Update articol:

ANAF: Euroins figurează cu obligaţii fiscale restante, la 31 decembrie 2022 şi neachitate la data publicării, de 2.842.750 lei la bugetul general consolidat

Euroins România Asigurare-Reasigurare SA figurează pe site-ul ANAF cu obligaţii fiscale restante, la 31 decembrie 2022 şi neachitate la data publicării, în sumă de 2.842.750 lei la bugetul general consolidat din care: 1.389.994 lei la bugetul de stat, 1.059.580 lei la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 393.176 lei la bugetul asigurărilor sociale pentru sănătate, potrivit oficialilor ANAF.

Aceștia ne-au transmis: “Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările ulterioare şi a O.P.A.N.A.F. nr. 558/2016 privind “Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii” cu modificările şi completările ulterioare, ANAF publică trimestrial, pe portal, lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, precum şi cuantumul acestor obligaţii, defalcat pentru fiecare buget administrat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor de sănătate).

Actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii se realizează trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

În situația în care sunt achitate integral obligațiile fiscale restante, în termen de 15 zile organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste. În prezent, este disponibilă, pe portalul www.anaf.ro, lista debitorilor persoane juridice care înregistrau obligaţii fiscale restante la 31 decembrie 2022 şi neachitate până la data publicării.

Astfel, la data prezentei, contribuabilul Euroins România Asigurare-Reasigurare SA, CUI 5328123, figurează pe site cu obligaţii fiscale restante, la 31 decembrie 2022 şi neachitate la data publicării, în sumă de 2.842.750 lei la bugetul general consolidat din care: 1.389.994 lei la bugetul de stat, 1.059.580 lei la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 393.176 lei la bugetul asigurărilor sociale pentru sănătate”.

Întrebați cum vor recupera banii, oficialii ANAF au spus: “Colectarea creanțelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor pentru şomaj se realizează de organul fiscal central în conformitate cu dispozițiile legale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în situația în care un contribuabil nu își plătește de bunăvoie, până la data scadenței sau până la expirarea termenelor de plată prevăzute de lege, obligațiile fiscale datorate, organul fiscal competent procedează la acțiuni de executare silită prin emiterea somației, continuându-se apoi aplicarea celorlalte măsuri de executare silită succesiv sau concomitent, respectiv poprire asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau juridice, poprire asupra disponibilităților bănești aflate în conturile bancare deschise pe numele debitorului, sechestru aplicat asupra bunurilor proprietatea acestuia, precum şi valorificarea lor.

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor s-a impus implementarea unui nou mecanism privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele fiscale din subordinea A.N.A.F., în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, care a devenit funcțional începând luna ianuarie 2021, având ca scop:
 scurtarea duratei de comunicare a actelor de executare, inclusiv cele emise ca urmare a încetării măsurilor de executare silită;
 reducerea costurilor de comunicare/operare pentru părțile implicate – A.N.A.F. şi instituțiile de credit;
 blocarea conturilor debitorului numai în limita sumei poprite;
 urmărirea sumelor indisponibilizate ca urmare a înfiinţării popririlor de către organele fiscale centrale, în vederea ridicării măsurilor de executare silită prin poprire atunci când sumele virate în contul menționat în adresa de înființare a popririi acoperă creanțele fiscale înscrise în aceasta.

De asemenea, în vederea depășirii stării de dificultate financiară în care se află mediul de afaceri, organele fiscale din subordinea A.N.A.F. pot acorda, la cerere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative care le reglementează, una dintre facilități fiscale în vigoare: eșalonarea la plată, eșalonarea la plată în formă simplificată și restructurarea obligațiilor bugetare”.

 

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (20/03/2023)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

BIOFARM S.A. (BIO) (20/03/2023)

Convocare AGA O & E 26/27.04.2023 (data de referinta 13.04.2023)

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/03/2023)

VAN la data 31.01.2023 - date finale

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (20/03/2023)

Schimbari in Consiliul de Administratie

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (20/03/2023)

Schimbari in conducerea societatii