Update articol:
CONTROVERSE IMPOZITAREA CLADIRILOR

Adrian Vascu: Turnurile de susținere ale turbinelor eoliene se impozitează cu fundație sau fără?

Sursa foto - Facebook

Încerc să tratez succint acest subiect numind în cele ce urmează „turnuri” ca fiind turnurile de susținere ale turbinelor eoliene.

1. Turnurile au fost asimilate clădirilor printr-o modificare recentă a codului fiscal respectiv prin adăugarea acestora la definiția clădirii.

2. Scopul introducerii acestor bunuri în categoria clădirilor a fost nevoia de a atrage sume suplimentare de către primăriile pe raza cărora există asemenea tipuri de active. Asimilarea lor cu o clădire a generat discuții ample.

3. Aceste turnuri pot avea forme foarte variate (după cum se vede în imagine) și la origine de fapt sunt niște bunuri mobile care sunt asamblate reversibil.

4. Fiind asimilate clădirilor sunt tratate de către autoritățile locale identic cu clădirile clasice, deși s-a generat confuzie asupra modului de stabilire a valorii impozabile. Altfel spus există puncte de vedere diferite, dacă prin denumirea de turn se înțelege și fundația acestuia sau doar echipamentul asamblat.

5. Clădirile în accepțiunea clasică sunt edificate pe o fundație care face parte integrantă din construcție, deci este susținută teza celor care afirmă că, dacă am denumit-o clădire, trebuie să fie tratată corespunzător cu celelalte clădiri.

6. Este nevoie de o clarificare cât mai urgentă, pentru că primul termen de plată a impozitului pe clădiri se apropie cu repeziciune (31 martie) și deja au fost realizate și au fost depuse rapoarte de evaluare de către contribuabili iar altele sunt în lucru. Riscul de a nu fi tratate unitar se va materializa în viitor în separarea între cine a făcut bine și cine a greșit. Iar cine a greșit va trebui să plătească. Cel mai bine deci este să se ia toate măsurile preventive acum când încă aceste impozite nu au produs efecte sau mai pot fi ajustate.

7. Clarificarea ar trebui să provină de la Ministerul de Finanțe într-o formă care să aibă acoperire legală și care să poată fi realizată în cel mai scurt timp. O modificare a definiției din Codul Fiscal este exclusă din punct de vedere al timpului necesitat de un asemenea demers.

8. Trebuie avut în vedere faptul că pot există diverse soluții de fundare, de exemplu pot fi montate pe ambarcațiuni sau clădiri deja existente, ceea ce face dificilă stabilirea valorii fundației și confirmă mai degrabă, caracterul de construcție specială, decât de clădire, al acestor turnuri.

9. Cred că la analiza acestor active ar trebui avute în vedere și alte categorii de „clădiri” impozitate în prezent, și la care fundația este exclusă. Adică există precedente. Mă refer la containerele folosite pe șantiere, care sunt mobile, și amplasate pe diverse platforme sau fundații, dar care pentru valoarea impozabilă nu necesită și estimarea valorii fundației. O altă situație comparabilă o reprezintă terenurile de sport tip „balon” unde se impozitează balonul în sine și nu fundația pe care acesta este construit.

10. Probabil că aspectele clarificatoare vor trebui precizate în normele de aplicare a Codului Fiscal acolo unde mai există precizări privind excepții și taxe speciale.

Până atunci cred că ar trebui avute în vedere următoarele:

A. Ministerul de Finanțe să găsească soluția în cel mai scurt timp de a comunica autorităților locale și/sau contribuabililor, dacă aceștia au solicitat acest lucru, că valoarea impozabilă este cu fundație sau fără. În opinia mea conform celor prezentate anterior și luând în calcul precedentele, cred că valoarea impozabilă ar trebui să fie luată în calcul fără aportul fundației.

B. Evaluatorii autorizați care sunt în curs de realizare a acestor rapoarte de evaluare să urmărească apariția acestor clarificări, în ideea în care acestea vor apărea în timp util, pentru a finaliza în termenul legal rapoartele de evaluare. În cazul în care rapoartele de evaluare vor fi realizate între timp sau în cazul în care au fost realizate deja, le sugerez să se asigure că în cadrul raportului au estimat distinct valoarea fundației, și să precizeze într-o ipoteze limitativă acest lucru, cu alte cuvinte să prezinte valorile distinct între fundație și turn, astfel încât dacă se va decide că valoarea impozabilă nu va ține seama de fundație, autoritățile locale să poată identifica ușor în rapoartele de evaluare doar valoarea Turnului.

Autor:  Adrian Vascu – Parterner Veridio 

BVBStiri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (30/07/2021)

Rezultate teste stress 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (30/07/2021)

Raport Auditor conform art. 92 ind. 3 Legea 24/2017- Sem. I 2021

VRANCART SA (VNC) (30/07/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 - Tranzactii raportate in S1 2021