Update articol:

Adrian Vascu, Senior Partner Veridio: Creștere de până la 60% a valorii impozabile a clădirilor în 2020

Sursa foto - Facebook

Efectele majorărilor de prețuri ale materialelor de construcții din anul 2019, precum și efectul în lanț al creșterii salariului minim în sectorul construcțiilor conform OUG 114/2019, se regăsesc în modalitatea de stabilire a valorilor impozabile pentru anul 2020.

Este extrem de important de precizat că modificarea valorilor impozabile nu conduce automat la modificarea impozitelor. Acest lucru se întâmplă doar dacă autoritățile locale păstrează neschimbate cotele de impozitare valabile la ultima reeevaluare.

Mai jos, prezentăm o simulare a impactului utilizării noilor indici asupra valorilor impozabile pentru câteva categorii principale de clădiri, fără ca estimarea să fie exhaustivă.

Cifrele prezintă o imagine a intervalelor posibile și probabile de creștere a valorilor impozabile, iar motivele acestor creșteri sunt obiective și sunt bazate pe realitatea evoluției prețurilor în 2019. Uzura fizică a construcțiilor din ultimii 3 ani nu va putea compensa creșterea valorii de nou a construcțiilor.

Noile valori impozabile se vor regăsi în rapoartele de evaluare care vor fi realizate, pentru contribuabilii care vor solicita acest lucru, la începutul anului 2020. Ca în fiecare an, perioada de realizare a rapoartelor de evaluare este 1 ianuarie – 31 martie 2020. Persoanele juridice care și-au realizat ultima reevaluare având data evaluării 31 decembrie 2016 pot evita creșterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea evaluării pentru impozitare în primul trimestru al anului 2020.

Având în vedere că se cunoaște deja evoluția probabilă a valorilor impozabile (după cum se poate vedea mai jos) autoritățile locale ar trebui să țină seama de efectul acestora atât asupra bugetului cetățenilor cât și asupra bugetelor locale, astfel încât să ia măsurile necesare, dacă se impun, din timp. Decizia le aparține, iar realitatea obiectivă redată de cifrele de mai jos nu poate fi ignorată sau să fie considerată un factor subiectiv care, independent de autoritățile locale, a determinat creșterea impozitelor.

Fără a exonera evaluatorii de responsabilitate, trebuie înțeles în mod corect că metodologia de calcul este una unitară și că evoluția rezultatelor nu este facultativă sau discutabilă.

După finalizarea procesului de reevaluare se va ști exact impactul asupra fiecărei clădiri. Până atunci, astăzi avem aceste premise certe. Este în consecință decizia autorităților locale dacă vor interveni sau nu în modalitatea finală de stabilire a impozitelor. Însă, inclusiv datorită acestui material, nu vor putea spune că nu au știut.

 

SIMULARE

Intervalele de evoluție ale costului construcțiilor față de anul anterior pot fi:

(detalii complete despre bazele de calcul utilizate sunt precizate la finalul Analizei Veridio)

 

Calculele au fost realizate utilizând Cataloagele de reevaluare a construcțiilor realizate de către domnul inginer Schiopu Corneliu (COSTURI DE RECONSTRUCȚIE – COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI REZIDENȚIALE – Editura IROVAL (vol.1) și COSTURI DE RECONSTRUCȚIE – COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGRICOLE, CONSTRUCȚII SPECIALE – Editura IROVAL (vol.2), considerate lucrări de referință în estimarea costului de nou al construcțiilor și adoptate de către ANEVAR ca fiind cataloagele de reevaluare cele mai moderne și folosite cu preponderență în stabilirea valorilor impozabile.

Simularea s-a realizat cu ajutorul programului Kost Plus (vezi tuturiale și explicații) de calcul rapid al costului constructiilor pe baza costurilor din cataloagele Șchiopu / IROVAL – un instrument de productivitate util în aplicarea fișelor din cataloagele domnului Schiopu.

 

 

BVB | Știri BVB

EB WTI INDEX 0,10 (EBWTI1) (18/08/2022)

Notificare Erste Group Bank AG referitoare modificare multiplicator - 0.0433567

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (18/08/2022)

Reluare tranzactionare - ora 09:45 - conform Codului BVB (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Informare Depozitarul Central - operare consolidare valoare nominala (consolidare 10:1, Hot AGA E 28.04.2022)

UZTEL S.A. (UZT) (18/08/2022)

Raport semestrial S1 2022