Update articol:

Alexandra Borislavschi, fost director Electrica, s-a adresat instanței pentru “plata unor sume de bani pretins datorate în baza contractului de mandat”

Alexandra Borislavschi, fost director Electrica (EL), s-a adresat instanței “plata unor sume de bani pretins datorate în baza contractului de mandat”, arată un raport al companiei transmis Bursei de Valori București.

Compania a informat că, in data de 18 octombrie 2021, a fost comunicata societatii, cererea de chemare in judecata prin care reclamanta solicita:

1. Obligarea paratei la plata sumei de 166.738 lei, reprezentand procentul de 55% din pachetul OAVT, in conformitate cu prevederile Anexei 3 la contractul de mandat nr. 42/10.08.2015;

2. Obligarea paratei la plata daunelor pentru neexecutarea obligatiei de plata a procentului de 55% din pachetul OAVT;

3. Obligarea paratei la plata sumei de 11.973 lei, reprezentand remuneratia variabila anuala aferenta anului 2018;

4. Obligarea paratei la plata sumei de 24.756 lei, reprezentand remuneratia variabila anuala aferenta anului 2019;

5. Actualizarea sumelor prevazute la punctele anterioare, cu dobanda legala penalizatoare. Penalitățile solicitate vor fi calculate ca dobanda legala plus 8% platibila pentru fiecare zi de intarziere de la data inregistrarii cererii, pana la plata procentului de 55% din pachetul OAVT de catre parata;

6. Obligarea paratei la plata cheltuielilor ocazionate cu cererea de arbitraj. Cauza a fost inregistrata pe rolul Curtii Internationale de Arbitraj de la Viena, sub nr. ARB-5670 Borislavschi (RO) vs Energetica Electrica (RO).

Augusta Romana Alexandra Borislavschi Popescu a ocupat funcția de Director Executiv al Directiei Guvernanta Corporativa & M&A, pe o perioada de 4 ani.

BVB | Știri BVB

VRANCART SA (VNC) (31/05/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SIF HOTELURI SA (CAOR) (31/05/2023)

Act aditional promisiune bilaterala vanzare cumparare Eurohotel Baia Mare

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (31/05/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA din data de 19/20 iunie 2023

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (31/05/2023)

Nuclearelectrica inclusa in indicii MSCI Frontier Markets

ALRO S.A. (ALR) (31/05/2023)

Grupul ALRO si AZERALUMINIUM au semnat un memorandum de intelegere