania, mai ales recuperatorul de creante cu maini luni, SECAPITAL SARL care nici macar nu poate functiona LEGAL la noi in tara si ale carui executari trebuiesc contestate pentru ca sunt ilegale!

„Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Directiva 93/13/CEE – Contracte încheiate cu consumatorii – Credit de consum – Procedură de executare silită – Termen de 15 zile de la comunicarea procedurii de executare silită pentru invocarea caracterului abuziv al unei clauze”

Ce a decis Curtea de Justitie si de ce este PRIORITARA aplicarea acestei decizii fata de ORICE ALTA PRACTICA SAU LEGE NATIONALA?

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a noua) declară:

Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.

Dispozitiv CJUE Cauza C 75/2019

Observam cum prin decizia aceasta, CJUE arata in mod clar ca debitorii NU ar trebui sa fie vaduviti de posibilitatea ATACARII ” pentru a contesta procedura menționată “, unei executari silite, chiar si peste termenul de 15 zile ” după expirarea unui termen de 15 zile “, daca acesta din urma aduce critici cu privire la clauzele de natura abuziva, ale contractului .

De ce se aplica PRIORITAR aceasta decizie in raport de art. 712 cod procedura civila?

Art. 148 – Integrarea în Uniunea Europeană – extras din CONSITUTIA ROMANIEI

(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

Punctul 32 din cadrul hotararii C 75/19 a CJUE.

32      În această privință, în ipoteza în care procedura de executare silită ia sfârșit înaintea pronunțării deciziei instanței de fond prin care se declară caracterul abuziv al clauzei contractuale aflate la originea acestei executări silite și, în consecință, nulitatea acestei proceduri, această decizie nu ar permite să i se asigure consumatorului respectiv decât o protecție a posteriori de natură financiară, care s‑ar dovedi incompletă și insuficientă și nu ar constitui un mijloc nici adecvat, nici eficient pentru a preveni utilizarea acestor clauze în continuare, contrar prevederilor articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 martie 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punctul 60).

Motiv pentru care tot CJUE in aceeasi decizie, arata ca :

33      În consecință, o reglementare precum cea în discuție în litigiul principal generează un risc care nu este neglijabil ca consumatorul în cauză să nu formuleze opoziție în termenul strict de 15 zile de la comunicarea procedurii de executare silită și, prin urmare, ca controlul de către o instanță al inexistenței unei clauze abuzive în contractul vizat să nu poată fi efectuat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 septembrie 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punctul 53).

Acesta este de altfel si motivul pentru care, CJUE vine si arata ca se opune prevederii nationale din Codul De Procedura Civila , art. 712 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

 În acest context, instanța de trimitere ridică problema dacă Directiva 93/13 se opune unei norme de drept național precum cea care rezultă din articolul 712 și următoarele din capitolul VI din Codul de procedură civilă, care prevede un termen de 15 zile, care începe să curgă de la data la care debitorului îi este comunicată procedura de executare silită, în care acesta poate, pe calea contestației la executarea silită, să invoce caracterul abuziv al unei clauze contractuale, în condițiile în care o acțiune în constatarea existenței unor clauze abuzive cuprinse în titlul executoriu nu este supusă niciunui termen.

Explicatii video pentru noua decizie a CJUE –

Ce spune dreptul national intern si impotriva caruia s-a pronuntat CJUE?

Articolul 712 din codul de procedura civila – Obiectul contestaţiei (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Articolul 715 Termene (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi.

Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Contestatia La Executare Silita este de esenta, singura arma a debitorului executat silit.

Av.Drd. Cuculis Adrian

Astfel, desi debitorii erau plini de clauze abuzive in contractle semnate cu bancile, ajungeau sa fie executati silit , sa piarda termenul de 15 zile si ulterior sa ajunga sa nu mai poata invoca aceasta ilegalitate in cadrul contestatiei la executare, tocmai motivat de art. mai sus indicat.

Lucru care in acest moment a fost clarificat pe deplin de catre instanta europeana, ceea ce inseamna ca pot fi invocate oricand in cadrul unei executari silite contestate, rationamente ce tin de caracterul abuziv al unor clauze.

Cine poate sa formuleze contestatii la executare in lumina noii decizii CJUE?
  • Daca ati pierdut termenul de 15 zile si sunteti executat silit in baza unui contract de credit incheiat cu un IFN sau cu o Banca sau daca creditul este vandut catre un recuperator de creante si sunteti executat de catre acesta, PUTETI FORMULA CONTESTATIE LA EXECUTARE;
  • TOTI cei care au pierdut dosarele pe temeiul TARDIVITATII pot redeschide dosarele de contestatie la executare in conditiile in care inca sunt executati silit;
  • Daca nu ati formulat niciodata o contestatie la executare si sunteti executat silit de mult timp in baza unui contract de credit incheiat cu un IFN sau cu o Banca sau daca creditul este vandut catre un recuperator de creante si sunteti executat de catre acesta, de asemenea puteti deschide un dosar de contestatie la executare;

Clauzele cele mai cunoscute ca avand caracter abuziv se refera la comisioanele de acordare si administrare/gestionare, risc, dobanda contractuala majorata ilegal sau calculata abuziv, dobanda penalizatoare alte speze bancare si nu in ultimul rand CLAUZA DE RISC VALUTAR, referitoare la inghetarea cursului.

Astfel, cei ce se regasesc in situatia expusa mai sus, pot deschide un asemenea demers in instanta, repet este pentru prima data in 10 ani, cand intradevar CJUE da de pamant cu executarile silite ilegale.”

BVBStiri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (03/07/2020)

Finalizarea programului de rascumparare a actiunilor proprii

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (03/07/2020)

Convocare AGEA pentru data de 21 august 2020

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (03/07/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 29.06-03.07.2020